Perinnön saaminen tietää perintöveroja, jos perintö on suuruudeltaan 20 000 euroa tai enemmän. Perintövero määrätään summasta, joka on lain tai testamentin mukaan osuutesi vainajan jättämästä omaisuudesta.

Kysyimme asiantuntijalta, miten perintöveron kanssa pitää toimia.

Millä aikataululla perintövero pitää maksaa?

Kun perinnönjättäjä kuolee, perunkirjoitus pitää tehdä kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta. Perunkirjoituksen tekemisen jälkeen kopio perukirjasta ja sen liitteistä on toimitettava Verohallinnolle yhden kuukauden kuluessa.

Perukirjan käsittelyaika Verohallinnossa oli vuoden 2022 syksyllä keskimäärin 6–12 kuukautta, ja käsittelyn jälkeen jokainen perillinen saa oman verotuspäätöksen.

Perintövero maksetaan useimmiten yhdessä tai kahdessa erässä; erien määrä riippuu perintöveron suuruudesta. Yli 500 euron perintövero maksetaan kahdessa erässä, alle 500 euron vero täytyy sen sijaan maksaa aina kerralla.

Maksueriä voi kuitenkin olla enintään 10, jos verosta vähintään 1 700 euroa tulee maatilasta tai muusta yrityksestä, jonka toimintaa perinnönsaaja jatkaa.

Perintöveron ensimmäisen erän eräpäivä on noin kolmen kuukauden kuluttua perintöveropäätöksen tekemisestä. Toinen erä tulee maksuun kahden kuukauden kuluttua ensimmäisestä eräpäivästä. Päätös tulee OmaVero-palveluun, kun se on tehty, ja postissa kotiin postinkuljetuksen aikataulujen mukaan.

Jos perintöverotuspäätös on toimitettu esimerkiksi 17.12.2022, perintöveron ensimmäinen eräpäivä 3.4.2023 ja toinen 1.6.2023. Eräpäivä on kuun ensimmäinen päivä, paitsi jos tuo päivä on lauantai tai pyhäpäivä.

Entä jos perintöverotuspäätöstä ei vain kuulu?

Jos perukirja on toimitettu verottajalle asianmukaisessa aikataulussa, perinnönsaajan ei pääsääntöisesti tarvitse kysellä sen perään. Suurin osa perillisistä saa verotuspäätöksen 6–12 kuukauden sisällä perukirjan toimittamisesta, mutta joissain tapauksissa verotuspäätös voi tulla tätä nopeammin tai hitaammin.

Jos aikaa perukirjan toimittamisesta on kulunut reilusti yli vuosi eikä verotuspäätöstä kuulu, voi toki olla järkevää varmistaa, että perukirja varmasti on verottajalla. Kuolinpesän osakkaalle tai pesän ilmoittajalle suositellaan perukirjan ja sen liitteiden toimittamista Verohallinnon OmaVero-palvelun kautta.

Kuolinpesän asioita hoitava pankki tai lakitoimiston edustaja voi toimittaa perukirjan sähköisesti Verohallinnon asiointipalveluun. Asiakirjat voi toki lähettää paperisinakin, mutta harva enää tekee niin. Sähköisistä kanavista voi varmistaa helposti, että perukirja on saapunut verottajalle annetussa aikataulussa.

Mihin lasku perintöverosta tulee?

Perintöverotuspäätös ja siihen liittyvä lasku tai laskut tulevat sähköisesti OmaVero-palveluun ja postitse kotiin. Jos olet valinnut vain sähköisen asioinnin (Suomi.fi-palvelu), paperipostia ei tule.

Laskuja ei toimiteta suoraan verkkopankkiin, sillä perintövero on kertaluontoinen toisin kuin esimerkiksi kiinteistövero, josta voi tulla lasku verkkopankkiin. Perintöveron voi maksaa laskun tiedoilla omassa verkkopankissa tai OmaVero-palvelun kautta.

Perintövero on aina henkilökohtainen. Jokaiselle perikunnan jäsenelle tulee perintöverosta erillinen lasku tai laskut, joista perillinen on itse vastuussa. Muiden perillisten laskut ovat heidän omalla vastuullaan.

Mitä perintöveropäätöksestä pitää tarkistaa?

Perintöveropäätös kannattaa käydä kokonaisuudessaan läpi huolellisesti, aivan kuten muutkin verotuspäätökset. Kun ymmärrät, millä perusteella päätös on tehty, voit tarkistaa, ovatko sen tiedot oikein.

Päätöksessä näkyvät muun muassa vainajan ilmoitetut varat, kuolinpesän omaisuuden nettoarvo, kuolinpesän osakkaalle jaettu laskennallinen, lainmukainen osuus perinnöstä sekä maksuunpannut verot.

Kaikkien perinnön- ja/tai testamentinsaajien osuudet eivät näy jokaisen päätöksellä, vaan kukin näkee vain oman osuutensa päätöksestä.

Mitä seuraa, jos perintöveroa ei maksa ajoissa?

Perintöveron maksaminen eräpäivään mennessä on järkevää, sillä muuten joudut maksamaan viivästyskorkoa. Saat myöhässä olevasta verosta 1–3 maksukehotusta ennen kuin vero menee ulosottoon. Kolmas maksukehotus annetaan kahden vuoden kuluttua perintöveron ensimmäisen erän eräpäivästä.

Perintövero pitää maksaa perintöveropäätöksessä mainittuna päivänä, vaikka siihen tekisi muutospyynnön. Jos haet verotuspäätökseen muutosta, jonka perusteella todetaan, että olet maksanut liikaa perintöveroa, ylimääräinen maksu palautetaan heti uuden verotuspäätöksen jälkeen. Käytännössä palautus kestää keskimäärin muutamia viikkoja.

Mitä tehdä, jos perintövero on niin iso, etten pysty maksamaan sitä?

Tällainen tilanne ei ole tavaton, jos perittävä omaisuus on esimerkiksi arvokas kiinteistö, johon leski jää asumaan, eikä muuta varallisuutta ole.

Ihmiset tekevät eri tilanteissa erilaisia järjestelyitä: esimerkiksi pankista voi hakea lainaa perintöveroa varten tai omaisuutta realisoida.

Jos veroa ei pysty maksamaan määrätyssä ajassa, siihen voi saada lisää maksuaikaa hakemalla maksujärjestelyä Verohallinnolta. Käytännössä maksujärjestelyä voi hakea OmaVero-palvelussa tai soittamalla Verohallinnon palvelunumeroon.

Huomioi kuitenkin, että maksujärjestelyn kautta maksetut maksuerät ovat korollisia samoin kuin eräpäivän jälkeen maksettu perintövero: niistä maksetaan viivästyskorkoa, joka on tällä hetkellä seitsemän prosenttia.

Juttuun on haastateltu veroasiantuntija Jutta Kuuselaa Verohallinnosta.

Oletko jo hoitanut perintöön liittyvät asiasi kuntoon? Ota yhteyttä omaan osuuspankkiisi, jossa laaditaan yhdessä tilanteesi sopivat asiakirjat. Toimeksiannosta veloitetaan palveluhinnaston mukainen palkkio, jonka maksamiseen käytetään kertyneitä OP-bonuksia.

Lue myös:

Puoliso menehtyy – miten käy veloille?

”Vähennysten jälkeen perintöveron määrä yllätti” – näin perintövero lasketaan

Perinnönjako ei aina jää plussalle – velkainen kuolinpesä voi aiheuttaa murheita