Tuntuuko eläkkeelle jääminen kaukaiselta asialta? Työelämän ja perhekiireiden keskellä eläkettä tulee harvoin pohdittua. Moni havahtuukin eläkeasioihin vasta, kun kädessä on kolmen vuoden välein kotiin postitettava työeläkeote.

Elinikä on pidentynyt ja eläkkeellä vietetään nykyisin neljäsosa elämästä. Varsinkin naisten olisi syytä miettiä eläkeasioita ajoissa, sillä lähes kaikki työelämää koskevat valinnat vaikuttavat eläkkeen suuruuteen.

Eläkkeen kertymisen säännöt ovat miehille ja naisille täsmälleen samat, eli jokainen ansaittu euro kartuttaa eläkettä. Tästä huolimatta naisten keskimääräinen työeläkeoli vuoden 2023 lopussa 646 euroa miesten keskimääräistä työeläkkettä pienempi.

Naisten keskimääräinen työeläke oli 1 542 euroa kuukaudessa ja miesten 2 188 euroa kuukaudessa. Eläketurvakeskus kertoo, että miesten suuremmat työeläkkeet johtuvat pidemmistä työurista sekä korkeammasta palkkatasosta naisiin verrattuna.

Ero merkittävä Euroopan mittakaavassa

Naisten osuus myös pienituloisissa eläkeläisissä on korostunut. Alle 1 500 euroa kuussa eläkettä saavista naisia on miehiä enemmän, yli 3 000 euron eläkettä nostavista puolestaan selkeä enemmistö on miehiä.

– Eläkkeissä on näin suuri ero, koska miesten ja naisten välinen ansioero on Suomessa eurooppalaisessakin mittakaavassa edelleen merkittävä, sanoo erikoistutkija Kati Kuitto Eläketurvakeskuksesta.

Palkkaero syntyy monista tekijöistä. Tilastoista nähdään, että naiset työskentelevät useammin matalapalkkaisilla aloilla ja tekevät harvemmin ylitöitä, joista maksetaan korkeampaa palkkaa.

– Naiset myös työskentelevät miehiä harvemmin esimiestehtävissä. Jopa samassa ammatissa toimivien kesken on palkkaepätasa-arvoa, Kuitto kuvaa.

Vaikka palkkaero on supistumassa, se näkyy eläkkeissä hitaasti. Eläketurvakeskuksen laskelmien mukaan naisten ja miesten eläkkeissä on vielä 60 vuoden päästäkin 15 prosenttiyksikön ero.

Erot palkoissa syntyvät aikaisin

Naisten ja miesten palkkaero on ollut esillä pitkään. Kehitystä hyvään suuntaan on tapahtunut, mutta hitaasti. Kuitto kertoo, että ero naisten ja miesten ansioissa syntyy yllättävän aikaisessa vaiheessa elämää. Hän on tutkinut laajan aineiston kautta vuonna 1980 syntyneitä nuoria aikuisia työuransa alkuvaiheessa.

– Naisten ansiokarttuma on 36 ikävuoteen tultaessa vain 70 prosenttia miesten ansioista, vaikka työssäolopäivien määrässä ei ole eroa. Tilastojen mukaan naisten ja miesten ansioissa on eroa jo 17–18 vuoden iässäkin, Kuitto sanoo.

Yksinkertaisia ratkaisuja ansioeron kaventamiseen ei ole, Kuitto myöntää. Vaikka mahdollisuudet ovat sukupuolilla periaatteessa samat, tasa-arvo ei toteudu.

– Edelleen meillä on vallalla sukupuolittuneita malleja, joissa naisia ei kannusteta esimerkiksi teknisille aloille ja miehiä vastaavasti hoiva- ja koulutusaloille. Kyse on yksilön valinnoista, mutta ne pohjaavat yhteiskunnassa vallalla oleviin arvoihin, Kuitto sanoo.

Omat valinnat vaikuttavat - näin voit varautua eläkkeeseen

Millaisin keinoin eläkkeelle jäämiseen voi varautua?

1. Ensimmäiseksi kannattaa tarkistaa oman eläkkeen taso esimerkiksi työeläke.fi -sivun kautta löytyvällä laskurilla. Laskurin antama summa perustuu siihen, että palkkataso pysyy nykyisenlaisena.

2. Eläkkeelle asti vaikuttavia valintoja voi tehdä monessa vaiheessa elämää, alkaen siitä, mihin koulutukseen suuntautuu. Naisten on myös hyvä selvittää oman alansa palkkataso ja pitää huolta siitä, että omat ansiot ovat oikealla tasolla. Tämä on tärkeää varsinkin työpaikkaa vaihtaessa. Kaikkien ei ole tarpeen olla uratykkejä, mutta työtarjouksiin on syytä tarttua. Lyhyetkin määräaikaisuudet ja osa-aikatyö kartuttavat eläkettä.

3. Perhettä perustettaessa voi pohtia, kuinka hoitovapaan pituus vaikuttaa eläketalouteen. Kuitto vinkkaa tarkastamaan työeläke.fi-sivujen laskurista laskurista millainen vaikutus eri pituisilla hoito- ja perhevapailla on eläkkeeseen. Työelämässäkin on lasten- ja kodinhoitovastuuta hyvä tasata puolisoiden kesken. Varsinkin naisten on monesti vaikea irrottautua lasten hoitovastuusta, vaikka homma sujuu puolisolta aivan yhtä sujuvasti.

4. Eläkesuunnitelmien tekemistä helpottaa, jos on tietoinen menojen suuruudesta ja karttuneesta varallisuudesta. On myös hyvä miettiä etukäteen, aikooko eläkkeelle jäädessä realisoida omaisuuttaan ja onko työuran aikana mahdollisuutta säästämällä tai sijoittamalla ennakoida eläkevuosia.

5. Eläkekertymä kasvaa, mitä pidempään työelämässä jatkaa. Yksi tärkeistä ohjeista mukaviin eläkevuosiin onkin huolehtia omasta hyvinvoinnista. Terveenä ja hyväkuntoisena jaksaa työelämässä paremmin, työvuosia kertyy enemmän - ja eläkekassa karttuu.

Eläkesäästämisellä voit täydentää lakisääteistä eläkettäsi ja vaikuttaa työuran jälkeisten vuosien tuloihin. Kun aloitat eläkesäästämisen ajoissa, pääset alkuun pienelläkin kuukausittaisella summalla ja ehdit kerryttää reilusti eläkesäästöjä ennen kuin siirryt eläkkeelle. Lue lisää.

Lue myös:

Neljä kysymystä omasta taloudesta, joita jokaisen naisen kannattaa pohtia

Selvitä eläkkeesi määrä – Elä kuukausi eläkebudjetilla

Artikkeli on julkaistu 16.2.2020 ja sitä on muokattu päivittämällä tiedot eläkkeiden määrästä 6.5.2024.