Yli puolet maatilapaloista aiheutuu kiinteistä sähkölaitteista. Vioittuneet sähkölaitteistot aiheuttavat myös sähköiskuriskin tilan työntekijöille ja eläimille. Esimerkiksi lehmät voivat oireilla pienistäkin jännite-eroista.

– Merkittävimmän paloriskin aiheuttavat löysät liitokset sekä huonokuntoiset, vialliset, virheellisesti käytetyt tai käyttöympäristöön sopimattomat sähkölaitteet. Monelle tulee yllätyksenä, että kosteissa tuotantotiloissa korroosio kuluttaa sähkölaitteita nopeasti. Harva myöskään tietää, että palovaarallisissa tiloissa, kuten viljan kuivaamoissa ja rehuvarastoissa, ei saisi käyttää tavanomaisia teollisuusvalaisimia, Paikallis-Sähkö Oy:n työpäällikkö Veijo Malinen toteaa.

Laki edellyttää tarkastuksia

2000-luvun taitteessa sähkötarkastukset määrättiin pakollisiksi tiloilla, joiden sähköjärjestelmän pääsulakkeen koko on vähintään 35 A. Vuonna 2017 tarkastusväliä tiukennettiin 15 vuodesta 10 vuoteen. Viranomaiset ovat viestineet tarkastusvaateesta niukasti, eikä niiden suorittamatta jättämisestä ole säädetty sanktiota.

Pohjola Vakuutus pitää lakimääräisiä määräaikaistarkastuksia suppeina ja tarkastusväliä liian pitkänä.

Tarjoamme maatilavakuutusasiakkaillemme sähkölaitteiden kuntokartoituksia yhteistyössä Paikallis-Sähkö Oy:n kanssa.Kartoitus kattaa samat, lähinnä aistihavainnoin tehtävät tarkastukset, kuin lakisääteinenkin tarkastus. Lisänä kaikki sähkökeskukset kuvataan lämpökameralla. Kartoittaja voi myös korjata havaitsemansa viat ja puutteet saman tien. Suosittelemme teettämään uuden tilan sähkökartoituksen vuosi valmistumisen jälkeen ja vanhemmilla tiloilla 3-5 vuoden välein tuotantosuunnasta riippuen, riskipäällikkö Kari Tourunen sanoo.

Ole tarkkana

Sähkökartoitukseen sisältyy maatilan kaikkien sähköasennusten, liittymäpisteiden, sähkölaitteiden ja vikavirtasuojien kunnon tarkastaminen. Lisäksi tehdään pistokoeluonteisesti maadoitusmittauksia ja pistorasioiden oikosulkuvirtamittauksia. Tämän lisäksi sähkökeskusten ja -kennojen kunto sekä liitosten lujuus tarkastetaan lämpökameralla.

Useimmiten kartoitus tehdään yhdessä työpäivässä.

– Työ nopeutuu, kun sähkökeskuksille sekä -laitteille on esteetön pääsy ja tilan tunteva henkilö osallistuu ainakin kartoituksen alkuvaiheeseen. Aiempien sähkötarkastusten pöytäkirjat, sähkölaitteistojen huoltopäiväkirjat ja tilan päivitetyt sähkökuvat on hyvä ottaa valmiiksi esiin, jos sellaiset on olemassa, Malinen sanoo.

Sähkökartoitus on hyvä työväline laitteistojen kunnon seuraamiseen. Malinen kuitenkin muistuttaa omistajan oman tarkkaavaisuuden merkityksestä tarkastusten välillä.

– Jos huomaa merkkejä sähkölaitteiston vikaantumisesta, kannattaa tilata pikaisesti sähköurakoitsija paikalle. Esimerkiksi sulakkeiden jatkuva palaminen, epämääräinen palaneen käry, valojen vilkkuminen ja sähköjen katkeilu sekä tummumat ja murtumat pistorasioissa viittaavat sähkövikaan, Veijo Malinen opastaa.

Tilaa maatilan sähkökartoitus

Juttu on julkaistu alunperin 13.9.2019 ja sitä on päivitetty 18.10.2022 sähkökartoituksen uudelleen teettämisen aikataulu-suosituksen osalta.