Vastuullisen sijoittamisen edelläkävijä, maailman suurin sijoittaja Norjan öljyrahasto on vaatinut jo pitkään sijoituskohteiltaan vastuullisuustekoja mm. hiilipäästöjen suhteen. Rahaston uusin periaate vie vastuullisen sijoittamisen vielä pidemmälle. Se haluaa, että yritykset ottavat luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen osaksi strategiaansa. Vaatimus ei tule pelkästään tahdosta tehdä hyvää, taustalla on raha ja sijoitusten tuotto. Jos luonnosta ja sen varannoista ei pidetä huolta, monen alan liiketoimintaedellytykset ovat vaarassa.

EU:n kestävän rahoituksen sääntely on esimerkki poliittisesta toimesta, joilla yritysten toimintaa pyritään saamaan kestävämmäksi. Sääntelyllä ei haluta suoraan rajoittaa yritysten liiketoimintaa, vaan kannustaa yrityksiä toimimaan vastuullisesti sijoittajien rahavirtoja ohjaten. Sääntelyn myötä pankki kysyy asiakkaalta, haluaako hän erityisesti painottaa vastuullisia sijoituskohteita. Jos tähän vastaa kyllä, saa ensisijaisesti suosituksen sijoituskohteesta, jolla on positiivisia vaikutuksia ympäristöön tai muuhun vastuullisuusteemaan. Myöskään he, jotka eivät halua painottaa vastuullisuutta, eivät onnistu sijoittamaan vastuuttomasti. Suomesta tuskin löytyy varainhoitotaloa, joka ei olisi huolehtinut sijoituskohteidensa vastuullisuudesta.

Vastuullinen salkku on helppo rakentaa yhtiöistä, joiden vastuullisuusrating on jo valmiiksi korkea. Esimerkiksi pankit eivät juurikaan tuota päästöjä tai tuhoa luontoa. Maailmamme kuitenkin tarvitsee edelleen myös yrityksiä, joiden ympäristövaikutukset ovat haitallisia ja joiden vastuullisuuspisteet ovat heikompia. Vastuullisessa salkussakin voi olla myös tällaisia yhtiöitä. Tärkeää onkin tarkastella, mitä yhtiö tekee ympäristövaikutuksiensa pienentämiseksi tai hyvittämiseksi. Jos yhtiöllä on uskottava suunnitelma oman toiminnan parantamiseksi, on siinä myös sijoittajalle selvä arvon nousun potentiaali.

Vastuullinen sijoittaminen ei ole mikään ohimenevä trendi, vaan sen merkitys tulee kasvamaan vuosi vuodelta. Suomalaisen piensijoittajan sijoitussalkku on todennäköisesti melko vastuullinen, jos se sisältää yhtiöitä Helsingin pörssistä tai rahastoja kotimaiselta palveluntarjoajalta. Vastuuton sijoittaminen muuttuu koko ajan vaikeammaksi ja se on meidän kaikkien etu.

Tutustu OP:n vastuullisiin rahastoihin

OP Keski-Suomen varallisuudenhoidon palvelut ja asiantuntijat

OP Keski-Suomen muut kirjoitukset OP Mediassa

OP Keski-Suomi op.fi -etusivulle