Hyvä liikeidea on yritystoiminnan edellytys. Toisille sen kirkastus vie pari päivää, toisille useita vuosia. Epäonnistunut tai tekemättä jäänyt pohjatyö voi puolestaan johtaa kannattavuusongelmiin.

Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy kertoo vinkit onnistuneen liikeidean pohdintaan.

Mikä on liikeidea?

Liikeidea on yritystoiminnan perusta, joka auttaa yhdessä liiketoimintasuunnitelman kanssa selvittämään, millaiset toimintamahdollisuudet yrityksellä on. Liikeidea vastaa kolmeen kysymykseen: mitä yritys tekee, kenelle se tekee ja miten.

Usein itse tekeminen on yrittäjyyttä pohtiville melko kirkkaana mielessä. Sen sijaan tuotteen kohderyhmä saatetaan arvioida liian löyhästi. Ei riitä, että oma kaveripiiri kertoo kiinnostuneensa tuotteesta tai palvelusta. Yrittäjyyttä pohtivan on ajateltava kohderyhmää laajemmin ja realistisesti.

Miten on tärkeä kysymys, joka auttaa yrittäjyyttä pohtivaa kirkastamaan kilpailutilannetta ja sen, miten yritys eroaa jo olemassa olevista yrityksistä.

Entä millainen on hyvä liikeidea?

Hyvä liikeidea tarjoaa tehokkaan ratkaisun todelliseen tarpeeseen. Jotta yrittäjä voi tarjota tällaisen ratkaisun, on hänen tunnistettava tarve. Ovatko ihmiset valmiita maksamaan kehiteltävästä tuotteesta tai palvelusta?

Hyvä liikeidea ottaa huomioon myös megatrendit, kuten digitalisaation. Hyvä liikeidea hyötyy niistä, eikä kariudu globaaleihin kehityssuuntien mukanaan tuomiin muutoksiin. Yrittäjä on osannut pohtia ja arvioida niiden vaikutuksia jo ennalta.

Hyvän liikeidean tunnistaa myös siitä, että yrittäjä on jo ennen yrityksen perustamista tutustunut olemassa olevaan tarjontaan. Millainen on kilpailutilanne? Mitä uutta tai ekstraa hänen liikeideansa tuottaa?

Hyvä liikeidea tarvitsee myös oikeat kumppanit. Hyväkin liikeidea voi lässähtää, jos itse yritystoiminta tai yrityksen yhteistyö kumppaneiden kanssa ei etene toivotusti.

Liikeidean kolme pilaria

Liikeidean kehittämiseen vaikuttaa myös se, millainen yritys on tarkoitus perustaa. Liikeidean voi toteuttaa kolmella tavalla.

Liikeidea voi olla täysin uusi. Laskelmat ja pohjatyöt on tehtävä tarkasti, koska vertailukohtia ei ole markkinoilla jo entuudestaan. Hyvin tehty pohjatyö osoittaa myös esimerkiksi rahoittajille, että kyseiseen liikeideaan on kannattavaa sijoittaa.

Mahdollista on myös perustaa yritys, jollaisia on jo markkinoilla. Tällöin liikeidea voi olla samankaltainen kuin markkinoilla olevilla yrityksillä. Esimerkiksi parturi–kampaamon toiminta on pohjimmiltaan samanlaista kuin kilpailijoilla. Yrittäjän kannattaakin tutustua markkinoilla oleviin kilpailijoihin ja niiden hinnoitteluun. Tärkeää on miettiä, miten perustettava yritys eroaa näistä jo olemassa olevista yrityksistä.

Kolmas tapa on puolestaan ostaa liiketoiminta tai ryhtyä franchising-yrittäjäksi. Liikeidea on siis jo valmiina ja yrittäjä lähtee kehittämään sitä edelleen.

Miten liikeidean kantavuutta voi arvioida ja testata?

Yksi mahdollinen tapa testata liikeidean toimivuutta on sivutoiminen yrittäjyys. Se on vähitellen yleistynyt samaa tahtia, kun työelämästä on tullut yhä pirstaleisempaa. Työsuhteet voivat olla määräaikaisia tai osa-aikaisia. Tällöin sivutoiminen yrittäjyys voi olla potentiaalinen mahdollisuus.

Se on hyvä tapa kokeilla liikeidean kantavuutta. Työntekijät siirtyvät entistä joustavammin sivutoimisiksi yrittäjiksi ja takaisin palkkatyöhön. Niitä voi myös yhdistellä.

Myös liiketoimintasuunnitelma on tärkeä keino arvioida jo ennakkoon yrityksen kannattavuutta ja tulevaa. Varsinkin, jos yrityksessä on useita henkilöitä, auttaa liiketoimintasuunnitelma kaikkia pääsemään samalle viivalle.

Kuinka kauan liikeidean kirkastaminen vie?

Liikeidean hiominen on aina henkilökohtainen prosessi. Toiset ovat pohtineet yritystoiminnan kysymyksiä hyvin pitkälle ja toiset tarvitsevat apua näiden kirkastamiseen. Pohjatyöt on tärkeää tehdä huolella. Apua pohdintaan voi saada esimerkiksi Uusyrityskeskuksilta.

On myös hyvä huomioida, että liikeidea on jatkuva prosessi. Liikeidea elää yritystoiminnan mukana, ja siihen kuuluu jatkuva päivittäminen: uutta on kehitettävä tasaista tahtia. Näin yritys pysyy kilpailukykyisenä ja ajassa kiinni.

Juttuun on haastateltu yritysneuvoja Sven Langbeinia Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy:stä