Yhtenäistä pohjoismaista maksualuetta ja sen vaatimaa tekniikkaa valmistellaan tällä hetkellä P27-projektissa, jonka perustajat ovat OP Ryhmä, Nordea, Danske Bank, Handelsbanken, SEB ja Swedbank.

Yhtenäinen maksujärjestelmä helpottaisi suomalaisten yksityishenkilöiden, yritysten ja yhteisöjen toimintaa koko pohjoismaisella talousalueella.

– Toteutuessaan P27 näkyy asiakkaillemme aluksi hankkeessa mukana olevien maiden rajat ylittävän maksuliikenteen nopeutumisena. Sen jälkeen uuden maksualustan päälle on tarkoitus luoda monia erilaisia maksamiseen liittyviä lisäpalveluja, kertoo OP Yrityspankin rahavirroista ja käyttöpääomasta vastaava johtaja Jari Jaulimo.

– Tavoitteena on, että maksuliikenne eri pohjoismaissa olevien pankkitilien välillä nopeutuisi huomattavasti nykyiseen verrattuna, ja, että järjestelmä kattaisi pohjoismaiset päävaluutat. Tällöin tilisiirto maasta toiseen veisi vain muutaman sekunnin, riippumatta siitä mitä valuuttoja käytetään.

Uusi maksujärjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön vaiheittain, markkina-alue kerrallaan, vuodesta 2020 alkaen.

Reaaliaikaista likviditeetin hallintaa ja uusia palveluita pohjoismaiden välillä

Suomalaisille yrityksille yhtenäinen maksualue tarjoaa merkittäviä hyötyjä.

– Monet yritysasiakkaamme toimivat useissa Pohjoismaissa. P27:n myötä kyvykkyytemme palvella yritysasiakkaita koko pohjoismaiden alueella parantuu merkittävästi, Jaulimo sanoo.

Pohjoismaiset reaaliaikamaksut mahdollistavat myös yritysten likviditeetinhallinta-, laskutus- ja maksatusprosessien tehostamisen.

– Syntyvää reaaliaikaista tietoa voi API-rajapintojemme kautta hyödyntää myös yrityksen muissa toiminnoissa. P27:n lisäpalveluiden osalta yrityksille on jo nyt suunnitteilla esimerkiksi pohjoismainen e-lasku.

Yhtenäistyvästä infrastruktuurista hyötyvät myös henkilöasiakkaat.

– Ensimmäisenä mieleen tulevat reaaliaikaiset tilisiirrot ja mobiilimaksut maasta toiseen. Lisäksi verkko-ostokset eri Pohjoismaiden välillä helpottuvat.

Uusi järjestelmä helpottaa arkea myös kahden maan yhteisillä työssäkäyntialueilla, jollaisia on muodostunut esimerkiksi Tornion ja Haaparannan tai Malmön ja Kööpenhaminan välille.

Yhtenäinen maksualue parantaa pohjoismaisen talousalueen kilpailukykyä

Jaulimo uskoo, että yhteinen maksualue ruokkii myös Pohjoismaiden talouskasvua. Maiden välinen kauppa on jo nyt vilkasta. Maksujärjestelmien yhtenäistäminen vähentää edelleen kaupankäynnin esteitä.

Uudistus tekee Pohjoismaista myös entistä houkuttelevamman talousalueen.

– Täällä toimivat globaalit yritykset katsovat Pohjoismaita tyypillisesti yhtenä kokonaisuutena. Tähän saakka jokaisessa maassa on ollut erillinen kansallinen maksuinfrastruktuuri. Nyt tavoitteena on yhtenäistää näitä perusjärjestelmiä, jonka uskomme paitsi helpottavan globaalien yritysten markkinoille tuloa, myös lisäävän finanssipalveluntarjoajien välistä kilpailua.

Suomen ja euron myötä uusi maksujärjestelmä linkittyy luontevasti eurooppalaiseen SEPA–alueeseen, johon kuuluu nykyään 36 maata ja aluetta.

– Eurojen sisältyminen P27-projektiin on meille tärkeää, koska monille asiakkaillemme etenkin Baltia sekä useat muut euromaat ovat tärkeitä toiminta-alueita.

– Projektin suunnittelutyön lähtökohtana on alusta alkaen ollut mahdollisimman läheinen yhdenmukaisuus SEPA-alueen käytäntöjen ja standardien kanssa sekä kansainvälisten parhaiden käytäntöjen hyödyntäminen, Jaulimo painottaa.

Kilpailu maksuliikenteessä lisääntyy

Tarvittavien viranomaislupien ja -hyväksyntien jälkeen P27-projektissa ollaan siirtymässä suunnittelusta toteutukseen. Uudesta maksujärjestelmästä tulee avoin kaikille finanssipalveluiden tarjoajille. Tarkoituksena on, että kaikki toimijat, jotka ottavat P27:n käyttöönsä, voivat hyötyä sen tarjoamista uusista, pohjoismaisista mahdollisuuksista. Uuden järjestelmän odotetaankin lisäävän kilpailua maksupalveluissa.

– Uusi alusta madaltaa ilman muuta markkinoille tulon kynnystä. Toisaalta se hyödyttää ja tehostaa koko pohjoismaista finanssipalveluiden markkinaa.

Uusi yhteispohjoismainen maksualue on kansainvälisestikin ainutlaatuinen.

– Samankaltaisista suunnitelmista olemme kuulleet, mutta P27:n laajuista, usean maan alueella toimivaa ja eri valuuttoja kattavaa yhtenäistä maksujärjestelmää, ei tietojemme mukaan kuitenkaan ole aiemmin toteutettu.

Pohjoismaiset pankit eivät ole ensimmäistä kertaa edelläkävijöinä. Digitalisaation hyödyntäminen alkoi täällä varhain – pohjoismaiset pankit olivat ensimmäisten joukossa maailmassa tuomassa verkkopankkipalvelut asiakkailleen.

Nyt pankit haluavat yhdessä palauttaa Pohjoismaat finanssialan kehityksen kärkeen.

– Pohjoismaat ovat jo nyt digitaalisessa maksamisessa edellä muuta Eurooppaa. Uusi yhtenäinen maksujärjestelmä luo perustan ja kannustimia uusille innovaatioille, joita varmasti nähdään. Tulevaisuudessa alan innovaatiot voisi tuoda yhdellä kertaa käyttöön kaikkiin Pohjoismaihin, Jaulimo sanoo.

Lisätietoa P27-projektista: https://www.project27.info/

Lue myös:

Pian raha liikkuu sekunneissa tililtä toiselle – miten yritysten kannattaa valmistautua reaaliaikamaksamiseen?