Mitä ajatuksia henkivakuutuksen ottaminen sinussa herättää? Keräsimme yhteen yleisiä kysymyksiä vakuutuksen ympäriltä.

Kenen kannattaa ottaa henkivakuutus?

Kaikkien, joilla on läheisiä, joiden taloudellinen pärjääminen riippuu henkivakuutuksenottajasta. Monesti henkivakuutus otetaan, kun perheeseen syntyy lapsia tai puolison kanssa ostetaan ensimmäinen yhteinen asunto.

Minkä ikäinen voi ottaa henkivakuutuksen?

OP-Henkivakuutuksessa henkivakuutuksen ottamisen yläikäraja on 65 vuotta. Henki­vakuutus päättyy, kun korvaus maksetaan, tai kun vakuutettu on täyttänyt 70 vuotta.

Miksi ottaisin henkivakuutuksen?

Henkivakuutuksella varaudutaan sekä valmistaudutaan läheisten pärjäämiseen tapauksessa, jossa vakuutettu kuolee. Kyseessä on niin kutsuttu epäitsekäs vakuutus.

Mitä henkivakuutus maksaa?

Hintaan vaikuttaa vakuutetun ikä, korvaussumma sekä joissain tapauksissa vakuutetun terveydentila. Jos 35-vuotiaan perusterveen henkilön korvaussumma on 100 000 euroa, hänen henkivakuutuksensa maksaa 217 euroa vuodessa eli noin 18 euroa kuukaudessa. Vakuutuksen hinta nousee vuosittain.

Millaiselle summalle se kannattaa ottaa?

Henkivakuutuksen tarve on jokaisella yksilöllinen. Korvaus­summa suositellaan mitoittamaan vastuulla olevien lainojen määrän sekä yhden vuoden bruttotuloja vastaavan summan mukaan. Tähän lisätään vielä 20 000 euroa jokaista lasta kohden.

Voiko henkivakuutuksen ottaa, jos sairastaa perussairautta?

Henkivakuutusta hakiessa asiakas vastaa omaa terveydentilaa koskeviin kysymyksiin, ja valtaosalle vakuutus voidaan myöntää. Vakuutusta kannattaa aina hakea perussairaudesta tai lääkityksestä huolimatta.

Kuka saa korvaussumman rahat?

Vakuutuksenottaja päättää, kuka saa korvaussumman kuoleman­tapauksessa. Korvaus maksetaan siis edunsaajalle tai edunsaajille, esimerkiksi lapsille. Jos edun­saaja­määräystä ei ole annettu, korvaus ohjataan kuolinpesälle.

Mihin edunsaaja voi käyttää korvaussumman varat?

Vakuutuskorvaus on edunsaajien vapaasti käytettävissä olevaa rahaa. Sitä käytetään esimerkiksi lainojen maksuun, perintöveroihin sekä arjen pyörittämiseen.

Maksetaanko summasta veroa?

Jos vakuutuksen edunsaaja on lähiomainen, on henkivakuutuksesta maksettava korvaus perintö­veronalaista. Muille kuin lähiomaisille henkivakuutuskorvaus on veronalaista pääomatuloa.

Miten henkivakuutus otetaan?

Henkivakuutuksen voi helpoiten ostaa osoitteessa op.fi/henkivakuutus.

Vakuutuksen myöntää OP-Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola Vakuutus toimivat.

Lue myös:

Vapaaehtoinen henkivakuutus kuoleman varalta tuo turvaa läheisille