Kun puhutaan yritystoimintaan liittyvistä riskeistä, monen mieleen nousee ensimmäiseksi asiakkaiden hankkimiseen tai vaikkapa yrityksen kalustoon liittyviä riskejä. OP:n senioriasiantuntija Pietari Kausteen mukaan se johtuu lähinnä siitä, että omaisuuteen ja toimintaan liittyviä riskejä on helpompi hahmottaa kuin henkilöriskejä.

– Myös vakuutusyhtiöt ovat perinteisesti tarjonneet vakuutusturvaa esimerkiksi tulipalojen ja murtojen suojaksi. Vähemmälle huomiolle yrittäjiltä jäävät heidän itsensä ja henkilöstön vaikutukset yritystoiminnan jatkuvuuteen, hän toteaa.

Jotta henkilöriskeihin voi varautua, ne pitää osata tunnistaa. Listasimme yrittäjän viisi merkittävintä henkilöriskiä sekä keinot, joilla suojautua niiden varalta.

Oikeiden ihmisten palkkaaminen

Yritystoiminnan jatkuvuuden kannalta merkittävä henkilöriski on oikeiden ihmisten rekrytointi ja heidän pitämisensä tyytyväisinä työntekijöinä. Uusien osaajien palkkaaminen, perehdyttäminen ja kouluttaminen kuluttavat aina aikaa ja rahaa.

Henkilöstön pysyvyyteen ja tyytyväisyyteen voi onneksi vaikuttaa monella tavalla, toteaa Kauste. Tärkeitä tekijöitä ovat muun muassa työn tekemisen olosuhteet, työyhteisön toimivuus ja oikeaksi koettu palkkaus.

– Myös työsuhde-eduilla, kuten henkilöstön vakuuttamisella, voidaan vaikuttaa työntekijöiden työtyytyväisyyteen.

Yrittäjän tai työntekijän sairastuminen

Jo pelkkä yrittäjän tai työntekijän sairastuminen aiheuttaa usein ongelmia yrityksen päivittäisten toimintojen pyörimisessä. Asiakastapaamiset voivat peruuntua, tuotannossa saattaa tulla katkoksia ja kuljetukset saattavat keskeytyä.

– Katkoksilla voi olla yllättävänkin suuri merkitys, jos asiakas joutuu paikkaamaan tarvettaan esimerkiksi kilpailijalta ostetulla palvelulla, Kauste muistuttaa.

Sairastumista ei sinällään voi estää, mutta siihen voi varautua korvaavia tilapäisjärjestelyitä ennakkoon suunnittelemalla. Myös sillä, miten nopeasti sairastunut henkilö saadaan takaisin työkuntoon, on suuri merkitys.

– Tähän voi vaikuttaa muun muassa varmistamalla henkilön mahdollisimman nopea hoitoon pääsy ja paras mahdollinen hoito. Yritys voi ottaa henkilöstölle esimerkiksi eri laajuisia, sairauskuluja kattavia vakuutuksia.

Ohimenevä tai pysyvä työkyvyttömyys

Yrittäjän tai työntekijän pysyvä työkyvyttömyys on aina yritystoiminnalle kriisi. Mistä löytää uusi työntekijä ja kuka jatkaa yritystoimintaa, jos yrittäjä ei siihen enää itse pysty?

– Myös ohimenevä työkyvyttömyys voi olla yllättävän pitkäkestoinen, ja saattaa vaarantaa koko yrityksen jatkuvuuden, Kauste toteaa.

Työkyvyttömyydestä aiheutuvaa yrityksen tulovirtojen heikkenemistä vastaan voi suojautua esimerkiksi henkilökeskeytysvakuutuksilla. Yrittäjän omaa tulovirtaa voi suojata ohimenevän tai pysyvän työkyvyttömyyden vakuutuksilla. Pysyvän työkyvyttömyyden kertakorvauksella taas voi varmistaa vaikkapa työkyvyttömäksi jääneen velkojen maksukykyä.

Yrittäjän tai työntekijän kuolema

Yrittäjän, yrityksen avainhenkilön tai työntekijän kuolema lamaannuttaa pahimmillaan koko yrityksen toiminnan. Yrittäjän yllättävä kuolema voi päivittäisen toiminnan lisäksi sekoittaa myös yrityksen omistuksellisia rakenteita.

– Jos yrityksessä ei ole esimerkiksi tehty osakassopimuksia yrittäjien kesken, voidaan joutua tilanteeseen, jossa uusiksi omistajiksi tulee kuolleen perillisiä. Heillä ei välttämättä ole osaamista tai mielenkiintoa yritystoiminnan jatkamiseen, Kauste kertoo.

Yrityksen ottamalla henkivakuutuksella ja osakassopimuksella voidaan varmistaa, että jäljelle jääneet osakkaat voivat jatkaa yrityksen omistajina. Henkivakuutuksen edunsaajaksi voidaan merkitä myös yrittäjän tai työntekijän lähiomaiset ja turvata heidän taloudellista asemaansa kuoleman jälkeen.

Eläkkeelle jääminen

Eläkkeelle jäämisen ei pitäisi tulla kenellekään yllätyksenä. Eläköitymisen ajankohta ja sen määrä saattavat kuitenkin aiheuttaa yrittäjille hämmennystä, toteaa Kauste.

– Valitettavan usein yrittäjät ovat turvanneet omia vanhuudenpäiviään melko huonosti arvioimalla YEL-työtulonsa hyvin matalalle tasolle, jolloin eläketurvakin jää toivottua pienemmäksi.

Kauste kannustaa jokaista yrittäjää selvittämään oman eläketurvansa tason ajoissa. Tarvittaessa vanhuudenpäivien taloudellista toimeentuloa voi täydentää vapaaehtoisilla vakuutuksilla. Yrityksen ottamien vapaaehtoisten lisäeläkevakuutusten maksut ovat Kausteen mukaan edelleen pääsääntöisesti verovähennyskelpoisia, eikä niitä katsota vakuutetun verotettavaksi ansiotuloksi.

– Halutessaan yritys voi parantaa myös yksittäisen työntekijän tai työntekijäryhmän eläke-etuuksia ottamalla yrityksen yksilöllisiä lisäeläkevakuutuksia tai ryhmäeläkevakuutuksia.

Tutustu lakisääteiseen yrittäjän työeläkevakuutukseen.

Lue lisää yrittäjän vapaaehtoisesta eläkevakuutuksesta.

Tutustu yrityksen henkilöriskeihin ja miten niihin kannattaa varautua.

Lue lisää yrityksen keskeytysvakuutuksesta ja turvaa liiketoiminnan jatkuvuus.