Yhtiöiltä odotetaan selkeitä linjanvetoja sekä nopeaa aktiivista toimijuutta.

Teksti Katja Keitaanniemi, toimitusjohtaja, OP Yrityspankki @KKeitaanniemi
Julkaistu 25.9.2023

Kolumni on julkaistu ensimmäisen kerran Kauppalehdessä 24.9.2023.

Maailmanpolitiikan kasvavat jännitteet suurvaltojen välillä ja Venäjän hyökkäyssota seurauksineen ovat muuttaneet käsityksiämme siitä, mikä on vastuullista.

Talouden ja politiikan yhteen kietoutuminen käy yhä selvemmäksi ja haastaa myös suomalaisyritysten tulkintoja eri markkinoiden riskeistä.

Näkyvimpänä muutoksena Venäjän hyökkäyssodasta alkanut energiakriisi toi päivänvaloon koko energiasektorin haavoittuvuuden.

EU-maiden riippuvuus Venäjän fossiilisesta energiatuotannosta on korostanut omavaraisuuden merkitystä ja alleviivannut fossiilivapaan energiatuotannon vastuullisuutta.

Voittajia ja häviäjiä

Energiakriisi vauhdittaa todennäköisesti pitkällä aikavälillä fossiilisista polttoaineista irtautumista ja investointeja puhtaaseen energiaan – eli kiihdyttää vihreää siirtymää.

Samaan tapaan Kiinan ja Yhdysvaltojen väliset jännitteet ovat lisänneet keskustelua yritysten Kiina-riskien vähentämisestä ja esg-kysymyksistä.

Riippuvuuksia on vähennetty, mutta toisaalta esimerkiksi maailman lääketuotanto ja vihreä siirtymä ovat vahvasti riippuvaisia Kiinan raaka-aineista ja teollisuudesta.

Toiseksi muutoksessa ovat käsitykset siitä, mihin on vastuullista sijoittaa. Geotalouden muutoksissa toiset sektorit voittavat, toiset häviävät.

Kun maailman politiikan jännitteet ajavat öljyn hinnannousua, saa energiasektori virtaa ja energiaintensiiviset sektorit kärsivät.

Pakotteet, tullit ja rajoitukset taas tukevat kotimaista tuotantoa.

Puolustusteollisuus ja turvallisuuteen liittyvät palvelut ovat saaneet selvästi nostetta Venäjän hyökkäyssodasta.

Puolustusteollisuuden esg-kelpoisuudesta sijoitussalkuissa onkin käyty keskustelua uusin äänin sodan sytyttyä Euroopassa. Aiemmin ase- ja puolustusteollisuus on useimmiten ollut yksiselitteisesti suljettuna pois vastuullisista sijoituksista.

Vaikka dramaattisia muutoksia tässä ei ole tapahtunut, on tämä osoitus siitä, miten vastuullisuuskäsitykset elävät ajassa.

Arvot testataan kriiseissä

Kolmantena muutoksena geopolitiikan jännitteet lisäävät kuluttajien vastuullisuusvaatimuksia yhtiöitä ja päättäjiä kohtaan.

Arvot testataan kriiseissä. Yhtiöiltä odotetaan selkeitä linjanvetoja sekä nopeaa aktiivista toimijuutta, kuten näimme Venäjän hyökkäyssodan alettua ja yritysten vetäytyessä Venäjältä.

Mikäli yhtiöt eivät reagoi riittävän nopeasti tai pyrkivät jopa hyötymään kriisitilanteista, joutuvat ne nopeasti boikottiin kuluttajien, sijoittajien tai jälleenmyyjien toimesta.

Maailmanpolitiikassa kuohuu varmasti jatkossakin, ja vastuullisuuskäsitykset ovat aina aikansa kuvia. Osa viimeaikaisten tapahtumien vaikutuksista vastuullisuuskeskusteluun lienee kuitenkin pysyviä.

Yrityksille tämä tarkoittaa ainakin oikeanlaisen osaamisen hankkimista, jatkuvaa skenaariotyötä ja tarkasti ajanhermolla pysymistä poliittisten jännitteiden vaikutuksista omaan liiketoimintaan ja asiakkaiden odotuksiin.

Kirjoittaja on OP Yrityspankin toimitusjohtaja ja Harvardin alumni.