On tärkeää, että joka aamu töihin lähtiessään voi katsoa peiliin tunnistaen itsensä, kirjoittaa Kauppalehden vieraskolumnisti Katja Keitaanniemi.

Teksti Katja Keitaanniemi, toimitusjohtaja, OP Yrityspankki @KKeitaanniemi
Julkaistu 3.4.2023

Kolumni on julkaistu ensimmäisen kerran Kauppalehdessä 3.4.2023.

Pula hyvistä tekijöistä ja erikoisosaajista käy kovana taantumankin kynnyksellä. Tilanne uhkaa jo osaltaan hidastaa tulevaisuudessa Suomen talouskasvua sekä kansainvälisten yritysten investointihalukkuutta Suomeen.

Yritysten kohtaamassa osaajapulassa on Suomessakin toimialakohtaisia eroja. Tällä hetkellä monet palvelualat ovat pulassa, kun tekijöitä ei löydy.

Osassa yrityksistä investointeja on jouduttu lykkäämään osaajapulan vuoksi. Tekijöiden puute voi siten olla esteenä yritysten kasvusuunnitelmille.

Todellisuus paljastuu nopeasti

Osaajakilpailun kiihtyessä osaavien työntekijöiden houkuttelu sekä osaajien tarpeisiin ja toiveisiin vastaaminen nousevat keskiöön.

Yrityksissä joudutaan miettimään jatkossa aiempaa vahvemmin työntekijäpitoon ja -sitouttamiseen liittyviä keinoja. Arvot nousevat arvoon arvaamattomaan sekä yritysten että työntekijöiden pohtiessa mahdollisuuksiaan osaajapulan keskellä.

Yhä useampi työnhakija pohtii palkan rinnalla vähintäänkin yhtä tärkeinä, ellei jopa tärkeämpinä tekijöinä, muita kuin euroja. Monipuoliset työtehtävät, työn ja vapaa-ajan tasapaino sekä yhtiön arvot näyttelevät palkan rinnalla merkittävää roolia.

Universum Communicationsin toteuttaman opiskelijatutkimuksen mukaan peräti 42 prosenttia opiskelijoista hylkäisi työnantajan, joka ei ole aktiivinen kestävän kehityksen saralla. Vastuullisuutta peräänkuulutetaan kaikkialla.

Osaajapula antaa työntekijöille aiempaa paremman mahdollisuuden pohtia aidosti sitä, minkälaiseen yritykseen, kulttuuriin ja arvoihin haluaa sitoutua.

Yritysten tulee elää todeksi se, mitä juhlapuheissa luvataan. Jos todellisuus ei vastaa luotuja mielikuvia, paljastuu se sosiaalisen median ja asiantuntijoiden verkostojen kautta nopeasti.

Kiintiöt voivat auttaa

Yritysten onkin pidettävä huolta sekä nykyisten että potentiaalisten työntekijöiden työhyvinvoinnista. Helpoiten tämä onnistuu siten, että teot ovat linjassa sanojen kanssa.

Sama logiikka pätee myös työntekijöihin. Omia arvojaan tulee noudattaa työelämän haasteiden ja erilaisten vaatimusten keskellä.

Työelämä imaisee herkästi nuoren vastavalmistuneen mukanaan, mutta työnteon merkitystä ei pidä myöskään vähätellä. Menestyksen eteen on tehtävä lujasti töitä.

Usein kuvitellaan, että tietyissä tehtävissä tulee olla tietynlainen. Stereotypioita elää työelämässä yhä paljon, mutta vastuullisuusvaateiden myötä nekin toivottavasti väistyvät pikkuhiljaa.

Kiintiöt voivat auttaa esimerkiksi siihen, että ne rohkaisevat ihmisiä hakemaan paikkoihin, joita on aiemmin pidetty ”varattuina” jonkin tietyn profiilin tekijälle.

On tärkeää, että joka aamu töihin lähtiessään voi katsoa peliin tunnistaen itsensä. On pystyttävä seisomaan arvojensa takana ja puolustamaan niitä toisinaan vaikeitakin työelämän valintoja tehtäessä, sillä arvot elävät arjessa, eivät juhlapuheissa.

Lue myös:

Monimuotoisuuden toteutuminen työelämässä vaatii pysähtymistä arjen valintojen äärelle

Pk-yritysten vihreä siirtymä on seuraavien vuosien avainkysymys

Kirjoittaja on OP Yrityspankin toimitusjohtaja ja Harvardin alumni.