Osana huoltovarmuusorganisaation toimintaa toteutettu MTK:n tuore kysely kertoo, että koronakevät aiheuttaa epävarmuutta maatalousyrittäjille monin tavoin.

MTK toteutti 12.5.–14.5.2020 webropol-kyselyn alkutuotannon yrityksille tilannekuvan kartoittamiseksi eri tuotannon aloilla yhteistyössä Kauppapuutarhaliiton, Hedelmän- ja marjanviljelijäin liiton, Kotimaiset Kasvikset ry:n ja SLC:n (Svenska lantbruksproducenternas centralförbund) kanssa. Kyselyyn vastasi 765 maatila- ja puutarhayritystä ympäri maata.

Lähes 60 prosenttia vastaajista kertoi, että koronapandemia on vaikuttanut tilan tuotantopanosten saatavuuteen tai muuten tuotantoon. Yleisimmät vaikutukset ovat kyselyn mukaan olleet hengityssuojainten, suojakäsineiden ja kausityövoiman saatavuusongelmat, tietoliikenneverkkojen ruuhkautuminen sekä yrityksen talouden ja rahoitusaseman vaikeutuminen.

Myös varaosien toimitus koneisiin ja laitteisiin on hidastunut. Maatalouden perustuotantopanosten osalta saatavuus on kuitenkin tähän saakka ollut hyvä. Siementen, lannoitteiden ja eläinrehun osalta vain muutama prosentti vastaajista ilmoitti kohdanneensa saatavuuden heikentymistä.

Huoli eläinrehujen saatavuudesta on kasvanut

Koronakevät aiheuttaa epävarmuutta monen asian suhteen. Kolme neljästä vastaajasta kokee koronatilanteen aiheuttavan normaalia enemmän huolta jonkin tuotantoon liittyvän asian suhteen.

Seuraavan kuuden viikon aikana eniten huolta aiheuttavat seuraavat asiat: hengityssuojaimet ja suojakäsineet (27 % vastaajista), kausityövoima (23 %), yrityksen talous ja rahoitusasema (20 %) sekä varaosat (15 %). Myös huoli eläinrehujen saatavuudesta on lievästi kasvanut.

Tuotannossa tarvitaan monenlaisia tarvikkeita ja kemikaaleja, kuten kasvinsuojeluaineita, pesu- ja desinfiointiaineita sekä eläinlääkkeitä. Myönteistä on, että niiden osalta huoli on nyt pienempi kuin koronapandemian alkutilanteessa.

Huutava pula suojaimista vaikeuttaa suojautumista

Tuotantonsa jatkuvuuden varmistamiseksi yritykset ovat jo toteuttaneet monia toimia. Toimet, joilla pyritään estämään tartunnan leviäminen yrittäjiin ja työntekijöihin, ovat yleisesti käytössä yrityksissä. Suojainten osalta tilanne on haastava.

Neljäsosa yrityksistä kertoo hankkineensa henkilökohtaisia suojavälineitä ja -vaatteita yrittäjiä, työntekijöitä ja välttämättömiä vierailijoita varten. Tilanne on mennyt huonompaan suuntaan pandemian alkuvaiheesta, jolloin joka kolmas yritys kertoi hankkineensa suojavälineitä.

Suojavälineiden puutteiden kuntoon saattamista vaikeuttaa koko kevään jatkunut ongelma kauppasaatavuudessa. Yrittäjät kokevat ongelmallisena, että suojaimia ei ole riittävästi saatavilla niihin töihin, joissa hengityssuojaimia tulee käyttää kasviperäisten pölyjen, homeiden ja mikrobien aiheuttamien terveyshaittojen torjumiseksi.

Reilu neljäsosa yrityksistä on onnistunut selvittämään sijaiset ja varahenkilöt siltä varalta, että yrittäjä sairastuu tai joutuu karanteeniin. Kuitenkin vain joka kahdeksas yritys oli laatinut kirjalliset tai videomuodossa olevat ohjeet varahenkilöille. Hieman yleisempää oli sijaisten perehdyttäminen tilan asioiden hoitamiseen. Kysely osoittaa huomattavan tarpeen kehittää tilatason varautumissuunnittelua.