Verkostoituminen on yrittäjyyden ytimessä, ja verkostot ovat erityisesti yksinyrittäville tärkeä voimavara. Jokainen yrittäjä on jotenkin verkostoitunut: esimerkiksi alihankkijoiden, asiakkaiden, tavarantoimittajien ja yhteistyökumppanien kanssa.

Näitä liiketoimintaan liittyviä verkostoja kutsutaan usein ydinverkostoksi. Lisäksi moni kaipaa esimerkiksi vertaistukea oman alueensa, toimialansa tai vaikkapa samassa elämäntilanteessa olevilta yrittäjiltä.

Hyvin rakennettu verkosto tarjoaa myös mahdollisuuksia kehittää omaa liiketoimintaa ja markkinointia sekä hankkia uusia asiakkaita.

Facebookista löytyy jokaiselle jotakin

Digitalisoitumisen ja varsinkin sosiaalisen median ansiosta verkostoituminen ei tarkoita pelkästään tapahtumiin käyntikorttipino kädessä osallistumista, vaan itselleen sopiviin verkostoihin ja vertaisryhmiin voi ja kannattaakin hypätä mukaan myös virtuaalisesti.

Soneran Taloustutkimuksella teettämä, vuonna 2017 julkaistu tutkimus osoitti, että noin puolet yrittäjistä käyttää sosiaalista mediaa liiketoiminnassaan – eniten markkinoinnissa, uusien asiakkaiden etsinnässä ja yrityskuvan rakentamisessa.

Suosituin kanava on Facebook, jota tutkimuksen mukaan hyödyntää 90 prosenttia somessa olevista yrittäjistä. Näin ollen on luontevaa, että siellä myös verkostoidutaan.

Facebookista löytyy runsaasti ryhmiä yrittäjille erilaisilla painopisteillä, esimerkiksi Naisyrittäjät, Kauneuden- ja hyvinvointialan yrittäjät tai Raksarinki. Yleisessä Yrittäjät-ryhmässä on yli 10 000 jäsentä, ja siellä keskustellaan laajasti yrittäjyyteen liittyvistä aiheista.

Ryhmissä voi esimerkiksi myydä tarpeettomia työvälineitä, etsiä yhteistyökumppania, jakaa tietoa tai kysyä ryhmän jäseniltä erilaisista omaan alaan tai yrittäjyyteen liittyvistä asioista. Antoisaa on myös seurata muiden aloittamia keskusteluja, joista voi saada näkemystä ja uusia ajatuksia.

Lisäksi Suomen Yrittäjillä ja sen aluejärjestöillä ympäri Suomen on aktiiviset Facebook-sivut, joissa jaetaan ajankohtaista yrittämiseen tai alueeseen liittyvää tietoa sekä tiedotetaan järjestöjen tapahtumista, joihin niin ikään kannattaa osallistua mahdollisuuksien mukaan.

Yrityskummi avuksi liiketoiminnan kehittämiseen

Joskus samassa tilanteessa olevilta saatua vertaistukea arvokkaampaa voisi olla kokeneemman yrittäjän tai toimialaa muuten tuntevan neuvot ja näkemys. Tällaiseen sopii esimerkiksi mentorointi.

Yrityskummitoiminta on hyvä tapa saada kokeneemmalta apua esimerkiksi oman yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen. Suomen Yrityskummit ry on valtakunnallinen yli tuhannen yrityskummin muodostama henkilöyhdistys, jonka kautta voi hakea yrityskummia tai ilmoittautua itse kummiksi aloittelevalle tai muuten tukea kaipaavalle yrittäjälle.

Toimintaa pyörittävän yhdistyksen mukaan sekä yrityskummien lukumäärä että mentoroitavien yritysten määrä on ollut viime aikoina jatkuvassa kasvussa.

Yrityskummit ovat kokeneita liikkeenjohtajia tai yrittäjiä jotka tarjoavat näkemystään pienyrittäjien tueksi. He sparraavat ideoiden kehittelyssä, rohkaisevat toimintaan ja ovat onnistumisen tukena.

Vuonna 2016 yrityskummit auttoivat yhteensä 1139 yritystä ja käyttivät siihen lähes 18 000 tuntia, selviää Yrityskummit ry:n verkkosivuilta. Eniten yrityskummit mentoroivat pieniä, alle viisi henkeä työllistäviä yrityksiä. Yhdistyksen vuonna 2017 teettämän asiakastyytyväisyyskyselyn vastaajista puolet kertoi, että yrityksen liikevaihto ja kannattavuus olivat lähteneet kasvuun yrityskummitoiminnan aikana.

Osallistu tapahtumiin, mutta älä kuormitu liikaa

Hyvän verkoston rakentamiseen kannattaa käyttää aikaa, mutta kaikkeen ei kenenkään yrittäjän aika riitä. Kannattaakin miettiä, montako tuntia vaikka kuukaudessa itsellä on mahdollisuus käyttää uusien kontaktien etsimiseen tai vanhojen vaalimiseen.

Aivan riittävä tavoite on vaikka osallistua kerran kuukaudessa johonkin itselleen relevanttiin tapahtumaan, jossa voi laajentaa verkostoaan. Tapahtumia kannattaa seurata paitsi oman alueensa yrittäjäyhdistyksen sivuilta, myös kunnan, verottajan ja vaikka alueella toimivien suurempien yritysten sivuilta.

Työskentely yhteisöllisissä työtiloissa vaikka silloin tällöin voi olla hyvä keino löytää verkostoja ja tukea omaan työhönsä. Monet co-working-tilat tarjoavat päiväpasseja, joilla tilaan voi tulla yhdeksi työpäiväksi, eikä tarvitse sitoutua kuukausivuokraan.

OPn Vallilan toimitiloissa järjestetään 17.10. NewCo Helsingin maksuton Yritystreffit-tapahtuma, missä yrittäjät voivat markkinoida omaa yritystään ja osaamistaan sekä löytää uusia asiakkaita ja yhteistyökumppaneita etukäteen valitsemissaan tapaamisissa. Ilmoittaudu mukaan 7.10. mennessä!