Pohjola Vakuutus on testannut op.fi-palvelussa ihmisten ajatuksia siitä, millaisia asioita vakuutus korvaa ja millaisia ei. Jopa puolet Pohjola Vakuutuksen riskitestiin vastanneista olettaa, että astianpesukoneen aiheuttamat vesivahingot korvataan aina täysimääräisesti, vaikka näin ei ole. 

— Vakuutus ei korvaa vahinkoja välttämättä täysimääräisesti, jos astianpesukone on jätetty päälle ilman valvontaa ja se aiheuttaa vesivahingon, kertoo Pohjola Vakuutuksen henkilöasiakkaiden omaisuusvakuutuksista vastaava Iiris Saranpää.

Kuitenkin yöaikaan saa pestä pyykkiä ja piha-askareissa voi käydä ilman, että mahdollisen vesivahingon korvauksista tehtäisiin suojeluohjeen laiminlyöntiin perustuva vähennys. Jos poistuu kotoa kokonaan, esimerkiksi iltaa viettämään, niin silloin kyseessä on suojeluohjeen laiminlyönti. Pesukoneen asennusvaiheessa tehdyn virheen seurauksena syntynyt vesivahinko ei ole koskaan korvattava vahinko.

Kodin riskitestiin on vastattu 44 000 kertaa ja vastaajista 46 prosenttia kertoo jättävänsä astianpesukoneen päälle ilman valvontaa. 

Pohjola Vakuutuksen tilastojen mukaan vuotovahingot aiheuttavat palovahinkojen ohella kaikkein kalleimmat vahingot. Eniten vuotovahinkoja aiheuttaa astianpesukoneen tulo- ja poistoletkujen irtoaminen, vuotaminen tai rikkoutuminen.  

Lähes 60 prosenttia vastaajista olettaa myös, että pitkän ajan kuluessa syntyneet vesivahingot korvataan joko omasta tai taloyhtiön vakuutuksesta.

— Tällainen vahinko voi syntyä esimerkiksi kylpyhuoneen rakenteille suihkun roiskeiden aiheuttamana. Näitä vahinkoja ei kuitenkaan korvata, koska vakuutuksesta korvataan lähtökohtaisesti äkillisiä ja ennalta arvaamattomia vahinkoja, selittää Saranpää.

Väärinkäsityksiä korvattavista asioista: rikki menneet ja kadonneet tavarat

Riskitestin vastaukset osoittavat myös, että kaikkia kotivakuutuksesta korvattavia vahinkoja ei tunnisteta, kuten esimerkiksi kotona vahingossa itse aiheutettuja äkillisiä särkymisvahinkoja. Lähes 30 prosenttia kyselyyn vastanneista olettaa, että vahinkoja korvataan vain, jos joku toinen on aiheuttanut rikkoutumisen, tai ettei niitä korvata kotivakuutuksesta ollenkaan. Vahinkoja kuitenkin korvataan laajoista kotivakuutuksista. Pohjola Vakuutuksen tilastojen mukaan eniten kotona rikkoutuu puhelimia, muita äly- ja tietotekniikkalaitteita sekä silmälaseja. 

Katoamisvahingot eivät sen sijaan kuulu kotivakuutuksen piiriin, vaikka lähes puolet testiin vastanneista uskoo kodin lähistöllä tapahtuneiden arvotavaroiden hukkaamisten menevän kotivakuutuksen piikkiin.  

— Moneen kotiin ja asumiseen liittyvään riskiin pystyy varautumaan ottamalla tarpeeksi kattavan kotivakuutuksen, mutta osa vahingoista on vakuutuksen ottajan vastuulla. On hyvä ottaa selville, mitä kotivakuutus korvaa. Jos on yhtään epävarma vahingon korvattavuudesta, kannattaa aina tehdä vahinkoilmoitus, Saranpää neuvoo.

Sattuiko vahinko? Lue toimintaohjeet erilaisiin vahinkotilanteisiin ja vahinkoilmoituksen tekemiseen Pohjolan Vahinkoavusta.

Juttu on julkaistu alunperin 16.5.2022 ja sitä on päivitetty 15.3.2023 Kodin riskikartoituksen tulosten osalta.

Lue myös:

Millaisista asioista ei hoksata hakea vakuutuskorvauksia?

Omakotitaloasuja: Korvaako vakuutuksesi putkien ja laitteiden vuotovahingot?

Millaisen vakuutuksen sähköpyörä tarvitsee – riittääkö kotivakuutus vai tarvitaanko liikennevakuutus?