OP Maksuliikkeen API-ratkaisuiden kehittämisestä ja liiketoiminnasta vastaava Henna Säntti on nähnyt selkeän läpimurron ratkaisuiden käytössä.

"APIt ovat selkeästi lyömässä laajemmin läpi. Heinäkuussa APIlla tehdyissä maksuissa oli kasvua peräti 200 prosenttia verrattuna vuodentakaiseen. Varsinkin isommat yritykset ja erikokoisia yrityksiä palvelevat ohjelmistotalot ovat nyt lähteneet mukaan. Isommista yrityksistä APIt kiinnostavat erityisesti kuluttajia palvelevia yrityksiä", Säntti sanoo.

API eli Application Programming Interface tarkoittaa ohjelmointirajapintaa, jolla luodaan yhteys yrityksen ja OP:n välille. Rajapinta mahdollistaa sen, että maksujen lähettäminen ja tilikyselyt voidaan kokonaan automatisoida.

Säntti uskoo, että järjestelmälähtöisen maksamisen tulevaisuus on API-palveluissa.

"Yritykset ovat jo pitkään hoitaneet maksuliikettään omista järjestelmistään. Näemme, että jatkossa yritykset ottavat yhä vahvemmin API-ratkaisuja käyttöönsä, sillä ne tukevat asiakkaiden muuttuneita tarpeita reaaliaikaisuuden ja automaation suhteen. Pystymme pankkina kehittämään uudenlaisia palveluita asiakasta kuunnellen. Malli on joustava, ja palvelut voidaan rakentaa helpommin kuin vanhoihin kanaviin. Pidämme silmällä myös, mitä Euroopan komission open finance -hankkeet tuovat tullessaan", Säntti kuvailee.

OP halusi tukea asiakkaiden liiketoimintaa ja prosesseja reaaliaikaisella yhteydellä pankkiin

Yritysten maksamisesta perätä 80 prosenttia on konekielistä, jossa järjestelmät keskustelevat keskenään. OP lähti kehittämään ensimmäisten pankkien joukossa maksamisen reaaliaikaisia API-ratkaisuja alkuvuonna 2019. Ensimmäiset asiakkaat ottivat tuotteet käyttöön jo vuorokauden sisällä siitä, kun ne lanseerattiin saman vuoden lopussa.

"Yritykset maksavat paljon massoittain, mutta eivät kuitenkaan saaneet tarpeeksi reaaliaikaista maksuliikennettä. Lähdimme pohtimaan, voisimmeko tehdä uudenlaisia rajapintatuotteita auttaaksemme yritysasiakkaitamme. Meidän perustehtävänä on olla mukana asiakkaan arjessa", OP:n Maksuliikepalvelut-liiketoiminnasta vastaava Antti Karhu sanoo.

OP lähti kehitystyöhön vahvasti yritysasiakkaitaan kuunnellen.

"Tutkimme, millaisia järjestelmiä asiakkailla on käytössä ja millaisiin prosesseihin voisimme tarjota tukea. Aiemmin esimerkiksi väärällä viitteellä maksetut maksut tuottivat yrityksille paljon lisätyötä. Näimme mahdollisuuksia lähestyä asiakkaita uudella tavalla", Karhu lisää.

"API-ratkaisuita ovat ottaneet käyttöön sellaiset yritykset, jotka muutenkin haluavat olla kehityksen aallonharjalla ja jotka ymmärtävät maksamisen ja tilitietojen automaation hyödyn omissa toiminnoissaan", Säntti sanoo.

Yritys saa konkreettisia liiketoimintahyötyjä sujuvammasta arjesta

Sekä Karhu että Säntti korostavat, että API-ratkaisut sopivat kaikenkokoisille yrityksille ja tuovat konkreettisia liiketoimintahyötyjä. Yritys näkee ajantasaisesti tilien saldot ja voi täsmäyttää nopeasti reskontriaan. Sisäiset prosessit tehostuvat, ja aikaa jää muille töille.

"Yritykset voivat myös palvella paremmin asiakkaitaan ja parantaa koko asiakaskokemusta. Esimerkiksi asiakaspalveluun voidaan antaa näkymä rajattuihin tilitietoihin. Näin asiakaspalvelu voi heti tarkistaa maksut, eikä selvityksiä tarvitse viedä pidemmälle", Sätti sanoo.

Karhu ottaa esimerkiksi tilanteen autokaupassa. Autokauppias näkee nyt suoraan maksusuorituksen, kun asiakas on maksanut käsirahan. Aiempi turha odotusviive poistuu.

"API-ratkaisuita ovat ottaneet käyttöön sellaiset yritykset, jotka muutenkin haluavat olla kehityksen aallonharjalla ja jotka ymmärtävät maksamisen ja tilitietojen automaation hyödyn omissa toiminnoissaan", Säntti täydentää.

Ohjelmistokehittäjät ovat keskeisessä roolissa

Kun yritys päättää ottaa API-ratkaisuita käyttöönsä, se määrittää itse ne järjestelmät, joihin APIt liitetään. Alkupanostus vaatii jonkin verran koodausosaamista joko talon sisältä tai ulkopuoliselta ohjelmistokumppanilta. OP tarjoaa testaus- ja kehitysympäristön.

"APIt liitetään usein taloushallintoon, mutta ne voidaan liittää myös vaikka asiakaspalveluun, varastojen hallintaan tai tuotannonohjaukseen. Sinne, missä tietoa tarvitaan. Ajatuksena on, että yritys voi rakentaa juuri itselleen toimivimman ratkaisun", Säntti sanoo.

Suomi ja OP ovat kansainvälisestikin kärjessä pankkimaailmassa API-ratkaisuiden kehittämisessä.

"Alamme nähdä, että ohjelmistokehittäjät ottavat APIt omille tiekartoilleen, ja teemmekin paljon yhteistyötä heidän kanssaan. Yhdessä voimme innovoida entistä parempia ratkaisuja asiakkaille", Karhu sanoo.

Karhu uskoo, että nykyinen taloustilanne tukee entisestään kiinnostusta API-ratkaisuita kohtaan.

"Rahaliikenne alkaa kiinnostaa yrityksiä taas eri tavalla, kun korot nousevat. Sillä on merkitystä, että taloushallinto toimii reaaliaikaisesti", Karhu lisää.

Lue lisää OP Maksuliikkeen API-ratkaisuista