Työ pirstaloituu, muuttuu kiireisemmäksi ja itsenäisemmäksi. Perinteiset ajat, paikat ja tavat tehdä työtä muuttuvat myös. Näin kertovat tulevaisuuden työelämää koskevat tutkimukset. Selvitäkseen uudenlaisessa työelämässä on jokaisen opittava tuntemaan itsensä paremmin, psykologi Jarkko Rantanen painottaa.

Hän on perehtynyt muun muassa tunteiden ja persoonallisuuden merkitykseen työelämässä.

‒ Muutokset vaativat parempaa itsetuntemusta. Jokaisen täytyy osata vastata kysymykseen siitä, kuka olen ja mikä minulta luonnistuu.

Rantasen mukaan se, että osaa vastata näihin kysymyksiin, ohjaa ihmisen opettelemaan myös itsensä johtamista.

Taitoa voi kehittää esimerkiksi pohtimalla käyttäytymistään ja reagointiaan asiakaskäynnillä, johtoryhmän palaverissa, kokouksessa tai yksin työskennellessä. Lisäksi voi arvioida omia vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan.

Opettele puhumaan

Jos tutkijoita ja asiaan perehtyneitä on uskominen, tulevaisuudessa yhä useampi työllistää itsensä, työtehtävien kirjo monipuolistuu, tekemisen tavat ja työolosuhteet vaihtelevat.

Työpäivät täyttyvät jatkuvista muutoksista, mikä kuormittaa työntekijää ehkä eri tavalla kuin joka päivä toistuvat rutiinit kahdeksan ja neljän välillä.

Nämä muutoksen merkit ovat toki jo havaittavissa.

‒ Tietysti on ihmisiä, joille tällainen sopii. Kaikki eivät kuitenkaan tunne oloaan kotoisaksi muuttuvassa työelämässä. Palaamme jälleen omien tuntemusten arviointiin. Jos on stressiä ja kuormitusta, miten niistä selviytyy parhaiten? Ihmisten on opittava selvittämään ongelmia ja löytämään ne tavat ja työkalut, joilla tilanteet ratkotaan.

Työelämän uudet lainalaisuudet vaativat jokaiselta entistä enemmän taitoa puhua omista tunteistaan ja ajatuksistaan, Rantanen muistuttaa. Hänestä on tärkeä kääntää ajatus suomalaisen perusluonteen jöröydestä ja sulkeutuneisuudesta avoimemmaksi.

Myös kuuntelun merkitys korostuu, kun yhä useampi purkaa ajatuksiaan vierustoverille. Rantanen kannustaa hyödyntämään myös ammattilaisten apua, jos työ alkaa henkisesti tuntua liian kuormittavalta.

Toisaalta muutokset ja avoin keskustelu vaativat työnantajia tarjoamaan työntekijöille entistä enemmän apua omien tunteiden setvimiseen, mietiskelyyn sekä osaamisen kehittämiseen ja työtaakan purkamiseen.

Uusi työ muuttaa myös työyhteisöjä. Sellaisia ei välttämättä enää ole tai sitten niiden kokoonpanot voivat vaihdella äkkiarvaamatta etätöiden, työmatkojen tai muiden syiden vuoksi. Rantanen huomauttaa, että tämä muutos sujuu yhdeltä helposti, mutta toinen kokee itsensä yksinäiseksi.

‒ Tässä tullaan jälleen itsensä johtamiseen. Jos yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden tunteet toistuvat, ongelmaan täytyy puuttua itse. On mietittävä, miten työyhteisön voi muuten rakentaa. Riittääkö esimerkiksi aamiainen tai lounas asiakkaan kanssa silloin tällöin?

Tunnista toimintatapasi

Rantanen myöntää, että vain yhtä oikeaa tapaa reagoida tulevaisuuden työelämään ei ole. Luennoidessaan työelämän tunnetaidoista Rantanen jakaa ihmiset eri tyyppeihin, joiden kautta omaa osaamistaan voi lähteä kartoittamaan.

Ensimmäiseksi kannattaa pohtia omaa reagointiherkkyyttään, sitä miten helposti stressaantuu ja, onko ihmisenä sosiaalinen, sisäänpäin kääntynyt vai jotakin siltä väliltä. Kun itseensä tutustuu, on hyvä myös arvioida sitä, miten sopeutuu muutoksiin ja uusiin toimintatapoihin.

‒ Oletko keksijä vai tekijä? Entä pidätkö ideoinnista, Rantanen kysyy.

Hänen mukaansa myös se, miten ihminen suhtautuu tavoitteisiin tai uusiin asioihin, voi auttaa kasvattamaan omaa itsetuntemustaan.

Hän muistuttaa, ettei uusiin ja isoihin muutoksiin tarvitse suhtautua innostuneesti. Sitä tärkeämpää on kuunnella omia toiveitaan ja löytää sopu itsensä kanssa. Myös näin oppii tuntemaan itseään paremmin.

Jarkko Rantasen vinkit tulevaisuuden työelämään:

  • Muista pysähtyä.
  • Kuuntele ja opi tunnistamaan tunteita itsessäsi sekä muissa. Niissä piilee viisaus.
  • Kysy itseltäsi, mikä sopii minulle. Opi kokemuksista.
  • Muista olla armollinen itsellesi.
  • Varmista palautuminen. Loppuun palaminen ei johdu vain suuresta työmäärästä, vaan ennemmin palautumisen puutteesta.

Lue myös: Aamulla johtaja, iltapäivällä rivityöntekijä ‒ tulevaisuuden ammattilainen on kameleontti.

Ovatko uuden työn yhteiset käytännöt selvillä työyhteisössäsi? Lue laatimamme joustavan työn pelisäännöt, ja valitse teille sopivimmat hyödynnettäviksi.