Suomalaisella sianlihalla riittää kysyntää Kiinassa, sillä pelkästään Atria on onnistunut viemään jo 5-6 miljoonaa kiloa lihaa Kiinan markkinoille.

Atrian teollisista prosesseista ja Kiinan viennin kaupallisista toiminnoista vastaava johtaja Markku Hirvijärvi kertoo, että Kiina on maailman suurin markkina, jossa sianlihan markkinahinta on houkutteleva ja hintatasot ovat stabiilimmat kuin muualla maailmassa.

– Kiinassa on sianlihan suhteen kestävämpi hintapohja verrattuna muuhun maailmaan. Jos puhutaan pienemmistä markkina-alueista, niin monissa maissa esiintyy suurempia heittoja hinnoissa.

Suomalaisten sikakonttien vienti Kiinaan varmistui vasta erittäin pitkien neuvottelujen jälkeen. Atrian osalta sopimusta väännettiin peräti 12 vuoden ajan.

– Ei ollut helppo ymmärtää puolin ja toisin, että mitä yhteistyöltä oikeastaan haetaan ja kuinka se toteutetaan käytännössä. Sekin vaikuttaa, että Kiinassa oma tuotanto on ollut vuosien ajan hyvässä kasvussa.

Kiinan keskiluokan vaurastuminen ja kiinalaisten matkailijoiden kasvanut mielenkiinto arktista Suomea kohtaan ovat osaltaan auttaneet viennin vauhdittamisessa. Hirvijärven mukaan myös viranomaisportaassa on osattu tehdä monia asioita oikein.

– Se vaikutti paljon, että menimme neuvottelemaan paikan päälle, emmekä käyneet asioita läpi postitse ja kirjeitse. Aasialaisessa kulttuurissa kasvokkain tehtävät neuvottelut ovat erittäin tärkeässä roolissa.

Arktisuus ja puhtaus ovat suomalaisen lihan myyntivaltteja

Hirvijärven mukaan Atria on onnistunut saamaan Kiinan markkinoilla lisäarvoa suomalaisuudesta, arktisuudesta ja tuoteturvallisuudesta.

– Sitä ei oikein pysty kopioimaan, kun mietitään sitä, millainen maa meillä on täällä ja mitkä ovat luontaisia vahvuuksiamme. Puhtaat vedet, kaunis luonto ja arktisuus ovat tietyllä tavalla uniikkeja asioita, kun ne liitetään sianlihan tuotantoon.

Hirvijärven mukaan myös tuotantoketjun jäljitettävyys on tärkeä valttikortti Kiinan markkinoilla.

– Se on hyvin tärkeää, että pystymme osoittamaan asiakkaalle, millä tilalla eläin on kasvanut. Lisäarvoa tuo myös se, että voimme tarvittaessa viedä isoimmat asiakkaat tilakäynneille Suomeen.

Kiinaan vietävissä sikakonteissa kulkee lähes kaikkia ruhon osia. Perinteisten tuotteiden lisäksi kiinalaisia kiinnostavat myös siansorkat sekä suuressa arvossa pidetyt pitkät saparot. Asiakkaina ovat kiinalaiset maahantuojat, joilta vaaditaan voimassa olevaa maahantuontilupaa.

– Tyypillisellä asiakkaalla on itsellään omistuksessa ravintoloita tai pienempiä tukkuliikkeitä, mistä lihaa myydään sitten eteenpäin pienemmille ravintoloille tai suoraan loppukäyttäjille, Hirvijärvi valaisee.

Viennillä Kiinaan on positiivinen vaikutus suomalaisiin lihantuottajiin

Hirvijärven mukaan suomalaisen sianlihan vienti edistää tuottajien asemaa kotimaassa.

– Kun myyntikanavia on maailmanlaajuisesti paljon, se helpottaa saamaan arvoa ruhon kaikista osista. Silloin ei tule sitä ongelmaa, että esimerkiksi joulukinkun hinnan pitäisi olla korkealla, kun sorkistakin saadaan kannattavaa hintaa.

Hirvijärven mukaan on olennaisen tärkeää selvittää, missäpäin maailmaa eri tuotteille on eniten kysyntää. Kun myyntikanavat ja tuotteiden hinnat ovat kunnossa, niin yrityskin pystyy maksamaan parempia hintoja tuottajille.

– Mitä enemmän asiakkuuksia meillä on ympäri maailmaa, sitä tukevimmilla jaloilla seisomme. Kun asiakkaita on paljon, markkinamuutokset eivät heilauta tulosta nopealla syklillä.

Viime aikoina on puhuttu sianlihan tuotantoa uhkaavan afrikkalainen sikaruton leviämisestä Kiinaan. Hirvijärvi ei näe asiassa suurta ongelmaa, sillä Kiinassa osataan reagoida nopeasti tämänkaltaisiin uhkiin ja toimia niiden suhteen ennaltaehkäisevästi.

– Sen suhteen meidän pitää koputella puuta, että sikarutto ei leviäisi tänne meille Suomeen, sillä se olisi jo vaikeampi asia. Mielestäni on erittäin tärkeää, että Eviran laatimia matkustusohjeita noudatetaan maailmalla matkustettaessa.

Atrian pitkän tähtäimen suunnitelmana on saavuttaa entistä tukevampi jalansija Kiinan markkinoilla.

– Tavoitteenamme on jatkaa hyvin sujunutta yhteistyötä yhteistyökumppaneidemme kanssa ja tehdä kasvavaa bisnestä edelleen.