Henkilöauton ajokortin eli B-kortin suorittanut saa kuljettaa kokonaismassaltaan enintään 3500 kilogrammaa painavaa henkilö- tai pakettiautoa sekä siihen liitettyä, kokonaismassaltaan enintään 750 kiloa painavaa peräkärryä. Ajoneuvoyhdistelmän yhteispaino voi siis olla enimmillään 4250 kiloa.

Peräkärryn kokonaismassa voi ylittää 750 kilon rajan, jos vetoauton ja peräkärryn kokonaismassa on yhteensä enintään 3500 kiloa. Ajoneuvokohtaisen kokonaismassan voi tarkastaa vetoauton ja vedettävän ajoneuvon rekisteriotteesta.

Tarkasta ajoneuvon kokonaismassa rekisteriotteesta

Jos mainitut painorajat ylittyvät, ajoneuvoyhdistelmän vetäminen vaatii BE-kortin. Kun B-kortin korottaa BE-luokkaan, pystyy kuljettamaan kokonaismassaltaan enimmillään 7000 kiloa painavaa yhdistelmää. Vedettävän ajoneuvon kokonaispaino saa kuitenkin olla enimmillään 3500 kiloa.

− Korttivaatimusta pohdittaessa vetoauton ja vedettävän ajoneuvon kokonaispaino määrittyy sen mukaan, mitä on kirjattu ajoneuvon rekisteriotteeseen. Tässä tulee helposti sekaannuksia. Esimerkiksi B-kortilla ei saa vetää suurikokoista venetraileria tyhjänäkään, jos trailerin rekisteriin merkitty kokonaismassa ylittää B-ajo-oikeuden painorajan, Traficomin asiantuntija Joni Palonen painottaa.

Palonen suosittelee tarkastamaan B-ajokortin riittävyyden erityisesti silloin, jos autolla vedetään jotakin muuta kuin jarrutonta kevytperävaunua. Samalla on syytä varmistaa vetoauton rekisteriotteesta, kuinka painavaa perävaunua sillä saa vetää. 

− Sähköautojen yleistyessä on huomioitava, että täyssähköauto voi painaa huomattavasti samankokoista polttomoottoriautoa enemmän. B-kortilla ei välttämättä voikaan enää kuljettaa perheen vanhaa asuntovaunua, jos vetoauto vaihtuu isoksi ja painavaksi sähköautoksi, Palonen toteaa.

BE-korttikokeeseen voi harjoitella itsenäisesti

BE-ajokortin voi suorittaa 18 vuotta täyttänyt henkilö, jolla on voimassa oleva B-ajokortti. BE-ajokorttia ei siis voi suorittaa samanaikaisesti henkilöauton ajokortin kanssa. BE-kortin teoria-, käsittely- ja ajokoe on kuitenkin mahdollista suorittaa välittömästi, kun B-ajokortin ajokoe on hyväksytty. 

BE-ajolupaa suorittava tekee Ajovarmalla tai Traficomin sähköisessä palvelussa ajokorttilupahakemuksen ja suorittaa korttiin vaadittavat kokeet. Kokeisiin tarvittavat taidot voi opiskella itsenäisesti ilman ajo-opetusta, mutta monet autokoulut tarjoavat BE-kortin suorittajille soveltuvia opetuspaketteja. BE-ajokortin viranomaismaksut ovat yhteensä 170–200 euroa.

Ajokokeessa vedetään perävaunua liikenteessä puolen tunnin ajan. 

Teoriakoe sisältää sanallisia monivalintakysymyksiä, liikennetilanteisiin liittyviä kuvakysymyksiä ja riskientunnistuskysymyksiä. Teoriakokeen läpäistyään voi osallistua käsittelykokeeseen, joka koostuu kulmaan peruuttamisesta, perävaunun irrotuksesta, kytkennästä ja yhdistelmän tieliikennekelpoisuuden varmistamisesta. Ajokokeessa puolestaan varmistetaan, että kuljettaja osaa ajaa perävaunun kanssa liikenteessä ”turvallisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti”.

Käsittely- ja ajokokeeseen saapuvalla kuljettajalla tulee olla mukanaan vetoauto ja perävaunu. Ajokorttilain mukaan BE-korttia suorittava henkilö saa ajaa tutkinnossa käytettävän ajoneuvoyhdistelmän lyhintä reittiä Ajovarmalle. 

− Kokeessa käytettävän vetoauton ja perävaunun yhteenlasketun kokonaismassan on oltava yli 3500 kiloa. Perävaunun rekisteriin merkityn kokonaismassan tulee olla vähintään 1000 kiloa ja kokeen aikana lastatun perävaunun todellisen paino on oltava vähintään 800 kiloa. Perävaunun kuormatilan tai kuorman pitää olla suljettu laatikkomainen rakenne, joka muodostaa näkemäesteen taakse, Palonen selventää.

Lue myös:

Turvallisesti tien päällä: Näin lastaat peräkärryn oikein ja vältät vaaralliset mokat

Harkitsetko auton ostamista toiselta yksityishenkilöltä? Näin vältät mahdolliset huijaukset