Pitää olla rikas, jotta voi säästää ja sijoittaa. Tätä sitkeästi elävää myyttiä sijoitusasiantuntijat ovat ehtineet kumota viime vuosina moneen kertaan, kun sijoittamistrendi on nostanut päätään. Yrityspuolelle sijoittamisen trendi on kuitenkin rantautunut viiveellä. Moni ajattelee, että yrittäjälle kassa on tärkein, eikä sijoittaminen kuulu yritystoimintaan.  

Sijoittaminen kuitenkin kannattaa. Tilillä makaava raha ei lisää yrityksen liikevaihtoa, ja inflaatio ja mahdolliset negatiiviset talletuskorot vaikuttavat kassavirtaan, mikä näkyy etenkin vuositasolla.  

Aloita sijoittaminen mieluiten jo tänään

Sijoittamisen aloittamisessa vaikeinta on usein itse aloittaminen. Moni epäröi ajankohtaa ja miettii, milloin on hyvä aika niin markkinan kuin yrityksen talouden kannalta.

Sijoittaminen on hyvä aloittaa mahdollisimman nopeasti. Alkuvaiheessa sijoitukset kannattaa tehdä maltillisilla summilla ja omaa sijoitussuunnitelmaa noudattaen.

Yrityksestä, toimialasta ja tilanteesta riippuen kassassa voi pitää 3–12 kuukauden menojen verran operatiivista puskuria. Yrittäjä tietää aina itse parhaiten riittävän puskurin ja oma pankkisi auttaa myös mielellään sen määrittämisessä.

Valitse sijoitussumma, joka antaa yrityksesi arjen pyöriä normaaliin tapaan

Yritys voi aloittaa sijoittamisen pienillä summilla, kuten yksityishenkilökin. Sopiva kuukausisäästösumma on sen kokoinen, ettei se vaikuta päivittäiseen tai kuukausittaiseen toimintaan millään tavoin. Sama pätee myös henkilöasiakaspuolella. Summaa voi tarvittaessa isontaa tai pienentää. 

Sijoitussumaa pohtiessa kannattaa miettiä, kuinka paljon rahaa yritys tarvitsee esimerkiksi seuraavan kuuden kuukauden aikana liiketoiminnan pyörittämiseen, kuten palkkoihin, toimitilavuokraan ja lainanlyhennyksiin.

Tämän jälkeen voi miettiä, mitä ylimeneville varoille tehdään. Tarvitaanko rahaa vielä johonkin investointiin, kuten kuorma-auton hankkimiseen, tai voiko osan investoinnista hoitaa rahoituksella?  

Yleensä jäljelle jäävä summa jää tilille varmuuden vuoksi, eikä yrittäjällä ole aikaa tai energiaa miettiä, mitä sille tehdään. Yli jäävän rahan arvoa ei kuitenkaan pidä väheksyä. Tilillä makaava raha ei lisää yrityksen liikevaihtoa eikä tuota mitään.   

Hajauta sijoitukset, saat parhaimmat tulokset

Sijoitusten hajauttaminen tuo usein suurinta hyötyä. Hyvin hajautettu sijoitussalkku yhdistettynä pitkäjänteisyyteen ja omaan sijoitussuunnitelmaan uskomiseen heikkoinakin markkinahetkinä tuovat parhaat tulokset. Aika on sijoittajan paras kaveri! 

Jos hätätilanne iskee, saa sijoituskohteiden varat tarvittaessa myös realisoitua. Suositeltu sijoitusaika ei tarkoita määräaikaisuutta, vaan sillä pyritään kertomaan sijoituksen mahdollisesta heilahtelusta ja riskistä.  

Sijoittamalla kasvatat yrityksesi liiketoimintaa ja vakavaraisuutta

Sijoittamalla saa usein pääoman tuottoa kasvatettua. Sijoittaminen on moninaista, eikä tarkoita vain yhden rahaston tuottoa, vaan vaikuttaa yrityksen rakenteissa ja varsinkin taseissa. Sijoittamisella voidaan kerryttää tuottoa ja arvonnousua sekä kassavirtaa. Tällä tavoin myös yrityksestä maksettavia osinkoja saadaan kasvatettua, koska omavaraisuus kasvaa ja näin syntyy korolle korkoa -ilmiötä. Lisäksi tunnusluvut, etenkin omavaraisuusaste, paranee. 

Jos sijoittamisen aloittaminen, lainsäädäntöasiat tai muu sijoittamisen byrokratia yrityksessä mietityttää, sijoitusneuvontaa saa omasta pankista. OP:n asiantuntijoiden tavoite on tehdä sijoittaminen asiakkailleen mahdollisimman helpoksi. 

Kiinnostuitko sijoittamisesta? Jätä yhteydenottopyyntö, ja löydetään yhdessä yrityksellesi sopivin tapa sijoittaa. 

Järkevässä sijoittamisessa yrittäjää auttaa myös automaattinen Sijoituspohjainen kassanhallinta -palvelu, joka on yrittäjälle helppo ja nopea tapa aloittaa sijoittaminen. Palvelu sijoittaa yrityksen ylimääräiset varat automaattisesti sopivalla riskitasolla, mutta huolehtii, että tilillä on aina riittävästi rahaa myös juokseviin kuluihin. Jos yrityksellä on jo säästämisen ja sijoittamisen sopimus, palvelun voi ottaa käyttöön op.fi:ssä.  Jos sopimusta ei vielä ole, jätä meille yhteydenottopyyntö.

Löydä yrityksellesi sopivin sijoittamisen vaihtoehto tekemällä maksuton sijoittajaprofiili op.fi-palvelussa

Lue myös: 

Asiantuntija: ”Yrittäjän lisäksi yrityksen kassa kannattaa laittaa töihin”

Yrittäjä voi hyötyä yrittäjänä sijoittamisesta – nuori yrittäjä kartuttaa pottia tuleviin liikeideoihin

Kasvata talousosaamistasi Yrittäjän talousvalmennuksessa. Opi uutta talouden eri teemoista, lue yrittäjätarinoita ja vie oivallukset arkeesi. Tutustu Yrittäjän talousvalmennukseen
Annettuja tietoja ei ole tarkoitettu sijoitusneuvoksi, tarjoukseksi tai kehotukseksi antaa tarjous rahoitusvälineen ostamisesta tai myymisestä. Rahasto-osuuden arvo voi nousta ja laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Myös odotettu tuotto voi jäädä saamatta. Tuotto-odotus tai tuottotavoite eivät ole tae tulevasta tuotosta tai kehityksestä. Tuotto-odotuksen tai -tavoitteen perusteella ei voi muodostaa luotettavia oletuksia sijoitusten tulevasta tuotto- tai arvonkehityksestä. Esitetyt tiedot eivät muodosta täydellistä kuvausta sijoituskohteesta ja siihen liittyvistä riskeistä. Asiakkaan tulee aina ennen sijoituksiin liittyvien päätösten tekemistä tutustua sijoituskohteen ominaisuuksiin, kuluihin ja riskeihin, jotka ilmenevät esimerkiksi rahastoesitteestä ja avaintietoesitteestä. Rahastoesitteet ja avaintietoesitteet ovat saatavissa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi osoitteessa www.op.fi. OP-rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy ja markkinoi Osuuspankki.

Artikkeli on julkaistu alun perin 17.5.2021 ja sitä on päivitetty 10.11.2021, 23.8.2023 ja 19.10.2023.