Yrittäjällä on kasvu mielessä, mutta mistä hankkia tarvittava rahoitus oman pääoman tueksi? Niin kuin kasvutavoitteissa yleensä, rahoituksen suunnitteluun ja vaihtoehtojen vertailuun tulee käyttää aikaa. Rahoitusta on tarjolla useasta eri lähteestä, sillä yritysrahoituskenttä on viime vuosina monimuotoistunut ja sirpaloitunut.

Moni suuntaa rahoitustarpeissaan ensimmäiseksi omaan pankkiin ja Finnveraan. Pankkilaina ja Finnveran myöntämä kasvurahoitus ovat yleisesti tunnetut rahoitusvaihtoehdot. Pankit ja Finnvera toimivat yrityssektorilla toistensa tukena, ja Finnvera tarjoaa myös pk-takauksia pankkilainoihin.

Pankin tai Finnveran kasvurahoituksen lisäksi tarjolla on myös joukkorahoitusta ja yksityisiä rahoittajia sekä enkelisijoittajia, joita kiinnostavat erityisesti selkeästi erottautuvat innovaatiot. Pääomasijoittajat ry:n toimitusjohtaja Pia Santavirta vakuuttaa, että yhdistyksen jäsenistöstä löytyy osaava kumppani matkaan yrityksen kasvupolulle.

– Pääomasijoittaja tarjoaa osaavaa pääomaa, ei pelkkää rahaa. Tuki kasvuosaamiseen ja riskin jakaminen ovat tärkeitä tekijöitä yrityksen kasvu-uralla.

Pääomasijoittajasta yrityksen väliaikainen omistaja

Santavirta muistuttaa, että pääomasijoittaja tulee aina omistajaksi yritykseen, ja siksi yrittäjän tulee olla valmis luopumaan ainakin osasta omistustaan. Pääomasijoittajan omistusosuus on yhteisen neuvottelun tulos.

– Yrittäjällä ja pääomasijoittajalla on oltava täysin yhteinen näkemys yrityksen tulevaisuudesta ja kasvupolusta. Myös exit-vaihetta pitää miettiä.

Santavirta viittaa exitillä siihen, että pääomasijoitus on aina väliaikainen, ja jossakin kohtaa sijoittaja irtautuu yrityksestä. Mutta siihen asti edessä on paljon mahdollisuuksia, kunhan tekeminen kanavoituu oikeisiin asioihin ja oikeaan suuntaan.

Kasvuyritysten kanssa työskentelevät rahoittajat ymmärtävät yrityksen kasvua juuri arjen tekemisessä ja osaavat siten kulkea mentorina yrittäjän matkassa. Yrittäjä itse on eittämättä oman alansa paras asiantuntija.

– Pääomasijoittaja osaa miettiä kasvustrategiaa ja riskinottokykyä. Hän pystyy tekemään matalalla kynnyksellä toimenpiteitä, kuten esimerkiksi yrityskauppoja. Yrittäjälle itselleen riski ostaa esimerkiksi pahin kilpailija voi tuntua liian isolta.

Santavirta nostaa esiin myös digitalisaation. Keskittyminen oikeisiin toimintoihin, tehokkaaseen ajan käyttöön ja johtamismalleihin on tärkeä osa työkalupakkia ja yrityksen arvon luomista.

– Kun brändi ja vastuulliset toimintamallit on mietitty ja ne ovat kunnossa, rahoituksen hinta laskee ja yrityksen arvo nousee. Tämä auttaa uusille markkinoille pääsyssä ja kansainvälistymisessä.

Tähtäämistä samaan maaliin

Viimeisen viiden vuoden aikana pääomasijoittajat ovat sijoittaneet yhteensä 5,7 miljardia euroa suomalaisiin yrityksiin. Vuoden 2020 loppuun mennessä pääomasijoittajien omistuksessa oli noin 600 yritystä, jotka työllistävät yli 73 000 henkilöä. Kun yrityksellä on halu kasvaa, pääomasijoittaja tuo mukanaan eväitä kovaan kasvuun.

Pääomasijoittajien verkkosivuilla on opas pääomasijoittajaa kumppanikseen etsiville. Hakukoneella voi poimia omalle yritykselle sopivia sijoittajia usean eri hakukriteerin avulla. Sen jälkeen kannattaa tutustua, millaisiin yrityksiin pääomasijoittajat ovat sijoittaneet ja millaista osaamista heillä on. Käytännön kokemuksia kannattaa kysyä niiltä yrityksiltä, jotka ovat jo saaneet sijoituksen.

– Kun valinta ja sopimus on tehty, alkaa tiivis yhteinen matka kasvupolulla, jota kulkemalla molemmat tähtäävät samaan maaliin.

Korona-aikana pääomasijoittajat ovat olleet mukana haastavissa tilanteissa, myös muissa kuin kasvukohteissa, sillä kaikki ei aina mene niin kuin on suunniteltu. Muutostilanteet ovatkin pääomasijoittajien ominta aluetta.

– Koronan keskelläkin on nähty kasvutarinoita kriisistä ja varovaisuudesta huolimatta. Kasvu on tärkeää yhteiskunnan kannalta. Pääomasijoittajat ovat tiiviisti kasvussa mukana, yhdessä yrityksessä kerrallaan.

Tiesitkö tämän?

Pääomasijoituksen saaneiden yritysten kasvu on liikevaihdolla mitattuna yhdeksän kertaa ja henkilöstömäärällä mitattuna viisi kertaa nopeampaa kuin samankokoisten ja samoilla toimialoilla toimivien verrokkiyritysten.

Tämä selviää Pääomasijoittajat ry:n ja KPMG:n 7.10.2021 julkaistusta selvityksestä. Lue lisää heidän tekemästä vaikuttavuustutkimuksesta vuosilta 2010–2020.

Lue myös:

Vältä kasvun sudenkuopat – Nämä jokaisen kasvuhakuisen yrittäjän pitäisi tietää kasvusta

Viisi kannattavan kasvun kulmakiveä – Näin teet kasvusuunnitelmista totta

Kasvata talousosaamistasi Yrittäjän talousvalmennuksessa. Opi uutta talouden eri teemoista, lue yrittäjätarinoita ja vie oivallukset arkeesi. Tutustu Yrittäjän talousvalmennukseen.