Pankkien tietoteknologia kehittyy huimin harppauksin samalla kun se verkostoituu muiden talouselämän toimijoiden kanssa. Tekoälystä on tullut niin yksityishenkilöille kuin yrityksille arjen tärkeä apuri. Yhtä lailla kuin tekoälysovellus neuvoo meidät oikeaan osoitteeseen, se antaa neuvoja talouden hallintaan.

Koronapandemia lisäsi entisestään sähköisten pankki- ja vakuutuspalveluiden käyttöä. Esimerkiksi kirjautumiset OP-yritysmobiiliin kasvoivat peräti puolella ja yksityisasiakkaiden OP-mobiiliin kolmanneksella edelliseen vuoteen verrattuna.

Hieman yli puolet kaikista neuvotteluista käytiin viime vuonna verkkosovelluksella. Sijoitusrahastojen sähköinen myynti kasvoi 50 prosenttia.

– Korona osoitti selvästi, että sähköisille palveluille on kasvavaa kysyntää ja panostammekin paljon niiden kehittämiseen, kehitys- ja teknologiajohtaja Juho Malmberg kertoo.

Digitaaliset palvelut helpottavat taloudenhallintaa

OP tarjoaa yrityksille koko ajan enemmän sähköisiä, taloudenhoitoa helpottavia palveluita. OP Yritystalous on digitaalinen palvelu, joka tarjoaa kattavan kokonaiskuvan yrityksen talouteen ja kassavirtoihin.

– Merkittävä uudistus oli myös se, että SEPA-maksut Suomessa ja Euroopan unionissa tapahtuvat nyt reaaliaikaisesti. Enää rahojen siirtymistä ei tarvitse odottaa yön yli. Tämä on tärkeä uudistus yritysten kassanhallinnan kannalta, Malmberg painottaa.

OP-yritysmobiiliin on tänä vuonna lisätty ominaisuus, jonka avulla yrittäjä näkee myös muissa pankeissa olevien tiliensä tapahtumat. Sama ominaisuus löytyy myös henkilöasiakkaiden OP-mobiilista.

Yksityisasiakkaiden talouden hallintaa helpottaa tekoälyllä höystetty Talouden tasapaino -palvelu.

– OP-mobiilin Talouden tasapaino -palvelu kertoo asiakkaalle, ovatko hänen tulonsa ja menonsa tasapainossa. Tekoäly kerää dataa pidemmältä ajalta ja tietää, millä tavalla käytettynä rahat riittävät seuraavaan tilipäivään, Malmberg avaa.

OP-mobiilissa viime syksynä julkaistu myös OP Sijoituskumppani -palvelu. OP Sijoituskumppani ehdottaa asiakkaan sijoittajaprofiilin perusteella automaattisesti, millaisia rahastoja hänen kannattaisi harkita sijoittamiseen ja säästämiseen.

Chatbotit oppivat koko ajan lisää

Yritys- ja yksityisasiakkaita palveleva Opotti-chatbot on oppinut viimeisen vuoden aikana vastaamaan entistä monimutkaisempiin pankkiasiointia koskeviin kysymyksiin, ja se kykenee ratkaisemaan niistä jo lähes puolet.

Chatbotien kyvykkyyden kehittyminen on ollut nopeaa.

– Chatbotien kyvykkyyden kehittyminen on ollut nopeaa. Asiantuntijamme opettavat koko ajan Opottia vastaamaan paremmin. Chatbot oppii myös itse asiakkaiden kanssa käytävistä keskusteluista. Jos Opotti ei osaa vastata kysymykseen, ohjataan automaattisesti OP:n asiantuntijalle, Malmberg kertoo.

Opotin työparina verkkopalveluissa työskentelee Viljo-chatbot, joka palvelee OP:n vakuutusasiakkaita. Toistaiseksi vain yksityisasiakkaita palveleva Viljo osaa vastata jo puoleen vakuutuskysymyksistä.

72 prosenttia OP:n chatbotien kanssa asioineista asiakkaista oli viime vuonna tyytyväisiä palvelurobotilta saamaansa palveluun. Opotin ja Viljon voi pyytää apuun verkkosivun ylävalikosta.

Puheella ohjattavat palvelut ovat tulevaisuutta finanssialalla

Juho Malmberg näkee, että pankkipalvelut personoituvat tulevaisuudessa yhä enemmän sekä yritys- että yksityisasiakkaiden osalta.

Ääniohjauksen lisäksi palvelut alkavat puhua asiakkaalle.

– Tekoälysovellukset osaavat tarjota jokaiselle asiakkaalle sellaisia palveluita, jotka ovat hänelle sillä hetkellä ajankohtaisia. Verkko- ja mobiilipankin avausnäkymät muuttuvat kohdennetummiksi ja helppokäyttöisemmiksi.

OP on pilotoinut palveluissaan sekä kasvo- että äänitunnistautumista. Malmberg on vakuuttunut, että puheella ohjattavat palvelut ovat tulevaisuutta finanssialalla.

– Luonnollisen kielen käyttö tulee sähköisiin palveluihin. Ääniohjauksen lisäksi palvelut alkavat puhua asiakkaalle.

OP:ssa pohditaan parhaillaan, mihin palveluihin puheohjaus sopisi parhaiten ja millainen puheohjatun pankkipalvelun tulisi olla.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa lisääntyy

Tulevaisuutta on Malmbergin mukaan myös pankin lisääntyvä verkostoituminen talouselämän muiden toimijoiden kanssa. Tästä on esimerkkinä Apple Pay.

– Yritysten tarjoamia palveluita integroidaan yhä enemmän pankkien maksusovelluksiin. Esimerkiksi asunnon tai kesämökin ostaneelle aletaan tarjota remontti- ja muita kyseiseen tilanteeseen sopivia palveluita. Tämä tekee asiakkaan elämästä entistä helpompaa.

Malmbergin mukaan sähköiset palvelusovellukset osaavat tulevaisuudessa tulla oma-aloitteisesti mukaan palveluprosessiin.

– Chatbot voi vaikkapa muistuttaa maksuista tai ehdottaa sopivia sijoituskohteita. Kaikkien palveluidemme tarkoitus on helpottaa ja sujuvoittaa asiakkaidemme arkea, Malmberg summaa.

Tekoälypalveluita kehitettäessä OP:ssa pidetään tarkasti huoli siitä, että palveluita käytetään eettisesti oikein. OP oli kolme vuotta sitten ensimmäisiä yrityksiä Suomessa, joka laati tekoälyn käytön eettiset periaatteet.

– EU-tasoinen regulaatio tekoälyn käytöstä on valmisteilla, mikä on hyvä asia. On kuitenkin tärkeää, ettei regulaatio rajoittaisi liiaksi innovointia, Malmberg toivoo.

Lue myös:

Kansainvälisessä maksuliikenteessä on tultu päivistä minuutteihin – pian on reaaliaikaisen maksamisen ja sekuntien aika