Työvoimapula haastaa suuryrityksiä Suomen lisäksi myös Ruotsissa, selviää OP:n Yrityspulssi-kyselytutkimuksesta. Suomalaisista yrityksistä 61 prosenttia ja ruotsalaisyrityksistä 74 prosenttia kertoo, että yrityksellä on vaikeuksia löytää osaavaa työvoimaa.

Yritykset ovat tutkimuksen mukaan lähteneet ratkaisemaan työvoimapulaa kehittämällä erityisesti yrityksensä työkulttuuria ja johtamista. Lisäksi ratkaisukeinoina molempien maiden vastauksissa korostui työn joustojen, kuten hybridityön tarjoaminen sekä yrityksen brändin kehittäminen.

Suomalaisissa yrityksissä työvoimapulan ratkaisukeinona nousi lisäksi esiin osaajien kouluttaminen ja oppilaitosyhteistyön tiivistäminen, kun taas ruotsalaisyrityksissä hyödynnettiin ratkaisukeinona suomalaisyrityksiä useammin vuokratyövoiman ja konsulttien käytön lisäämistä.

– Viimeaikaiset isot työelämän muutokset, kuten hybridityömalliin siirtyminen ja monimuotoisempi työyhteisö, vaativat uudenlaista johtamista yrityksissä. Nyt työvoimapulan keskellä suuret yritykset ovat lähteneet kehittämään juuri näitä asioita houkutellakseen osaajia, sanoo OP Yrityspankin toimitusjohtaja Katja Keitaanniemi.

 – Työkulttuurin muuttaminen nykyisten ja myös tulevien työntekijöiden tarpeiden ja toiveiden pohjalta on edellytys yritysten menestykselle tulevaisuudessa. On myös hienoa nähdä, että osaajien kouluttaminen ja oppilaitosyhteistyön tiivistäminen nähdään erityisesti suomalaisissa yrityksissä tärkeänä, Keitaanniemi jatkaa.

Kyselytutkimukseen vastanneista suomalaisista yrityksistä peräti 86 prosenttia ja ruotsalaisyrityksistä 67 prosenttia näkee työperäisen maahanmuuton olevan tärkeässä roolissa työvoimapulan ratkaisussa.

– Työkieli voi olla rajoittava tekijä suomalaisessa suuryrityksessä, jossa yritetään palkata ulkomaista työvoimaa. Sekä Suomessa että Ruotsissa reilusti yli puolet yrityspäättäjistä oli sitä mieltä, että yhä useampien yritysten tulisi vaihtaa työkieli englanniksi ja palkata enemmän osaajia, jotka eivät puhu ruotsia tai suomea äidinkielenään, kertoo Keitaanniemi.

OP Ryhmän teettämään ja Taloustutkimus Oy:n toteuttamaan Yrityspulssi-kyselytutkimukseen vastasi 100 suomalaista ja 100 ruotsalaista yritystä, joiden liikevaihto oli vähintään 100 miljoona euroa. Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluina heinä-elokuussa 2023.

Lue myös: 

Osaajapula hidastaa investointeja joka kolmannessa suuryrityksessä – neljännes joutunut madaltamaan rekrytointikriteereitä saadakseen palkattua työntekijöitä

Lähityövaatimuksia ei tulla tiukentamaan, kertoo enemmistö suuryrityksistä