Pilkahduksia paremmasta

Pitkään kauhistuttanut inflaatio on alkanut pikkuhiljaa näyttää hiipumisen merkkejä, vaikkakaan sen vaikutuksesta jokaisen arkeen emme pääse eroon kovinkaan nopeasti. Ennätyksellisen nopea korkojen nousu alkaa ennusteiden mukaan taittua jo tänä vuonna, mikä ilahduttaa usein niin osakemarkkinoita kuin tämän päivän asuntovelallisia.  Vaikka talousennusteita on päästy viime aikoina nostamaan, silti taantuman uhka on vahvasti läsnä. On kuitenkin hyvin mahdollista, että tuleva taantuma koetaan melko pehmeänä laskeutumisena normaalien suhdannevaihteluiden mukaisesti, ja sen jälkeen päästään taas uudelle kasvu-uralle.

Inflaatio, korko sekä suhdannevaihtelut ovat talouden ilmiöitä, jotka kuuluvat asiaan. Viime vuosien poikkeustilanteiden jälkeen maailman normalisoituminen myös talouden osalta on hyvä asia, sillä sen avulla saamme kestävyyttä kriiseihin. Tähän vuoteen onkin lähdetty vahvoina, työllisyystilanne on pysynyt edelleen hyvänä niin meillä kuin maailmalla. Vaikka osalla aloista tulee olemaan haasteita, on hyvin mahdollista, että niin yritykset kuin kotitaloudet kestävät tämänkin kriisin isossa kuvassa hyvin.

Sijoittajalla on nyt vara valita

Nykytilanteen valoisin asia sijoittajan näkökulmasta on ehdottomasti lisääntyneet sijoitusvaihtoehdot. Kun vielä vuosi sitten jouduimme keskustelemaan yritysten kanssa isojen talletusten negatiivisista koroista ja varovaiselle lyhyemmän aikavälin sijoittajalle tarjoamaan ”eioota”, nykyinen markkinatilanne on tuonut paljon myös uusia sijoitusvaihtoehtoja. Pitkällä ajalla osakkeet ovat aina tuoneet parhaimman tuoton, mutta jos nyt ei syystä tai toisesta halua lähteä koko rahalla osakkeisiin, löytyy varoille vaihtoehto. Korkojen nousu on tuonut tullessaan korot talletustileille, erilaiset korkosijoittamisen vaihtoehdot ja kaikista varovaisimmalle sijoittajalle jopa pääomaturvatut ratkaisut.  Maltillinen sijoittaja saa tällä hetkellä sekä osake- että korkosijoittamisen hyvät puolet ja tuottohakuisempi aktiivinen osakepoimija taas voi löytää hyviä yhtiöitä alekorista. Nyt sijoitusmarkkinoilla on aidosti tarjolla jokaiselle jotakin.

Kuukausisäästäminen - vaivaton tapa säästää

Omistaja-asiakkaan edut säästämisestä ja sijoittamisesta

OP Keski-Suomen varallisuudenhoidon palvelut ja asiantuntijat

OP Keski-Suomen muut kirjoitukset OP Mediassa

OP Keski-Suomen op.fi-etusivulle