Yritykset ovat odottaneet kriisien jälkeistä aikaa jo pian neljä vuotta. Näyttää siltä, että aktiivisen odottamisen aikakausi jatkuu myös vuonna 2024, selviää OP:n suuryritystutkimuksesta.

Teksti Katja Keitaanniemi, toimitusjohtaja, OP Yrityspankki @KKeitaanniemi
Julkaistu 9.1.2024

Talouden tilanne sekä toimintaympäristön epävarmuus näkyvät suomalaisten suuryritysten kasvuodotuksissa.

Vain joka kymmenes suuryritys aikoo laajentaa ja kehittää toimintaansa tänä vuonna. Muutos on huomattava, sillä vielä kaksi vuotta sitten kasvua tavoitteli joka kolmas suuryritys. Kasvun sijaan Suomen ylin yritysjohto keskittyy nyt tuottavuuden ja tehokkuuden lisäämiseen.

Matalat kasvuodotukset heijastuvat myös investointeihin: yli puolet aineellisista ja 40 prosenttia aineettomista investoinneista aiotaan käyttää nykyisen liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamiseen. Pääasiassa toimintaa turvaavien osuus on korkeimmillaan viiteen vuoteen.

Tutkimukseen vastanneiden suuryritysten kotimaa on Suomi, mutta katsantokanta kansainvälinen. Nousuvirettä odotetaan pääasiassa kotimaan rajojen ulkopuolelta. Sekä pääliiketoiminta-alueen kysynnän, alihankintaostojen että henkilöstön määrän odotetaan kasvavan nopeammin ulkomailla kuin Suomessa.

Vaikka iskunkestävyyttä on viime vuosina vahvistettu, tuovat haavoittuvuuksia liiketoiminnalle nyt erityisesti inflaatio, rahoituskustannusten nousu ja työntekijöiden saatavuus.

Seitsemän kymmenestä suuryrityksestä arvioi korkotason epävarmuuden tuovan yritykselle ongelmia lähivuosina. Vaikka korkojen nousu osuu kriittisimmin yrityksiin, joilla on paljon velkaa tai joissa lainarahan hinta määrää asiakaskysyntää, haastaa se nyt myös maltillisesti velkaantuneita yrityksiä investointien kannattavuuden näkökulmasta.

Hopeareunuksena epävarmuudessa on se, että viime vuosien kriisit ovat parantaneet suuryritysten reagointinopeutta. Kriisien keskellä suuryritykset kokevat olevansa vahvimmillaan tuotantoon liittyvissä ydintoiminnoissa. Vahvana turvana näyttäytyvät yhä myös taloudelliset voimavarat.

Heikko taloustilanne on tosiasia. Silti suomalaisten suuryritysten taloudellinen asema on edelleen vakaa, ja yritysten tuloksentekokyky on säilynyt suhteellisen hyvänä.

Yritykset ovat odottaneet kriisien jälkeistä aikaa jo pian neljä vuotta. Näyttää siltä, että aktiivisen odottamisen aikakausi jatkuu myös vuonna 2024.

Vaikka odottavan aika voi olla pitkä, ylimmät päätöksentekijät tietävät, että tulevaisuuden menestyksen edellytykset tehdään tänään. Monessa suuryrityksessä nostetaankin jo katsetta horisonttiin ja valmistaudutaan suhdannekäänteen jälkeiseen aikaan.

Tutustu OP:n suuryritystutkimukseen 2024 kokonaisuudessaan täällä.

Kirjoittaja on OP Yrityspankin toimitusjohtaja ja Harvardin alumni.