Avioeroon liittyvistä asioista osapuolet voivat sopia keskenään, mutta itse avioliiton purku hoidetaan viranomaisen kanssa. Avioeroa haetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäisen vaiheen käsittelymaksu on 200 euroa ja toisen vaiheen 100 euroa. Vaikka ero olisi sopuisa, kannattaa eroavan pariskunnan käydä silti juttelemassa juristin kanssa eri vaihtoehdoista.

- Molempien kannattaa olla tietoisia omista oikeuksistaan ja omaisuuden verokohtelusta erotilanteessa, niin ei tule myöhemmin yllätyksiä. Vaikka parilla olisi avioehto, täytyy tehdä omaisuuden erottelu, mikä sekin on suositeltavaa tehdä kirjallisena, kertoo pankkijuridiikkaan erikoistunut lakimies Crista Barlow.

Koostimme eronneille vanhemmille muistilistan talouteen liittyvistä asioista yhdessä pankkijuridiikkaan erikoistuneen lakimies Crista Barlowin sekä Ensi- ja turvakotien liiton asiantuntija ja juristi Heli Korpipään kanssa. 

Avioerohakemus ja ositus

Osituksella tarkoitetaan puolisoiden olemassa olevan aviovarallisuuden alaisen omaisuuden jakamista. Jos avioehtoa ei ole tehty, on lähtökohta se, että puolisoiden nimissä oleva omaisuus lasketaan eron myötä ja jaetaan puoliksi molempien osapuolten kesken. Näin on myös siinä tapauksessa, että toisen puolison omaisuus on ollut suurempi. Neuvoa voi pyytää lakipalveluista.

Jos omaisuuden jakamisesta ei päästä sopuun, osituksen voi suorittaa tuomioistuimen määräämä pesänjakaja. Mikäli eroavalla parilla on avioehto, lähtökohtaisesti omaisuus jaetaan siinä avioehdossa sovitun mukaisesti. Tätä kutsutaan omaisuuden erotteluksi.

Juristin kanssa laadittu ositus maksaa alkaen 700 euroa.
Osituskirjan rekisteröinti Digi- ja väestötietojärjestelmään maksaa 55 euroa.

Nimenmuutos

Avioeron myötä ei ole pakko muuttaa sukunimeään. Mikäli sukunimen haluaa kuitenkin vaihtaa, se tehdään Digi- ja väestötietovirastolle lähetettävällä hakemuksella. Nimenmuutosta hakeva voi ottaa vanhan sukunimensä käyttöön tai esivanhemmilleen kuuluneen sukunimen.

Nimenmuutos Digi- ja väestötietojärjestelmään maksaa 55 euroa, jos vaihdat aiemmin käytössäsi olleen sukunimen, muut hakemukset maksavat 110 euroa.
Ajokortin uusiminen maksaa 26 euroa, passikuvat 20–30 euroa.
Passin uusiminen maksaa 58 euroa.

Vakuutukset

Usein vakuutukset ovat vain toisen puolison nimissä. Tällöin toinen osapuoli ei voi hallinnoida ja hoitaa kyseiseen vakuutussopimukseen liittyviä asioita, vaikka olisikin maksanut siitä. Jos toinen osapuoli irtisanoo nimissään olevan vakuutuksen, sitä ei välttämättä voida saattaa enää voimaan uudelleen. Tästä syystä kannattaa keskustella eri vaihtoehdoista vakuutusyhtiön asiantuntijan kanssa jo ennen eroa.

Vakuutuksiin tehtävät muutokset eivät yleensä maksa mitään.

Yhteiset tilit ja lainat

Eroavat vanhemmat vastaavat yhdessä avioliiton aikana otetuista yhteisistä lainoista. Henkilökohtaiset pankkitilit ja niiden sisältämät varat ovat osa avio-oikeuden alaista omaisuutta, eli niillä olevat varat jaetaan puoliksi, mikäli avioehtoa ei ole. 

Lainojen uudelleenjärjestelystä tulee jonkin verran kuluja ja ne vaihtelevat pankista riippuen. Myös lainan ehdot voivat muuttua.

Elatusmaksut ja huoltajuussopimus

Vanhemmat voivat sopia keskenään lasten elatuksesta, huoltajuudesta, asumisesta ja tapaamisista. Asiantuntija-apua on kuitenkin myös tarjolla – lastenvalvojan tehtävänä on avustaa vanhempia pääsemään sopimukseen ja perheasioiden sovittelussa voi käydä keskustelemassa elatukseen ja huoltajuuteen liittyvistä asioista. Lastenvalvoja voi myös vahvistaa elatusmaksujen maksamiseen liittyvän sopimuksen ja huoltajuussopimuksen. Lastenvalvojan vahvistama sopimus elatusavusta on suoraan ulosottokelpoinen.

Mikäli asioita ei saada sovussa selvitettyä, elatusmaksuihin ja huoltajuuteen liittyvät sopimukset ratkaistaan käräjäoikeudessa. Tällöin kustannuksia tulee oman juristin palkkion ja käsittelymaksun verran. Molemmat vanhemmat vastaavat elatuskykynsä mukaisesti lapsen elatuksesta. Huoltajuus ei vaikuta vanhemman elatusvastuuseen.

Lasten kulut 

Lasten kuluista voi sopia eri tavoilla. Lain (Laki lapsen elatuksesta) lähtökohtana on, että se vanhempi, jonka luona lapsi on kirjoilla, vastaa lapsen kuluista ja toinen vanhempi osallistuu kuluihin maksamalla elatusapua. Vaihtoehtoisesti vanhemmilla voi olla esimerkiksi yhteinen tili, jonne kumpikin laittaa rahaa sovitun määrän, joilla maksetaan lasten kuluja. Näissä tilanteissa kannattaa sopia etukäteen, mihin ja missä tilanteessa rahoja saa käyttää, jotta vältytään ristiriidoilta.

Vanhemmat voivat myös sopia esimerkiksi niin, että toinen maksaa vaatteet ja toinen muita kuluja. On kuitenkin huomioitava, että kulujen jaoista sovitut päätökset, eivät ole ulosottokelpoisia, jos toinen jättää maksamatta. Ristiriitatilanteissa kannattaa kääntyä kunnan perheasioiden sovittelun tai lastenvalvojan puoleen.

Lue seuraavaksi:

Muistilista avioeron kynnyksellä hoidettavista talousasioista

Jäänkö yksin lainojen kanssa? Avioero on kriisi myös taloudelle