Artikkeli on julkaistu alun perin 9.4.2018 ja päivitetty 3.7.2018.

Heinäkuun alussa Suomessa luovuttiin ELY-keskusten aiemmin määrittelemistä aluekohtaisista taksikiintiöistä. Taksilupien määrää ei ole enää sidottu toiminta-alueen asukasmäärään, vaan lupia voidaan myöntää periaatteessa niin paljon kuin on päteviä hakijoita.

– Taksikiintiöt vapautuivat, mutta se ei tarkoita, että kuka tahansa voisi ajaa taksia tulevaisuudessakaan. Taksiluvan saaminen edellyttää edelleen kuljettajatutkintoa ja taksiliikennelupaa sekä laissa määriteltyjen taustakriteerien toteutumista. Lisäksi ajoneuvo, jolla ajetaan taksikyytejä tulee rekisteröidä luvanvaraiseksi, sanoo A-Vakuutuksen Jari Kemppinen.

Uusi laki toi mullistuksia entiseen käytäntöön. Nyt taksilupa myönnetään toimintaa harjoittavalle yritykselle, ja matka- ja aikaperusteisesta hinnoittelusta voidaan luopua, jolloin taksamittaria ei tarvita. Taksimaksu voi kuitenkin edelleenkin olla myös matka- ja aikaperusteinen, jolloin taksissa tulee olla taksamittari EU:n mittalaitedirektiivin mukaisesti.

– Taksiluvan saaneella toimijalla voi olla käytössä useita autoja ja hinnoitteluperusteet vapautuvat. Asiakkaiden on oltava valppaita esimerkiksi hintojen suhteen käyttäessään taksia, Kemppinen sanoo.

Myös taksien päivystysvelvoite poistui, mikä aiheuttaa huolta etenkin maaseudulla, jossa pelätään taksien saannin heikentyvän ruuhka-aikojen ulkopuolella.

Riskienhallinta tärkeää

Kemppisen mukaan julkisuudessa ovat jääneet vähemmälle huomiolle vastuukysymykset, joita taksitoiminnan harjoittamiseen liittyy.

– Kuljettaja ja taksiluvan harjoittaja ovat vastuussa mahdollisista vahingoista, joita henkilö- tai tavarakuljetuksille voi sattua matkan aikana, Kemppinen sanoo.

Hänen mielestään alalle tulevien uusien yrittäjien kannattaakin perehtyä yritystoiminnan vastuukysymyksiin sekä sopimuksiin tarkoin ja sisäistää, mitä ne todella tarkoittavat.

– Jos esimerkiksi leikkauksesta tuleva potilas saatetaan kotiin pyörätuolissa ja pyörätuolin porrasvedon aikana kuljettajan ote kirpoaa ja aiheuttaa sen seurauksena asiakkaalle henkilövahingon, niin taksiyritys on vastuussa palvelun aikana sattuneesta vahingosta, Kemppinen muistuttaa.

Kookkaammat kollit kuljetukseen

Lakimuutoksen myötä tavarataksien käyttö voi kasvaa entisestään, kun taksit voivat kuljettaa myös yli sadan kilon tavarakuljetuksia. Nettikaupan suosion myötä pakettien kuljetus taksilla on jo muutenkin lisääntynyt.

– Tavarankuljetuksiin liittyy myös omat riskinsä, jotka kannattaa minimoida oikeanlaisella tavarankuljetusvakuutuksella. Kannattaa varmistaa, että vakuutus sisältää tiekuljetussopimuslain mukaiset korvausvastuut, Kemppinen sanoo.

Riskienhallinnan lisäksi Kemppinen neuvoo uusia alalle tulevia yrittäjiä kiinnittämään huomiota oman yritystalouden hallintaan. Muutosvaiheessa toimijoiden määrä ja hintakilpailu tulee todennäköisesti vaikuttamaan taksimarkkinaan voimakkaasti, jolloin myös liiketoiminnan talousosaamisen merkitys korostuu.

– Pitää oikeasti ymmärtää, mistä yritystoiminnan tulos syntyy, millaiset kulutasot toiminnasta tulee, ja mistä seikoista voi nipistää kuluja palvelun kärsimättä, hän sanoo.

Pääkaupunkiseudun ulkopuolella nykyisten taksiyrittäjien liikevaihdosta jopa 70-90 prosenttia tulee sopimusliikenteestä, kuten Kelan osittain korvaamista taksikyydeistä sekä koulukyydeistä.

– Moni alueellinen taksifirma joutuu miettimään, millä keinoin ne selviävät uudessa kilpailutilanteessa, jos haastaja tarjoaa edullisempaa hintaa, Kemppinen sanoo.

Luksus arkipäiväistyy

Kemppinen uskoo taksikiintiöiden vapautumisen lisäävän taksinkäyttöä. Luksustuotteena pidetyn palvelun käyttö arkipäiväistyy.

– Uusi kilpailutilanne tuo markkinoille varmasti myös uudenlaisia palveluita, jotka lisäävät taksin houkuttavuutta muiden kuljetusmuotojen rinnalla, Kemppinen sanoo.

Taksioperaattorit pyrkivät jo nyt erottumaan kilpailussa brändäämällä palvelunsa vahvemmin tunnistettavaksi ja hyödyntävät digitalisaatiota, jotta nykyiset asiakkaat käyttäisivät palveluja jatkossakin.

Taksipiireissä lakimuutos herättää luonnollisesti levottomuutta. Maaseudulla uumoillaan, aikovatko esimerkiksi pääkaupunkiseudulla kasvavat suuret taksitoimijat laajentaa toimintaansa myös muualle Suomeen tai miten kansainväliset operaattorit tarttuvat tilaisuuteen.

– Tämä vuosi mennään varmaan pitkälti vanhoilla lämmöillä. Varsinainen kilpailu alkaa toimialalla vuonna 2019, Kemppinen uskoo.

Tutustu taksivakuuttamiseen ja pyydä tarjous!

Matkaketjut vielä mysteeri

Liikennepalvelulain tavoitteena on myös ketteröittää liikennejärjestelmää ja mahdollistaa niin sanotut matkaketjut. Niillä tarkoitetaan palveluja, jotka yhdistävät digitaalisesti liikennejärjestelmän eri osia, kuten taksi- ja julkisen liikenteen matkoja, yksityisautoja ja yhteiskäyttöautoja. Matkaketjut ovat osa Mobility as a Service (MaaS) -mallia, jonka povataan mullistavan liikennejärjestelmän.

A-Vakuutuksen Jari Kemppinen suhtautuu tässä vaiheessa vielä skeptisesti tällaisiin uusiin palveluihin ainakin koko Suomen laajuisesti.

– Ne voivat olla ratkaisu city-ihmiselle, joka ei omista autoa, mutta saako tällaisesta palvelusta rakennettua hittituotteen harvaan asutussa maassa, jonka valtaväestö on tottunut ajamaan omalla autolla kesämökilleen? Kemppinen pohtii.

Innovatiivisia kokeiluja on jo markkinoilla. Esimerkiksi MaaS Globalin kehittämä Whim-liikkumispalvelu houkuttelee kuluttajia pääkaupunkiseudulla liikennöintimuotoon, jossa yhdistyvät julkinen liikenne, taksit, yhteiskäyttöautot, auton vuokraus ja kaupunkipyörät.

Myös OPlla on useita uudenlaisen liikkumisen palveluja sekä kuluttajille että yrityksille. Esimerkiksi OP Kausiauto, OP Kulku ja DriveNow -yhteiskäyttöautot ovat joustavia, vaihtoehtoisia kulkumuotoja käyttäjille, jotka eivät halua omistaa omaa autoa.

Tutustu taksivakuuttamiseen ja pyydä tarjous!

Lue, kuinka isänsä taksiyrityksen henkiin herättänyt yrittäjä hyödyntää vakuutuksia.