Skipperin toimitusjohtaja Kristian Raij vietti jo lapsuuden kesät veneillen. Perheen perustamisen myötä oma purjevene jäi kuitenkin turhan usein satamaan.

– Toisen lapsen odotusaikana harkitsimme veneen myymistä, mutta emme olisi raaskineet luopua siitä kokonaan. Pohdin puolisoni kanssa, toimisiko Airbnb-tyylinen ratkaisu myös veneilyssä.

Ajatus oli, että veneensä voisi laittaa vuokralle siksi aikaa, kun ei itse ehdi vesille. Ideaa testattiin ensin sosiaalisessa mediassa. Kiinnostusta riitti, ja Skipperin ensimmäinen versio syntyi 2017.

– Teimme tätä alkuun iltojen ja öiden puuhasteluna. Vuonna 2019 siirryin Skipperiin päivätöihin, Raij kertoo.

Fleet-palvelu syntyy

Datan hyödyntäminen on ollut Skipperin toiminnan kulmakiviä alusta alkaen.

– Huomasimme, että eniten kysyntää oli veneiden päivävuokraukselle. Ymmärsimme, että tulisi rakentaa myös toisenlainen tapa päästä vesille.

Ensimmäinen versio veneiden yhteiskäyttöpalvelusta oli vuonna 2018 lanseeratut kaupunkisoutuveneet.

– Ryhdyimme kehittämään fleet-vuokrausta vuokrauspalvelumme ja soutuveneiden varauspalvelun pohjalta, Raij kertoo.

Fleet-toiminta käynnistyi Suomessa vuonna 2019. Sittemmin se on laajentunut Norjaan, Ruotsiin, Tanskaan ja Uuteen Seelantiin. Tänä kesänä vuorossa on Kanada. 

“Olemme Skipperissä tosi dataorientoituneita. Dataa tutkimalla voimme muotoilla sellaisia palveluja, jotka palvelevat asiakkaitamme paremmin”, toimitusjohtaja Kristian Raij avaa.

Tuotetestaus tehdään oikeilla asiakkailla

Skipperin toimintatapa perustuu lean-tyyppiselle kehittämiselle. Asioita ei pureskella loppuun, vaan hienosäätö tehdään aitojen kokemusten perusteella.

– Suunnitteluun tuhlataan usein liikaa aikaa, ja se on ehkä tehty väärien hypoteesien pohjalta. Kun vie palvelun mahdollisimman nopeasti asiakkaille, saa tietää, miten se oikeasti toimii.

Kokeilevan kehittämisen eduksi Raij näkee myös mahdollisuuden reagoida nopeasti yllätyksiin. Esimerkiksi korona-aika toi Skipperille sekä uusia asiakkaita että haasteita.

– Kiinnostus paikallista tekemistä ja veneilyä kohtaan lisääntyi. Meille se tarkoitti käyttöasteiden kasvua, joten palvelua ikään kuin kuormatestattiin korona-aikana, ja palvelumuotoilimme asioita uudelleen.

Parempi asiakaskokemus datan avulla

Raij kertoo, että kaikilla Skipperin perustajajäsenillä on aiempaa kokemusta datakeskeisestä toimintaympäristöstä. Se on ollut hyödyksi palvelukehittämisessä, kuten siinä, miten fleet-veneiden riittävyys varmistetaan kaikille halukkaille.

– Skipperin fleet on maailman ensimmäinen täysin verkkoon yhdistetty veneilypalvelu. Saamme jatkuvasti dataa veneiden olinpaikasta, nopeudesta ja tehtyjen matkojen pituudesta. Datan avulla pystymme parantamaan palvelukokemusta, koska tiedämme, miten usein asiakkaamme haluavat käydä vesillä ja missä.

Skipperin fleet -veneissä on suomalaisen Nextfour-ohjelmistoyrityksen valmistamat Q-Experience plotterit, jotka on integroitu Skipperin järjestelmiin.

– Dataa hyödyntämällä voimme myös parantaa käyttäjien turvallisuutta. Teknologia mahdollistaa esimerkiksi tietyistä tyypillisesti haastavista paikoista varoittamisen.

“Veneilykoulutus on pitkälti luokkaa harppi ja viivotin. Skipperi Akatemiassa halusimme madaltaa kynnystä suorittaa veneilykurssi”, Skipperin toimitusjohtaja Kristian Raij kertoo.

Turvallisempaa veneilyä

Valtaosa Skipperin fleet -palvelun käyttäjistä on entisiä veneenomistajia. Yrityksessä huomattiin kuitenkin jo alkuun, että aloittelijoiden osuus tulisi olemaan suuri. Näin ollen turvallisuuteen päätettiin panostaa.

Skipperi Akatemia on verkossa opiskeltava veneilykurssi, johon liittyy teoriaa, käytäntöä ja loppukoe. Alle kolme vuotta veneilleille Skipperi Fleet -jäsenille Akatemia sisältää myös pakollisen käytännön koulutuksen veneilyohjaajan kanssa.

– Rakensimme veneilykoulun jäsentemme tarpeiden mukaan. Halusimme mahdollistaa sen, että vesille pääsee nopeasti ja turvallisesti.

Yksityisten veneiden vuokrauspalvelun osalta vuokraaja täyttää veneily-CV:n, ja veneen omistaja päättää itse, kenen käsiin veneensä luovuttaa.

Tulevaisuuden näkymät

Saaristomme on rikas ja monipuolinen, mutta veneilyn Tripadvisoria ei ole. Tietoa kiinnostavista kohteista voi olla haastava löytää. Se onkin yksi Skipperin uusista kehityskohteista.

– Sovelluksessamme käyttäjät voivat luoda kohteita ja ladata kuvia. Tätä täydennetään hakuominaisuudella niin, että käyttäjä voi etsiä vaikkapa lapsiystävällisiä saaria, Raij kertoo.

Tulevaisuudessa tullaan siis hyödyntämään myös käyttäjien luomaa dataa.

– Skipperin käyttäjät luovat mielellään tietoa, kysymys on enää siitä, millä tavalla tulemme sitä hyödyntämään, Raij vihjaa.

Mikä Skipperi? 

Skipperi on vuonna 2017 perustettu veneilyalan startup. Se tarjoaa erilaisia tapoja päästä vesille ilman, että täytyy omistaa venettä. Vertaisvuokrauspalvelussa voi laittaa oman veneensä vuokralle ja kuukausimaksullisessa yhteiskäyttöpalvelussa taas voi käyttää Skipperin moottori- tai sähköveneitä haluamansa mukaisesti.

Lisäksi Skipperi pyörittää kaupunkisoutuvenepalvelua sekä Skipperi Akatemia -veneilykoulutusta.

Autamme yritystäsi onnistumaan kaikissa sen eri vaiheissa. Olemme mukana niin uusien yrittäjien kuin suuryritystenkin menestyksessä ja kasvussa. Tutustu eri tilanteisiin ja tarpeisiin kokoamiimme ratkaisuihin yrittäjille.