Liiketoimintasuunnitelmalla on kolme tavoitetta. Ensinnäkin liiketoimintasuunnitelma jäsentää, miten yritys toimii ja mitä tavoitteen saavuttamiseksi tehdään. Toiseksi liiketoimintasuunnitelma kuvaa yrityksen liikeidean ja toiminnan kannattavuuden näkökulmasta esimerkiksi rahoittajille. Kolmanneksi se avaa uusille osakkaille tiedot yrityksen liiketoiminnan sisällöstä.

Liiketoimintasuunnitelma on niin pienyrittäjälle kuin kasvuyrityksille tärkeä asiakirja, johon kannattaa tehdä taustatöitä ja jonka suunnitteluun kannattaa perehtyä huolella. Sen laatimisessa on hyvä käyttää apuna ulkopuolisia asiantuntijoita.

Hyödynnä op.fi:ssä olevaa valmista liiketoimintasuunnitelmapohjaa.

Näin laadit laadukkaan liiketoimintasuunnitelman

1. Tee taustatyöt huolella

Selvitä, millainen on toimialasi kilpailukenttä ja miten voit erottatua muista yrityksistä. Kerää taustatietoa kilpailijoista. Mene asiakkaan asemaan. Toimi esimerkiksi haamuasiakkaana ja tarkastele, millaisia tuotteita tai palveluja heillä on tarjolla.

2. Määrittele asiakaskuntasi

Mieti, kenelle aiot myydä tuotteitasi tai palveluitasi. Pyri jo liikeideasi kehittämisen alkuvaiheessa vuorovaikutukseen mahdollisten asiakkaiden kanssa, kerää heiltä ajatuksia ja näkökulmia. Näin voit testata liikeideasi toimivuutta, täsmentää sitä ja luoda pohjaa asiakashankinnalle.

3. Mieti, mistä yrityksesi liikevaihto syntyy

Arvioi, miten paljon olet valmis myymään ja markkinoimaan yrityksesi tuotteita tai palveluita. Tee kannattavuuslaskelma, jonka avulla voit arvioida, onko liikeideallasi mahdollisuuksia tuottaa riittävästi myyntiä milläkin aikajänteellä, jotta näet, onko toiminnassa kannattavuuden mahdollisuus.

4. Hyödynnä asiantuntijoiden neuvoja jo varhain

Jos pohdit yrittäjyyttä ja viilaat omaa liikeideaasi pitkään, markkinat, esimerkiksi ostokäyttäytyminen, voivat muuttua eikä idea enää välttämättä kanna. Keskeneräistä liiketoimintasuunnitelmaa kannattaa testata yritysneuvojilla ja asiantuntijoilla, jotka näkevät suunnitelman vahvuudet ja heikkoudet. Ilmaisia asiantuntijaneuvoja voit saada esimerkiksi oman paikkakuntasi Uusyrityskeskukselta.

5. Kartoita liiketoiminnan kasvunäkymät ja riskit

Selvitä, millaisia kasvutrendejä toimialallasi on odotettavissa ja onko markkinoilla tilaa uusille toimijoille. Arvioi erilaisten skenaarioiden näkökulmasta, millaisia riskejä tai mahdollisuuksia markkinoiden muutoksiin liittyy oman yrityksesi näkökulmasta.

6. Selvitä, miten voit rahoittaa yritystoimintasi

Mitä erilaisia rahoitusvaihtoehtoja on tarjolla? Omien säästöjen lisäksi tarvitset usein ulkopuolista rahoitusta pankista sekä rahoitukselle Finnvera-takauksen. Niiden saamiseen huolellisesti laadittu liiketoimintasuunnitelma on tärkeä käyntikortti. Hyvin tehty suunnitelma nopeuttaa hakemuksen käsittelyä. Kasvuyritysten toiminta vaatii usein pääomasijoittajia tai sijoitusenkeleitä, joille yrittäjän tai yritystiimin on osattava kertoa vakuuttava, tulevaisuuden kasvuun tähtäävä tarina, jonka perustana on uusi innovaatio.

7. Hyödynnä valmiita liiketoimintasuunnitelmamalleja

Liiketoimintasuunnitelma ei ole kaikille yrityksille samanlainen, mutta kaikkea ei tarvitse silti keksiä uudestaan. Verkossa on useita erilaisia vaihtoehtoja liiketoimintasuunnitelmista, joita kannattaa hyödyntää suunnittelussa.

8. Päivitä liiketoimintasuunnitelmaa

Älä unohda liiketoimintasuunnitelmaa pöytälaatikkoon, kun se on valmis. Monesti liiketoimintasuunnitelmaan ei tule enää palattua, jos asiakashankinta ja myynti rullaavat sopuisasti. Yksinyrittäjän tai pk-yrityksen on kuitenkin hyvä lukea säännöllisesti liiketoimintasuunnitelmaansa ja päivittää sitä tarvittaessa. Sen avulla voi reflektoida oman tekemisen ja osaamisen kehittymistä tai tavoitteiden saavuttamista.

Kasvuyritysten alkuperäinen liiketoimintasuunnitelma voi muuttua radikaalisti nopeiden markkinamuutosten vuoksi ja kaipaa päivittämistä seuraavaa rahoituskierrosta varten. Myös yhtiömuodon muuttuessa on hyvä päivittää liiketoimintasuunnitelma.

9. Kiteytä konkreettiset teot ja ensimmäiset päätökset

Laadukkaasta liiketoimintasuunnitelmasta käyvät ilmi tavoitteen ohella osaaminen, skenaariot sekä valinnat toimintamallista ja yhteistyökumppaneista. Suunnitelman sisältö kertoo, miten laskelmat tehdään.

10. Viesti vakuuttavasti

Liiketoimintasuunnitelma voi olla yhtä hyvin yhden sivun mittainen tai satasivuinen asiakirja. Mitä selkeämmin, houkuttelevammin ja rohkeammin osaat kuvailla liikeideasi, sitä enemmän se herättää kiinnostusta verkostossasi ja rahoittajissa. Usko visioosi, mutta ole realisti. Anna luovuuden loistaa, mutta muista faktat liiketoiminnan perustana.

Artikkeliin on haastateltu yritysneuvoja Ilona Ukkosta Suomen Uusyrityskeskukset ry:stä. Lisätietoa Uusyrityskeskuksen liiketoimintasuunnitelmasta.

Kasvata talousosaamistasi Yrittäjän talousvalmennuksessa. Opi uutta talouden eri teemoista, lue yrittäjätarinoita ja vie oivallukset arkeesi. Tutustu Yrittäjän talousvalmennukseen.

Lue myös:

Luonkos tavoittelee seuraavaa kasvuloikkaa