Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA myönsi vuosina 2020–2023 taloyhtiöille avustuksia energiatehokkuuden lisäämiseksi sillä edellytyksellä, että kiinteistön E-luku paranee. 

Avustukset kannustivat taloyhtiöitä tekemään kerralla isojakin energiaremontteja. Useimmiten ne siirtyivät maalämpöön – erityisesti alueilla, joilla kaukolämpö maksaa paljon.

Enää avustuksia ei heru. Maalämpö on silti varteenotettava vaihtoehto monille taloyhtiöille, sanoo Motivan asiantuntija Teemu Kettunen.

Huomioi nämä asiat, jos maalämpö kiinnostaa

Useimmat taloyhtiöt kuuluvat kaukolämpöverkostoon. Se on monella alueella niin edullista, ettei maalämpöön investoiminen ole taloudellisesti järkevää. 

– Kaukolämpöverkkoa tarvitaan tulevaisuudessakin. Se on ylivoimaisesti yleisin lämmitystapa asuinkerrostaloissa ja edelleen hyvin relevantti lämmitysmuoto.

Maalämpöön siirtyminen on iso investointi, mutta toisaalta pienet käyttökulut houkuttavat taloyhtiöitä. Teemu Kettusen mukaan maalämpöön siirtymistä harkittaessa kannattaa huomioida:

  • olemassa olevan lämmitysjärjestelmän kunto. Vasta sitten, kun lämmitysjärjestelmä on tullut saneerausikään, kannattaa pohtia, pitäytyäkö vanhassa järjestelmässä vai siirtyäkö maalämpöön.
  • patteriverkostossa kiertävän veden lämpötila. Lämpöpumppujen hyötysuhde on sitä parempi, mitä pienempi lämpötilaero lämmönlähteen, eli maalämpökaivon, ja lämmitettävän veden välillä on. Myös pattereiden mitoituksella on merkitystä.
  • tontin koko ja sen riittävyys lämpökaivoille. 

Poistoilman lämmöntalteenotto pienentää lämpökaivojen tarvetta

Jos lämmitysmuotoa on mahdollista täydentää poistoilman lämmön talteenotolla, vähentää se merkittävästi lämmitystarvetta ja pienentää lämpökaivojen poraustarvetta. Tämä on Kettusesta varteenotettavaa erityisesti, jos tontin koko ei mahdollista riittävää määrä lämpökaivoja.

– Jos taloyhtiössä on koneellinen poistoilmanvaihto, poistoilman mukana katoaa runsaasti lämpöenergiaa. Lämmöntalteenotolla ilma poistuukin vain muutaman asteen lämpöisenä, ja talteen otettu lämpö siirretään lämpöpumpun kautta tilojen ja käyttöveden lämmitykseen. 

Lämmitystapamuutos on merkittävä remontti. Kettusen mukaan sitä varten kannattaa pyytää hyvät taustaselvitykset alan ammattilaisilta.

– Kun ammattilaiset tekevät taustaselvitykset, taloyhtiöiden on helpompi kilpailuttaa urakoitsija. Ilman kunnon mitoituksia ja taustaehtoja saa hyvin erilaisia tarjouksia, joita ei pysty vertailemaan. 

Ensimmäinen askel: löysät pois energiankulutuksesta

Ihan ensiksi Kettunen kuitenkin kannustaa taloyhtiöitä ottamaan energiankulutuksesta löysät pois. 

– Kannattaa kiinnittää huomiota lämmitysverkoston toimintaan ja tasapainotukseen sekä vaihtaa huonokuntoiset termostaattiset patteriventtiilit.

Harkita voi myös investointia lämmityksenohjaukseen eli esimerkiksi huoneistokohtaisiin lämpötila- ja kosteusantureihin, joiden perusteella lämmitystä ja ilmanvaihtoa voidaan hallita tarkemmin.

Ikkunat on syytä vähintäänkin tiivistää viimeistään siinä vaiheessa, kun taloyhtiö on investoimassa lämmitysjärjestelmään. 

– Jos ikkunat ovat käyttöikänsä päässä, voi miettiä, kannattaako ne uusia energiaremontin yhteydessä, jolloin säästyvä lämpö voidaan huomioida lämmitysjärjestelmän mitoituksessa. 

Riittääkö kiinteistön sähköjärjestelmä sekä latauspisteisiin että maalämpöpumppuun?

Rivitaloyhtiöissä yläpohjan eristäminen voi tuoda merkittävää energiansäästöä.

Kettunen muistuttaa, että energiaremontin tulisi olla osa suunnitelmallista kiinteistönpitoa, jossa huomioidaan aina myös lähitulevaisuudessa häämöttävät remontit.

– Kokonaisvaltaisessa suunnitelmassa huomioidaan myös esimerkiksi sähköautojen latauspisteiden tarve. Jos taloyhtiö on siirtymässä maalämpöön, on huomioitava, riittääkö kiinteistön sähköjärjestelmä sekä latauspisteisiin että maalämpöpumppuun.

Aurinkopaneelit täydentävät muita lämmitysjärjestelmiä

Moni maalämpöön siirtynyt taloyhtiö on hankkinut katolleen lisäksi aurinkopaneelit, sillä maalämpöpumppu käyttää merkittävän osan taloyhtiön sähköstä. Aurinkopaneelit sopivat mainiosti kerrostalojen katoille, joita puut eivät varjosta.

Aurinkopaneelit ovat hyvä lisä myös niin kaukolämmön kuin poistoilmalämpöpumpunkin rinnalle. 

Myös aurinkopaneelien hankinnassa on syytä tehdä aurinkosähköselvitys ammattilaisella. Kevyessä selvityksessä arvioidaan muun muassa taloyhtiön sähkönkulutus ja järjestelmän kannattavuus, kiinteistön katon kunto ja kestävyys paneelien varalta sekä johdotusten viennit tekniseen tilaan.

– Sähkönkulutus kannattaa mitoittaa niin, että järjestelmää käytetään lähinnä taloyhtiön omassa käytössä. 

Viime vuonna kaikille taloyhtiöille mahdolliseksi tullut hyvityslaskenta on tehnyt aurinkopaneelien hankinnasta taloyhtiöille vielä aiempaa houkuttelevamman. 

Kun aiemmin aurinkopaneeleilla saatua sähköä pystyttiin hyödyntämään vain kiinteistön omassa sähkönkulutuksessa, kuten porrasvalaistuksessa, hisseissä ja saunatiloissa, muutoksen ansiosta kiinteistön sähkökulutuksesta ylijäävä osa voidaan jyvittää osakkeenomistajien käyttöön. 

– Hyvityslaskenta mahdollistaa taloyhtiöille kattavan kokoisen aurinkosähköjärjestelmän ilman, että sähköverkkoon myyty osuus nousee liikaa, Kettunen tiivistää.