On siis selvää, että ihminen omilla toimillaan (ja tekemättä jättämisillään) vaikuttaa ilmastoon ja nopeuttaa muutosta. Siinä määrin, että tulevien sukupolvien ympäristöperintö näyttää aika paljon nykyistä erilaisemmalta, ellei jokainen tee omaa osuuttaan ilmiön pysäyttämiseksi. Moni meistä toteuttaa arjen vastuullisia tekoja: jätteiden lajittelu, energiansäästötoimet, ruokavalion muuttaminen kasvispainotteisemmaksi ja autokaupoilla hybridi tai täyssähkö on vahva vaihtoehto. 

Yrityksille vastuullisuutta kuvataan hieman laajemmalla termillä ESG. Environment – ympäristö, otetaan huomioon toimiemme ympäristövaikutukset. Social – ihmiset, huolehditaan työntekijöiden hyvinvoinnista, asiakkaista ja ympäröivistä viiteryhmistä. Government – hallinto, varmistetaan, että yritystoiminnan kaikilla tasoilla noudatetaan hyvää hallintotapaa. Lyhyesti ja selkosuomella: järjestetään toimintamme siten, ettei sillä laajasti katsoen ole haitallisia vaikutuksia ympäristöön tai ihmisiin. Monella yrityksellä vastuullisuus on vahvasti arjessa läsnä jo nyt, vaikkei siitä viestittäisi ulospäin, osa vasta harjoittelee.

Meillä OP Ryhmässä vastuullisuus on ollut tuttua jo yli 120 vuoden ajan: olemme läsnä toimialueillamme, tuemme paikallista hyvinvointia ja mahdollistamme alueellista talouskasvua rahoittamalla paikallisia yrityksiä, jotka tarjoavat työpaikkoja. Olemme myös haluttu työnantaja, joka huolehtii henkilöstönsä hyvinvoinnista. Vastuullisuusohjelmamme olemme tarkentaneet vastaamaan nykyhetkeä, mm. sitoutumalla hiilineutraaliuteen 2025 mennessä ja vähentämällä luotto- ja sijoitussalkkujemme päästöjä. Asiakkaillemme tämä tarkoittaa sitä, että entistä tarkemmin pohdimme, asiakkaan kanssa yhdessä, hankkeen vaikutuksia paitsi yrityksen taloudelliseen tilanteeseen, myös kaikkiin edellä mainittuihin seikkoihin.

Otsikossa viittasin Ankkalinnan edelläkävijyyteen rahoitusmarkkinoilla. Roope Ankalla raha oli vihreää, ja sitä löytyy nyt myös meiltä. Kun hanke täyttää vastuullisuuskriteerit, on yrityksen tai taloyhtiön rahoitus mahdollista myöntää ns. ”vihreänä”. Silloin voimme aidosti kertoa, että hankkeen vaikutuksissa on huomioitu taloudellisen näkökulman lisäksi myös E, S ja G. Yhdessä hyvä tulee, myös se vastuullisempi ja puhtaampi huominen.

Lue lisää "vihreästä lainasta" 

OP:n kestävät rahoitusratkaisut

OP Keski-Suomen muut kirjoitukset OP Mediassa

OP Keski-Suomen op.fi-etusivulle