Tämän vuoden huhtikuussa alkanut tutkimus jatkuu aina ensi vuoden maaliskuun loppuun asti. OP on tehnyt kymmenkunta vuotta sitten vastaavaan aiheeseen liittyvän tutkimuksen, mutta se keskittyi vain muutamaan kuukauteen keväällä ja syksyllä.

Nyt käynnissä oleva tutkimus on luonteeltaan kvalitatiivinen, ja sitä varten haastatellaan onnettomuuteen joutuneita raskaan kaluston kuljettajia.

– Käymme nyt 12 kuukauden aikana läpi kaikki raskaalle liikenteelle sattuneet onnettomuudet ja haluamme tarkastella seikkaperäisesti, mitkä tekijät ovat vaikuttaneet raskaan ajoneuvon tieltä suistumiseen tai kaatumiseen, sanoo OP:n riskipäällikkö Ari Rantamaa.

Onnettomuusalttiudet esiin

Koko vuoden kattavan tutkimusajanjakson kautta saadaan selkeämmin esiin, miten esimerkiksi vuodenaikojen sääolojen vaihtelut altistavat onnettomuuksille.

– On myös kiinnostavaa saada taustoittavaa tietoa siitä, miksi niin monet ammattiliikenteen onnettomuuksista ovat tapahtuneet suoralla tiellä, valoisaan aikaan ja hyvällä kelillä, Rantamaa sanoo.

Keskittyminen ajamiseen hyvällä reitillä ja säällä on päässyt jostain syystä herpaantumaan eikä tieltä suistumista tai kaatumista ole onnistuttu ennakoimaan.

– Ovatko siihen vaikuttaneet esimerkiksi auton tekniset ominaisuudet, sääolot tai kuljettajan ajokokemus? Rantamaa pohtii.

Hän ei kuitenkaan halua lähteä vielä tekemään oletuksia onnettomuuksien juurisyistä ennen kuin koko tutkimusaineisto on kerätty ensi vuoden maaliskuun loppuun mennessä.

Innostunut vastaanotto

Rantamaa korostaa, ettei tutkimuksen tarkoituksena ole missään tapauksessa syyllistää onnettomuuteen joutuneita kuljettajia, vaan käydä tarkoin läpi sattuneet onnettomuudet ja kerätä tietoa, jonka avulla kehittää esimerkiksi liikenneturvallisuutta tulevaisuudessa.

– Haastatteluihin osallistuneet kuljettajat ovat suhtautuneet tutkimukseen myönteisesti, sillä myös heitä kiinnostaa saada lisätietoja, mitkä tekijät ovat vaikuttaneet onnettomuuksiin ja miten omaa ammattitaitoaan ylläpitämällä ja kehittämällä on mahdollista ennakoida onnettomuusriskejä tien päällä, Rantamaa sanoo.

Työkalu riskienhallinnan ja liikenneturvallisuuden kehittämiseen

Rantamaa uskoo, että raskaan liikenteen tieltä suistumisia ja kaatumisia kartoittavan tutkimuksen avulla saadaan kerättyä paljon hyödyllistä tietoa onnettomuuksien taustasyistä. Analysoitava aineisto myös auttaa OP:ta kehittämään ajoneuvopuolen riskienhallintamenetelmiä ja liikenneturvallisuutta edistäviä toimenpiteitä.

– Meitä, asiakkaitamme ja raskaan liikenteen kuljettajia kiinnostaa luonnollisesti, miten liikenneturvallisuutta voisi parantaa ja ehkäistä kolareita. Näillä seikoillahan on vaikutusta myös asiakkaiden vakuutusmaksuihin. Tutkimusaineisto toimii näin kätevänä käytännön työkaluna riskienhallinnan ja liikenneturvallisuuden kehittämisessä, Rantamaa sanoo.

Hän arvioi, että tutkimuksen tuloksista tullaan kertomaan tarkemmin julkisuuteen viimeistään ensi kesän alussa.

Lataa maksuton opas liikennevahinkopaikalle - ja varmista, että osaat toimia oikein!

Tutustu A-Vakuutuksen palveluihin.