Yrityksen pitkän menestymisen salaisuus on uudistuminen ja kasvu, ja niitä me haluamme olla mahdollistamassa. Näin kuvaa pankin ja yrittäjän yhteispeliä luottojohtaja Matti Arola OP Kymenlaakson Yrityspankista. Hän korostaa kannattavan kasvun tärkeyttä.

Asiakkuuspäällikkö Erja Koivula Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskuksesta on samoilla linjoilla: aidosti terve, hallittu, kehittävä ja kannattava kasvu on päämäärä, jota kasvuhaluisen pk-yrityksen tulee tavoitella.

Koivula ja Arola tarjoavat viisi toimivaa vinkkiä kannattavaan kasvuun, oli kyse sitten tuote- tai palveluvalikoiman laajentamisesta, yritysostosta tai kansainvälistymisestä.

1. On oltava halua kasvaa, kykyä kehittää ja selkeä visio

Yrityksen halu kasvaa on Koivulan mielestä tärkein tekijä. Hän muistuttaa heti perään, että kasvu itsessään ei ole pelkästään tavoiteltava asia, vaan kannattava kasvu.

– Tahdon lisäksi tulee olla kyky kehittää liiketoimintaa mutta myös kyky hakea apua yrityksen ulkopuolelta oman osaamisen tueksi. Kolmantena tulee selkeä visio ja näkemys siitä, mitä tavoittelet ja mikä on päämäärä.

2. Ole suunnitelmallinen ja tee markkinatilanne- ja riskiarviointi

Arola on havainnut, että jotkut yrittäjät haluavat keskustella kasvumietteistään jo ajatuksen asteella. Pankki on siihen yrityksen kumppanina valmis ja rohkaisee yrittäjiä varhain myös elinkeinoyhtiöiden pakeille.

– Heiltä saa apua liiketoimintasuunnitelman laatimiseen, mikä toimii pohjana riskiarvioinnille. Rahoituslaskelma on hyvä sisällyttää suunnitelmaan.

Markkinatilanteen arviointi on oleellinen osa riskikartoitusta. Toimiala, kilpailutilanne, asiakaskunnan rakenne, tuotantovälineet ja tänä päivänä korostunut työvoiman saatavuus kuuluvat muun muassa markkina-analyysiin.

– Suunnitelman realistisuutta ja uskottavuutta on hyvä arvioida ja testata eri asiantuntijoiden voimin.

3. Laita toimintamallit kuntoon

Toimintaprosessit kuuluvat kaikenkokoisille yrityksille. Koivulan mukaan yrityksen on hyvä pohtia, mitkä ovat sen toimintamallit eli miten eri tilanteissa toimitaan.

– Toimintamalleja kuuluu kehittää arjessa jatkuvasti. On myös ymmärrettävä, että kun kehittää jotain liiketoiminnan osa-aluetta, se vaikuttaa kokonaisuuteen, Koivula sanoo.

Tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen tarvitsee Koivulan mukaan tuekseen yrityksen toimintaprosesseja. Hinnoittelu, kilpailukyky, asiakashankinta ja -hallinta sekä myyntiprosessi ovat liiketoiminnan keskeisiä menestystekijöitä.

– Laadukas asiakaskokemus on tärkeää hallitulle liiketoiminnan kasvattamiselle.

4. Hyödynnä verkostoja ja asiantuntijoita

Arolan mielestä yrittäjien talousosaaminen on hyvää tasoa. Hän kuitenkin painottaa esimerkiksi hyvän kirjanpitäjän merkitystä oman toimialueensa osaamisen lisäksi sparraajan roolissa.

– On hyvä kysyä silloin tällöin kirjanpitäjältä, miten meillä menee. Häneltä saa tietoa ja apua, samoin tilintarkastajalta. Kunnossa oleva tuloslaskelma ja tase luovat pohjan kestävälle kasvulle.

Alueelliset kehittämisyhtiöt ja uusyrityskeskukset tarjoavat maksutonta palvelua yrityksen eri kehittymisvaiheissa. Yrittäjäjärjestöjen koulutukset ja verkostot ovat niin ikään toimiva kanava tiedon hankinnassa, sillä muut yrittäjät painivat samojen haasteiden kimpussa.

– Voisimme hyödyntää verkostoja paljon nykyistä enemmän. Suomessa on monia huippuasiantuntijoita ja oikea tukiväylä löytyy varmasti, Koivula kannustaa.

5. Etene pitkäjänteisesti ja hallitusti

Kasvuhuuma on tunne, joka voi yllättää kasvuhakuisen yrittäjän. Kuuta ei Arolan mielestä kannata kuitenkaan hamuta liian nopeasti taivaalta ylioptimistisin ajatuksin.

– Pitkäjänteisyys palkitsee. On nähtävä syklien yli, sillä maailma ja markkina ovat jatkuvassa muutoksessa. Sattumallakin on sijansa, joskus sitä vaan osuu oikeaan paikkaan oikeaan aikaan.

Sattuman varaan ei voi silti laskea. Avoin ja rehellinen lähestymistapa sekä oman liiketoiminnan ymmärtäminen palkitsevat pitkällä aikajänteellä. Asioista ei pidä myöskään tehdä liian vaikeita, yksinkertaisuus on usein valttia.

Tahtotila, suunnitelmallisuus, mitattavuus, kassavirta ja kannattavuus. Näillä sanoilla Koivula paaluttaa askelmerkit unelmasta totta -loikkaan.

Lue myös:

Vältä kasvun sudenkuopat – Nämä jokaisen kasvuhakuisen yrittäjän pitäisi tietää kasvusta

Mistä rahoitus yritykselle, joka haluaa kasvaa tai kansainvälistyä?

Tutustu kasvavan yrityksen vakuutuksiin - ja pyydä tarjous

Kasvata talousosaamistasi Yrittäjän talousvalmennuksessa. Opi uutta talouden eri teemoista, lue yrittäjätarinoita ja vie oivallukset arkeesi. Tutustu Yrittäjän talousvalmennukseen.‍