Suomalaiset yrittäjät ovat ahkeria ja tuotteliaita. He kilpailuttavat hankintoja ja ostoja, mutta samaan aikaan yrityksen rahat usein makaavat tilillä tyhjän panttina. Vuosien varrella vaihtoehtoiskustannukset, eli varat, joita yritys olisi sijoittamalla voinut saada, kasvavat suuriksi.

– Yrittäjän lisäksi myös yrityksen kassa täytyisi saada töihin, kehottaa OP Keski-Suomen sijoitusjohtaja Matti Halttunen.

Mutta miten se tehdään? Sijoittamalla, jos Halttuselta kysytään. Hän lupaa, että jokaiselle yritykselle löytyy varmasti sopiva ratkaisu vaurastumiseen.

– Johtavana finanssitalona meillä on valikoimassa valtavasti erilaisia palveluita, joista yritys voi valita tarpeisiinsa sopivat.

Halttusen kokemuksen mukaan monelle yrittäjälle on tärkeää, että sijoituksia voi tehdä määrätyksi ajaksi, esimerkiksi 1–3 vuodeksi kerrallaan. Kassavarojaan sijoittavat yritykset eivät myöskään tyypillisesti halua sijoittaa kovin korkean riskin sijoitustuotteisiin.

"Yrittäjä voi oman Osuuspankkinsa kanssa rakentaa juuri heidän tarpeisiinsa sopivan sijoitusratkaisun. Esimerkiksi kahden vuoden määräaikaiset sijoitusratkaisut ovat olleet suosittuja", sanoo OP Keski-Suomen sijoitusjohtaja Matti Halttunen.

Mitä strukturoidut sijoitustuotteet ovat?

Yksi sijoittamisen muoto on strukturoidut sijoitustuotteet. Ne ovat sijoitustuotteita, joita voidaan räätälöidä kunkin yrityksen tarpeisiin sopivan sijoitusajan, riskitason, tuottotavoitteen ja sijoituskohteen mukaan. Sijoittaja voi esimerkiksi päättää, voiko sijoituksia myydä pois kesken sovitun sijoitusajan sekä valita tuottojen maksusyklin.

– Kun yritys aloittaa sijoittamisen, lähdemme aina liikkeelle yrityksen kokonaistilanteen kartoittamisesta. Laadimme yritykselle sijoitusprofiilin ja -suunnitelman, minkä jälkeen aloitamme keskustelun erilaisista sijoituskohteista ja sijoitusvaihtoehdoista, Halttunen kertoo.

Strukturoidut sijoitustuotteet ovat melko tuore sijoittamisen tapa, joka avaa uusia mahdollisuuksia esimerkiksi korkosijoittamisen saralla. Strukturoidut tuotteet tarjoavat myös mahdollisuuden sijoittaa tuttuihin sijoituskohteisiin erilaisin riski- ja tuottoprofiilein. Strukturoituihin sijoitustuotteisiin voi lähteä mukaan vähintään 1 000 euron pääomalla.

– Strukturoidut tuotteet sopivat esimerkiksi yrittäjille, joille on kertynyt jo kassavaroja, jotka eivät kuitenkaan tuota korkotuloja. Tällaiselle kassarahalle voidaan rakentaa määräaikainen strukturoitu sijoituskohde vähintään 12 kuukauden sijoitusajalle, Halttunen sanoo.

Rahastosijoittamiseen verrattuna strukturoidut sijoitustuotteet poikkeavat muun muassa siten, että niihin voi valita elementeiksi pääomaturvan tai korkomaksun. Rahastot sen sijaan eivät pääsääntöisesti maksa sijoittajalle korkoja.

Yrittäjä Ari Tikkanen kiinnostui sijoittamisesta jo opiskeluaikanaan 90-luvulla.

Yrittäjä saavutti tuottotavoitteensa strukturoitujen sijoitustuotteiden avulla

Noste Isännöinti Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja Ari Tikkanen ryhtyi noin 30 vuotta sitten yksinyrittäjäksi. Kiinnostus sijoittamiseen hänellä heräsi jo opiskeluaikana pari vuotta aiemmin.

– Valmistuin kauppatieteen maisteriksi vuonna 1990. Samoihin aikoihin aloitin sijoittamisen pienessä mittakaavassa. Yritystoiminnan kasvettua huomasin, ettei minulla ole riittävästi aikaa eikä kiinnostusta hoitaa itse kaikkia sijoittamiseen liittyviä asioita.

Siksi hän on antanut OP Privaten varainhoitajalle täydet valtuudet salkunhoitoon.

– Yhteistyö vaatii täydellistä luottamusta niin varainhoitajaa kuin koko OP Ryhmää kohtaan. Kun ihmisten kanssa tehdään töitä, myös henkilökemioiden täytyy kohdata.

Tilitoimistossa ja isännöintialalla työskennelleen Tikkasen yrittäjävuosiin on mahtunut monenlaisia vaiheita yksinyrittäjyydestä yrityskauppoihin. Viime vuosina tilitoimistotoiminta jäi taka-alalle, ja sen sijaan Tikkanen keskittyi kasvattamaan perustamaansa isännöintiyritystä poikansa kanssa. Viime marraskuussa hän myi Noste Isännöinnin Oiva Isännöinnille. Muun muassa myynnistä saatuja varoja hän on sijoittanut holding-yhtiönsä kautta.

– Sijoitusmarkkinoilla raha tuottaa paremmin kuin tilillä, ja sijoittaminen on ollut minulle keino varautua yllättäviin menoihin ja eläkepäiviin, Tikkanen kertoo.

Ari Tikkaselle sijoittaminen on keino varautua tuleviin yllättäviin menoihin ja eläkepäiviin. Hänen yrityksensä sijoitussalkkua hoitaa OP Privaten varainhoitaja.

Varainhoitajan avulla parempia sijoitusratkaisuja

Tikkasen valtuuttama varainhoitaja ehdottaa aktiivisesti erilaisia sijoitustoimenpiteitä, joita he käyvät yhdessä läpi. Päätöksenteon taustalla on yhdessä laadittu sijoitussuunnitelma, jonka perusteella ratkaisuja tehdään.

– Jos hoitaisin kaikki sijoitukset itse, lopputulos ei ehkä olisi niin hyvä kuin varainhoitajan tekemänä, Tikkanen naurahtaa.

Tikkasen yrityksen sijoitusstrategia perustuu ajalliseen hajautukseen sekä eri markkina-alueisiin ja toimialoihin sijoittamiseen. Sijoituskohteitakin on erilaisia: osakkeita, rahastoja, korkoja, yrityslainoja ja talletuksia.

Myös strukturoidut sijoitustuotteet tulivat osaksi Tikkasen sijoitussalkkua varainhoitajan ehdottamana.

– Strukturoidut sijoitustuotteet sopivat salkkuuni oikein hyvin. Tällä sijoitusmuodolla on mahdollisuus saada parempaa tuottoa, ja tietyssä markkinatilanteessa se on turvallinen sijoitusratkaisu ja keino suojata salkkua kokonaisuutena.

Tikkanen sanoo olevansa tyytyväinen strukturoiduista sijoitustuotteista saamiinsa tuottoihin: hän on strukturoitujen sijoitustuotteiden avulla saavuttanut asettamansa tuottotavoitteet. Yrittäjä kuitenkin muistuttaa, että sijoittamiseen liittyy aina riskejä eikä tuottoja voi kukaan taata.

– Varainhoitajan kanssa tehdyn yhteistyön myötä olen itsekin kehittynyt vähän kuin vahingossa sijoittajana, Tikkanen sanoo.

Strukturoidut sijoitustuotteet Q & A

Minkälaiselle yritykselle strukturoidut sijoitustuotteet sopivat?

Yritykselle, jolla on kertynyt kassavaroja tai joka haluaa tavoitella varoille korkeampaa tuottoa.

Millaisella summalla voi lähteä mukaan?

Vähintään 1000 eurolla.

Lyhin mahdollinen sijoitusaika?

12 kuukautta.

Strukturoitujen sijoitustuotteiden riskitaso?

Yrittäjä voi itse määritellä sijoitusten riski- ja tuottoprofiilit.

Miten strukturoidut sijoitustuotteet poikkeavat rahastosijoittamisesta?

Strukturoiduille sijoitustuotteille on mahdollista ottaa pääomaturva, jolloin sijoittaja saa eräpäivänä vähintään nimellispääoman takaisin.

Mistä strukturoitujen sijoitustuotteiden tuotto syntyy? Katso kaavio.

Lue myös:

Laura Voutilainen vaihtoi nelikymppisenä lainanoton sijoittamiseen

Yrittäjä voi hyötyä yrittäjänä sijoittamisesta – nuori yrittäjä kartuttaa pottia tuleviin liikeideoihin

Yrittäjä, tavoitteletko tehokkaampaa kassanhallintaa? Tutustu näihin rahoitusvaihtoehtoihin