Työnteko hybridimallilla, eli työn tekeminen yhdistäen etätyötä ja lähityötä, on yleistynyt työpaikoilla koronapandemian vauhdittamana. OP Ryhmä kysyi suomalaisilta suuryrityksiltä Yrityspulssi-tutkimuksessa, kuinka moni yrityksistä on asettanut pakolliset lähityöpäivät työntekijöilleen ja kuinka moni tulee kiristämään lähityövaatimuksiaan seuraavan vuoden aikana.

Suurista suomalaisista yrityksistä 42 prosenttia kertoo asettaneensa pakolliset lähityöpäivät. Yrityksistä 57 prosenttia ei ole linjannut pakollisia lähityöpäiviä.

Pakollisia lähityöpäiviä ovat asettaneet suhteessa eniten yli 500 henkilöä työllistävät yritykset. Kyselyn mukaan tyypillisin pakollisten lähityöpäivien määrä on kaksi työpäivää viikossa, ja toiseksi tyypillisin linjaus on kolme pakollista lähityöpäivää viikossa.

– Etätyön lisääntyminen on viime aikojen suurimpia muutoksia työelämässä. Toimiva hybridimalli ei synny automaattisesti, vaan se vaatii selkeät pelisäännöt, joiden laatimiseen koko tiimi osallistuu. Lähiesihenkilöiden rooli ja vuorovaikutustaidot korostuvat, sanoo OP Yrityspankin toimitusjohtaja Katja Keitaanniemi.

Suurin osa suuryrityksistä ei aio kiristää lähityövaatimuksiaan

Reilu viidennes yrityksistä kertoo, että kaikki henkilöstössä eivät noudata lähityösääntöä riittävällä tasolla. 43 prosenttia vastaajista on kuitenkin tyytyväisiä lähityövaateiden noudattamiseen henkilöstönsä keskuudessa.

Vain 14 prosenttia yrityksistä kertoi lisäävänsä pakollisten lähityöpäivien määrää seuraavan vuoden aikana. Yli puolet vastaajista ei aikonut kiristää pakolliseen lähityöhön liittyviä vaatimuksia. 

– Hybridimalli on tullut jäädäkseen isossa osassa suuryrityksiä. Hybridityön mahdollisuus on myös kriteerinä monille työtä hakeville asiantuntijoille. Osaajapulan keskellä hybridityön mahdollistaminen on yleistyvä kilpailuvaltti ja sitouttamisen keino yritysten keskuudessa, sanoo Keitaanniemi.

OP Ryhmän teettämään ja Taloustutkimus Oy:n toteuttamaan Yrityspulssi-tutkimukseen vastasi 100 suomalaista yritystä, joiden liikevaihto oli vähintään 100 miljoona euroa. Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluina toukokuussa 2023.

Lue myös: 

Hybridimalli edellyttää esihenkilöiltä sosiaalista älykkyyttä ja vuorovaikutustaitoja

Osaajapula hidastaa investointeja joka kolmannessa suuryrityksessä