Yli puolet suomalaisista suuryrityksistä kertoo joutuneensa vaihtamaan alihankkijoitaan kiristyvien vastuullisuusvelvoitteiden vuoksi, ja lähes saman verran suunnittelee muutosten tekemistä lähitulevaisuudessa. Toimitusketjujen uudistaminen pitää sisällään mahdollisuuksia sellaisille pk-yrityksille, joilla ESG-asiat on hoidettu hyvin.

Teksti Katja Keitaanniemi, toimitusjohtaja, OP Yrityspankki @KKeitaanniemi
Julkaistu 19.2.2024

Yritysvastuuseen liittyvät kysymykset ovat olleet viime päivinä esillä, kun valmisteilla oleva EU:n yritysvastuudirektiivi on ollut vastatuulessa. Samalla sitoutuminen kestävään liiketoimintaan vaatii suuryrityksiltä perusteellista arviointia siitä, voiko yritys jatkaa yhteistyötä nykyisten alihankkijoiden ja toimittajien kanssa.

OP:n suuryritystutkimuksen mukaan yli 80 prosenttia suuryrityksistä kokee, että heillä on vastuullisuussitoumusten takia painetta tiukentaa tai uudistaa koko alihankintaketjuun liittyviä vaatimuksia.

Lähes 56 prosenttia suuryrityksistä on jo joutunut vaihtamaan alihankkijoita tai toimittajia vastuullisuusvaatimusten takia, ja 53 prosenttia kertoo joutuvansa tekemään vaihdoksia lähitulevaisuudessa.

Uudistukset koskettavat yhä useampaa toimijaa suuryritysten arvoketjuissa. Näistä toimijoista iso osa on pieniä ja keskisuuria yrityksiä.

Suuryritystutkimuksen mukaan arvoketjun toimijavaihdoksia on tapahtunut useimmin alkutuotannossa. Suuryritykset ovat joutuneet vastuullisuusvelvoitteiden takia vaihtamaan erityisesti teollisia alihankkijoita, raaka-ainetoimittajia sekä muihin palveluostoihin liittyviä toimittajia.

Suurilla yrityksillä on tyypillisesti laajat ja pitkät arvoketjut, joihin voi kuulua enimmillään jopa satoja tai tuhansia toimittajia ja alihankkijoita. Suuryritysten päästötavoitteiden näkökulmasta pudotuspeli on ymmärrettävä: arvoketjujen päästöt muodostavat merkittävimmän osan kokonaispäästöistä useimmilla toimialoilla.

Etulyöntiasemassa ovatkin nyt sellaiset pk-yritykset, jotka kehittävät liiketoimintaansa vastuullisuusvaatimusten ja sääntelyn mukaisesti ja joiden liiketoiminta kestää läpivalaisun. ESG-asioiden hoitaminen hyvin tuo nyt pk-yrityksille selkää kilpailuetua.

Yrityspankkina tuemme tätä matkaa myös rahoituksen keinoin. Vastuullisuustavoitteisiin kytketty rahoittaminen on arkipäivää erityisesti suurissa yrityksissä. Yritykset kytkevät rahoituksensa ehdot vastuullisuustavoitteiden saavuttamiseen, esimerkiksi päästöjen vähentämiseen. Tavoitteiden saavuttaminen palkitaan tällöin paremmilla rahoituksen ehdoilla.

Alihankintaketjua yritys voi tukea vastuullisuustyössä esimerkiksi vastuullisella toimittaja- ja saatavarahoituksella, joka mahdollistaa edullisemmat rahoitusehdot niille toimittajille, jotka täyttävät yhdessä sovitut vastuullisuuskriteerit. Vastuullinen toimittajarahoitus tukee siis sekä yrityksen että toimitusketjun kestävyysmatkaa – ja samalla sen elinvoimaisuutta.

Pk-yritysten merkitys on valtava jo Suomen bruttokansantuotteenkin näkökulmasta. On elintärkeää kumppaneiden vaihtamisen sijaan tukea ja kouluttaa alihankkijoita ja toimittajia kestävässä siirtymässä. Tämä edellyttää jatkossakin tiivistä yhteistyötä ja avointa vuoropuhelua pk-sektorin, suuryritysten, rahoittajien sekä päättäjien kanssa.

Kirjoittaja on OP Yrityspankin toimitusjohtaja ja Harvardin alumni.