Andelsbankerna runt om i Finland utnyttjar nu i beslutsfattandet svaren på förfrågan som utfördes i oktober 2021. Genom att följa meddelanden från din andelsbank ser du resultaten och förslagen till alla tiders gärningar.

Mest understöd i hela landet fick delområdet ‘Stöd för sysselsättning och utbildning av unga’. Ägarkunderna gav många egna förslag till ansvarsfulla gärningar. Många av förslagen gällde skydd av skog och vatten samt djurskydd. Likaså önskades undervisning av digitala färdigheter till olika målgrupper.

Alternativen baserar sig på vårt samhällsansvarsprogram

Alla alternativ i förfrågan fick mycket understöd. Alternativen var:

  • stärkning av finländarnas ekonomikunskaper
  • stöd för barn- och ungdomsmotion
  • stöd för sysselsättning och utbildning av unga
  • digitala färdigheter för seniorer
  • åtgärder för att gynna naturen och miljön
  • utveckling av företagens verksamhetsförutsättningar.

Ägarkundernas egna förslag kretsade huvudsakligen kring dessa sex delområden. Vi kommer också i framtiden att be om förslag till Alla tiders gärningar av våra ägarkunder. Följ alltså våra informationskanaler så att du kan påverka framtiden för ditt område.

Tillsammans är vi starka. OP Gruppens andelsbanker har över två miljoner ägarkunder. Vi kan tillsammans främja grunderna för finländarnas livsrikedom: hela Finlands välfärd, ekonomiska framgång och lokala livskraft.

Bland artiklarna på OP Media hittar du hållbarhetsfrågorna enklast genom att klicka på taggen ‘Alla tiders gärningar’.

Kaikkien aikojen tekoja suomeksi

Ägarkundskapet i andelsbanken - för ditt liv

Läs om våra ansvarsfulla gärningar under åren som gått.

Sommarjobb på OP:s bekostnad styrde Wendys karriärval: ”Sommarjobb kan ha en oväntat stor inverkan på ens liv”