Varmoja merkkejä talouden elpymisestä on suomalaisissa yrityksissä odotettu syksystä saakka. Vaikeasti ennakoitavat rajoitustoimet ja heilahtelevat tartuntamäärät ovat tehneet tilannekuvan tulkitsemisesta vaikeaa niin kuluttajille kuin yrittäjillekin.

OP Ryhmän pk-yrityksistä vastaavan johtajan Heikki Peltolan mukaan yritysten taloudellinen tilanne on kuitenkin odotettua positiivisempi, vaikkakin osittain kahtiajakautunut. Toisia yrityksiä pandemia on kurittanut kovempaa kuin muita. Se tekee kokonaiskuvan hahmottamisesta vaikeaa.

”Edelleen on isoja toimialakohtaisia ja maantieteellisiä eroja siinä, kuinka hyvin yrityksillä Suomessa menee. Ravintola-, matkailu- ja tapahtuma-alojen lisäksi korona on iskenyt varsinkin pienempiin, alle 10 henkeä työllistäviin yrityksiin. Niissä keskitytään nyt siihen, että kassa kestää ja selviydytään seuraavista kuukausista. Vasta sitten mietitään toiminnan kehittämistä ja investointeja”, Peltola toteaa.

Uutisointi konkurssiaalloista ja vaikeasti ennustettavista rajoituksista ovat saaneet tervekassaisetkin yritykset investointien suhteen varoivaisiksi. Investointitarve alkaa Peltolan mukaan purkautua, kun rokotteiden myötä talouden elpymisen voidaan odottaa käynnistyvän kunnolla.

”Odotamme pitkään kestäneen investointivelan purkamisen alkavan heti, kun varmoja merkkejä talouden avautumisesta on nähtävissä. Pk-yrityksissä suunnitellaan nyt koronan exit-strategioita. Rokotuksien eteneminen luo uskoa myös palvelualoille, koska kuluttajakysynnän odotetaan elpyvän samaa tahtia rokotusten etenemisen kanssa”, Peltola sanoo.

Korona-aikana on nähty esimerkkejä myös voimakkaasti kasvaneista yrityksistä, jotka ovat investoineet liiketoiminnan kehitykseen ja pandemian myötä lisääntyneeseen kysyntään.

”Korona kiihdytti osaltaan muutoksia, jotka olivat edessä muutenkin, kuten kaupan siirtyminen myymälöistä verkkoon.”

Yritysten maksuongelmat eivät ole lisääntyneet

Yritysten maksukyvykkyys näyttäytyy Peltolan mukaan tällä hetkellä odotettua paremmalta. Matalat korot, julkiset tukitoimet sekä pankkien myöntämät lyhennysvapaat ovat osaltaan tukeneet suomalaisia yrityksiä pandemian aikana. Myös kuluttajien ostovoiman säilyminen hyvänä on auttanut.

”Kyselyiden mukaan maksuongelmia ja pelkoa konkurssien uhasta löytyy, mutta on hyvä huomioida, että kyselytulokset ovat hyvin herkkiä tautitilanteen päiväkohtaisille vaihteluille ja ennusteille tulevista rajoituksista”, Peltola huomauttaa.

”OP:sta haetut maksuohjelmien muutokset ovat tällä hetkellä määrältään koronaa edeltävällä tasolla. Hakemuksia on tullut alkuvuoden aikana n. 15 päivässä, kun vuosi sitten määrä oli kymmenkertainen. Yritysten maksuongelmat eivät ole lisääntyneet. Pääpiirteissään yritysten kassat ovat kunnossa, toimintaa on sopeutettu ja jopa puskureita kerätty odottamattomia menoja varten”, Peltola kertoo.

Julkiset tuet ja rahoitus tukevat pk-yrittäjää korona-exitissä

Toimialakohtaisista haasteista huolimatta yrittäjien katseet on Peltolan mukaan jo käännetty kohti tulevaa, ja kesää lähestytään toiveikkaissa tunnelmissa. Samaa viestiä on kantautunut pankeista eri puolilta Suomea. Nyt on hyvä hetki miettiä rahoitustarpeita ja varmistaa yrityksen kilpailukyky ja likviditeetti.

”Oli kyseessä sitten investointi, käyttöpääoman rahoitus tai yrityskauppa, tarjolla on useita erilaisia vaihtoehtoja. Teemme yhteistyötä esimerkiksi Euroopan Investointirahaston (EIR) sekä Finnveran kanssa mahdollistaaksemme tilanteeseen sopivan rahoituksen yritysten erilaisiin tarpeisiin niin koronakriisin aikana kuin sen jälkeenkin”, Peltola kertoo.

Euroopan Investointirahaston takaama rahoitus on tarkoitettu listaamattomien pk-yritysten investointi- ja käyttöpääomarahoitustarpeisiin. Takauksen ehdoissa on tällä hetkellä huomioitu myös koronakriisin yritysten liiketoimintaan tuomat negatiiviset vaikutukset.

Rahoituksen ohella yritysten kannattaa käyttää kaikki julkisen tuen muodot. Valtiokonttorin yrityksille tarjoamista tuista aukesi huhtikuun lopussa hakuun yritysten kustannustuki. Kustannustuki on suunnattu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut koronapandemian vuoksi vähintään kolmanneksen.

”Mahdollistamalla rahoituksen, neuvomalla tukiasioissa ja tarvittaessa muokkaamalla nykyisten velkojen maksuohjelmia haluamme auttaa pk-yrityksiä selviämään koronakurimuksesta ja sysäämään liiketoimintaa takaisin kasvu-uralle. Pankki kannattaa nähdä yritykselle tärkeänä liiketoiminnan osaajana ja kumppanina”, Peltola sanoo.

Peltolan mukaan yrittäjän taloudenhallinnan taidot ovat merkittävässä roolissa kasvun saavuttamisessa. Myös OP haluaa osaltaan olla tukemassa yrittäjien taloustaitojen kehittämistä.

”Tulemme kevään ja kesän aikana tarjoamaan ilmaista talousvalmennusta sekä pk-yrittäjille että maa- ja metsätalousyrittäjille. Kannustan yrittäjiä osallistumaan valmennuksiin ja hyödyntämään liiketoiminnan suunnittelussa myös osuuspankeista löytyviä yritystalouden asiantuntijoitamme”, Peltola vinkkaa.

Lue lisää EIR-rahoituksesta ja Finnveran tuesta.

Lisää tietoa yritysten rahoituksesta koronatilanteessa löydät täältä.