Kehitystyössä mukana oleva OP:n Senior Solution Analyst Satu Lanu vastasi viiteen ajankohtaiseen kysymykseen maksupyynnöstä.

Mikä maksupyyntö on ja mitä se mahdollistaa tulevaisuudessa?

Maksupyynnön avulla maksun saajat, kuten laskuttajat, voivat pyytää maksua maksajalta koko Euroopan maksualueella eli SEPA-alueella. Maksupyynnön käyttötilanteita voivat olla myös kaupan kassalla, verkkokaupassa tai etämyyntipisteellä tapahtuva maksaminen. Tällä hetkellä maksupyyntöjä voi tehdä henkilöiden välillä mobiilisovelluksissa, esimerkiksi Pivossa ja Siirrossa. Kehitystyömme laajentaa maksupyynnön käyttötapauksia yrityksille ja kuluttajille koko Euroopan maksualueella.

Maksupyyntö tarjoaa vaihtoehdon maksukortin käytölle ja korttitietojen rekisteröinnille eri palveluihin. Maksajan ei myöskään tarvitse antaa omaa tilinumeroaan, vaan pelkkä puhelinnumero voi riittää maksupyynnön välittämiseksi. Maksupyyntö sujuvoittaa maksamista osana osto- tai palvelutapahtumaa.

Mitkä ovat uuden maksupyynnön suurimmat hyödyt yrityksille?

Laskuttajat ja muut maksun saajat saavat helposti käyttöönotettavan tavan pyytää maksua sähköisesti. Maksun saanti oikea-aikaisesti ja oikein tiedoin automaattiseen täsmäytykseen varmistuu.

Yritysten laskutuskustannukset pienenevät ja sisään tulevan kassavirran näkyvyys paranee. Yritykset voivat tarjota asiakkailleen koko Euroopan maksualueella nopeampaa palvelua, kun asiakkaan tilaama palvelu voidaan kytkeä päälle nopeammin tai tavara toimittaa aiemmin. Näin myös asiakastyytyväisyys paranee. Maksupyynnöt ja niihin saadut vahvistukset tulevat liikkumaan reaaliaikaisesti ympäri vuorokauden, vuoden jokaisena päivänä.

Entä kuluttajille?

Kuluttajille maksamisesta tulee sujuva osa ostotapahtumaa ja palvelun käyttöä, ei erillinen ja työläs vaihe ostokokemuksessa. Vaikkapa sähköauton lataus voitaisiin käynnistää antamalla palveluun pelkkä puhelinnumero ilman hankalia rekisteröimisvaiheita monien eri palveluntarjoajien palveluihin. Korttitietoja tai tilinumeroa ei tarvitse rekisteröidä ja luovuttaa, mikä myös edesauttaa palvelun käyttöönottoa ja ostopäätöstä.

Kuluttaja saa kaikki laskut yhteen paikkaan turvaan, mikä helpottaa jälkikäteen tapahtuvaa selvittelyä esimerkiksi takuun voimassaolosta tai kotitalousvähennystä varten. Laskut eivät enää huku sähköpostiin, ja vältytään turhilta maksumuistutuksilta. Maksutietoja ei tarvitse kopioida sähköposti- tai paperilaskulta, vaan maksupyynnön hyväksyminen vie tiedot automaattisesti oikein ja oikealla eräpäivällä maksettavaksi.

Milloin maksupyyntö saadaan käyttöön?

Uusien maksupalveluiden kehittämisen mahdollistava sääntökirja (SEPA RTP Scheme Rulebook) julkaistaan 30.11.2020. Sääntökirjan julkaisun jälkeen palveluntarjoajat kehittävät omia palveluja ja julkaisevat niitä omassa aikataulussaan maksunsaajille ja maksajille. Kehitystyössä tavoitteena on edesauttaa helposti ja laajasti käyttöönotettavien sekä yhtenäisten ja turvallisten maksupyyntöpohjaisten palvelujen syntymistä. Ensimmäisiä palvelutoteutuksia on odotettavissa vuoden 2021 loppupuolella. OP on aloittanut omien palvelujensa suunnittelun OP:n asiakkaille.

Mikä on oma roolisi kehittämistyössä?

Toimin Suomen pankkiyhteisön edustajana Euroopan (EPC) maksupyyntötyöryhmässä. Pyrin varmistamaan, että säännöstön kehitystyö kattaa suomalaisille pankeille palvelun toteutuksen kannalta tärkeät näkökulmat huomioiden myös Suomen edelläkävijäasema digitaalisten pankkipalvelujen kehityksessä ja käytössä. Kehitystyössä on mukana 18 eri pankkiyhteisön tai palveluntarjoajan edustajaa eri Euroopan maista. OP on aktiivisesti mukana myös pohjoismaisen maksuneuvoston (NPC) maksupyyntötyössä sekä EBA Clearingin maksupyyntötyöryhmässä (R2P). EBA Clearing toteuttaa maksupyyntöjen ohjaukseen infrastruktuuripalvelun SEPA-alueella. Yhteistyö Euroopan tasolla edesauttaa maksupyyntöpalvelujen yhteensopivuutta ja laajaa tavoitettavuutta.

Lue lisää maksuliikepalvelustamme ja kassanhallinnasta täällä.