Vastuullisuus ei ole yrityksille enää puuhastelua tai ”rasti ruutuun” -harjoitus, vaan kovaa työtä liiketoiminnan ytimessä. Se, miten saamme pk-yrityssektorin mukaan vihreään siirtymään ilman kohtuutonta painolastia, tulee olemaan seuraavien vuosien avainkysymys.

Teksti Katja Keitaanniemi, toimitusjohtaja, OP Yrityspankki @KKeitaanniemi
Julkaistu 14.2.2023

Kolumni on julkaistu ensimmäisen kerran Kauppalehdessä 13.2.2023.

Kolme neljästä OP:n suuryritystutkimukseen vastanneesta yritysjohtajasta kertoo olevansa valmis tekemään vastuullisuuden nimissä ratkaisuja, jotka vaikuttavat negatiivisesti yhtiön kasvuun ja kannattavuuteen.

Suorituskykyyn negatiivisesti vaikuttavat vastuullisuusteot näyttäytyvät yli puolelle suuryrityksistä mahdollisuutena riskin sijaan.

Tämä kertoo mittavasta mielialan muutoksesta, jota niin koronapandemia kuin Venäjän hyökkäyssotakin ovat osaltaan vauhdittaneet.

Vastuullisuus ei ole yrityksille enää puuhastelua tai ”rasti ruutuun” -harjoitus, vaan kovaa työtä liiketoiminnan ytimessä.

Samalla vastuullisuusvelvoitteiden määrä on vuosi vuodelta kasvanut. Tällä on suuryritysten itsensä lisäksi vaikutuksia koko toimitusketjuun.

Suuryrityksistä peräti 42 prosenttia kertoo joutuneensa jo vaihtamaan alihankkijoita kasvaneiden vastuullisuusvelvoitteiden vuoksi. Lisäksi vajaa puolet kertoo tekevänsä muutoksia alihankintaketjuunsa lähitulevaisuudessa.

Vastuullisuusvelvoitteiden valuminen pieniin ja keskisuuriin yrityksiin on jo käynnissä. Yritykset, joiden liiketoiminta kestää tarkastelun, ovat tulevina vuosina vahvoilla, kun toimitusketjuja järjestellään uudelleen.

EU:n vastuullisuutta koskeva sääntely rakentuu vaiheittain ja koskee alkuvaiheessa pääasiassa suuryrityksiä. Suuryritykset tarvitsevat kuitenkin jo nyt laajasti erilaista tietoa niin toimitusketjujensa, kauppakumppaniensa kuin asiakkaidenkin toiminnasta. Jos tietoa ei saada tai toiminta ei kestä läpivalaisua, ovat muutokset toimitusketjussa mahdollisia ja jopa todennäköisiä.

Vastuullisuusraportoinnin viitekehys ja -järjestelmä hakevat vielä muotoaan erityisesti pk-yritysten toiminnan osalta. Pk-yritykset tarvitsevat osaamista ja tukea kasvavien vastuullisuusvelvoitteiden täyttämiseksi.

Vastuullisuustyö on kuitenkin paljon muutakin kuin raportointia. Parhaimmillaan vihreä siirtymä voi tuoda Suomelle valtavan etulyöntiaseman kestävien investointien houkuttelussa. Kuten otsikoista olemme saaneet lukea, löytyy vihreistä teollisuusinvestoinneista esimerkkejä aivan muutamien viikkojenkin takaa.

Pk-yritysten merkitys Suomen BKT:lle on valtava. Se, miten saamme pk-yrityssektorin mukaan vihreään siirtymään ilman kohtuutonta painolastia, tulee olemaan seuraavien vuosien avainkysymys. Siksi sen tulisi olla niin suuryritysten kuin päättäjienkin agendalla jo nyt.

Kirjoittaja on OP Yrityspankin toimitusjohtaja ja Harvardin alumni.