Onko työntekijällä oikeus etätöihin vai velvollisuus tulla toimistolle? Tätä pohditaan monissa yrityksissä nyt, kun koronasta on selvitty ja arki rullaa tasaisemmin. Lähiesihenkilöiden rooli, vuorovaikutustaidot ja sosiaalinen älykkyys korostuvat hybridimallissa aiempaa enemmän.

Teksti Katja Keitaanniemi, toimitusjohtaja, OP Yrityspankki @KKeitaanniemi
Julkaistu 18.4.2023

Pandemia yllätti meidät kaikki muutama vuosi sitten, ja jouduimme totuttelemaan Teams-kokouksiin ja takkuileviin etäyhteyksiin. Raja työn ja vapaa-ajan välillä hälveni, ja työt kirjaimellisesti tulivat kotiin. Nykyisin moni asiantuntija tekee työtä hybridimallilla.

Parhaimmillaan tämä toimii hyvin, kun tasapainoa löytyy niin työntekemisen tavassa kuin sen sijainnissakin. Joissakin yrityksissä etätöistä ja lähityövaateista on kuitenkin tullut ongelma – saavutetun edun takaisinveto tuottaa tuskaa, kuten Kauppalehden kolumnissa 17.4. todettiin.

Paljon puhutaan siitä, onko työntekijällä oikeus valita, mistä työnsä tekee. Tässä pätee sama sääntö kuin elämässä muutenkin: jokaisen tulee huomioida läheistensä tarpeita omiensa lisäksi, eikä aina voi toimia vain siten, kuin itsestä hyvältä tuntuu. On joustettava, jotta joustoa voi vastavuoroisesti odottaa myös muilta.  

On useita töitä, joita voidaan tehdä etänä. Sitten on esimerkiksi sellaisia finanssialan työtehtäviä, joita ei viranomaisvaateista ja henkilöstön turvallisuusnäkökulmasta johtuen voi tehdä etäyhteyksien päästä. Näissä tehtävissä on sekä asiakkaiden että työntekijän itsensä etu, että työt tehdään toimistolla turvallisessa ja asianmukaisessa ympäristössä.

Esimerkkejä täysin etätyöhön johtoa myöten siirtyneistä yrityksistä löytyy myös finanssialalta. Maaliskuun alussa kaatuneen yhdysvaltalaisen startup-yrittäjiä rahoittaneen Silicon Valley Bankin johto työskenteli etänä vielä pitkään sen jälkeen, kun pankkiirit Wall Streetillä oli kutsuttu takaisin konttorille. Laajamittaisen etätyön ja pankin kaatumisen syy-seuraussuhdetta onkin spekuloitu. Päinvastaisiakin tarinoita löytyy: esimerkiksi yhdysvaltalainen suurpankki JP Morgan Chase haluaa johtajiensa työskentelevän jatkossa toimistolla viitenä päivänä viikossa.

Johdon tehtävänä on luoda pelisäännöt hybridityölle. Haastavaksi asian tekee se, että yrityksissä tehdään usein hyvin erilaista työtä eri puolilla organisaatiota. Tällöin vastuu hybridityön toteutumisesta siirtyy lähiesihenkilöille, jotka tuntevat työn luonteen ja tekijät. Hybridimallissa toimiminen edellyttääkin esihenkilöiltä erinomaisia vuorovaikutustaitoja ja sosiaalista älykkyyttä.

Yksi lähiesihenkilön keskeisiä tehtäviä on vaalia yhteisöllisyyttä ja luoda kohtaamisia, jotka synnyttävät osallisuuden kokemuksia. Kun kasvokkaiset kohtaamiset ja tilaisuudet sovitaan hyvissä ajoin, on jokaisen helpompi suunnitella omaa työtä ja arkea niiden ympärille. Ihmisten yhdistäminen onkin yksi johtajan tärkeimpiä tehtäviä nyt ja tulevaisuudessa, mutta vastuu oman tiimin toiminnasta kuuluu myös jokaiselle ryhmän jäsenelle.

Lähityö ei mahdollista pelkästään yhteisöllisyyttä. On vaikea kieltää, etteikö kasvokkain työskentely helpottaisi hiljaisen tiedon jakamista, spontaania ideointia sekä kollegoiden ja tiimien välisen yhteistyön tiivistymistä.

Säännöllisen yhteydenpidon lähiesihenkilön ja kollegoiden kanssa on todettu vaikuttavan positiivisesti työn imuun. Pandemian aikainen etätyö toi esiin työyhteisön psykologisesti turvallisen ilmapiirin tärkeyden merkityksellisyyden kokemukselle ja pitkäaikaiselle työhyvinvoinnille. Sujuva arki edellyttää meiltä kaikilta sekä joustoa että pelisääntöjen noudattamista riittävien kohtaamisten mahdollistamiseksi.

Lue myös: 

Osaajia eivät kiinnosta juhlapuheet vaan käytännön arki – karu totuus paljastuu nopeasti

Monimuotoisuuden toteutuminen työelämässä vaatii pysähtymistä arjen valintojen äärelle

Kirjoittaja on OP Yrityspankin toimitusjohtaja ja Harvardin alumni.