Myös omassa toiminnassamme on toteutumassa ennakoitua parempi vuosi. Tuottokehitys on ollut positiivinen ja luottojen arvonalentumiset ovat olleet selvästi ennakoitua alhaisemmalla tasolla. Mobiilipalveluista, ennakkoon varatuista henkilökohtaisista etäneuvotteluista sekä asiakirjojen sähköisistä allekirjoituksista on tullut selkeästi asiakkaiden asioinnin pääväylä. Pankkipalveluiden tarjonta ja niiden käyttö ei ole enää käytännössä riippuvaista fyysisistä toimitiloista tai toimipisteistä. Sähköinen identiteetti on muodostunut yhä tärkeämmäksi tekijäksi ihmisten arjessa esimerkiksi terveydenhuollon palveluista haettavien koronapassien vuoksi.

Yksi OP Ryhmän arvoista on jo pitkään ollut vastuullisuus, mutta jatkossa se tulee vaikuttamaan pankkitoimintaan myös kiristyvän sääntelyn kautta. ESG-taksonomia tulee ohjaamaan luottolaitosten sijoittamista ja rahoittamista. Tämä tarkoittaa, että pankkien tulee nykyistä paremmin tunnistaa, ottaa luottopäätöksissään huomioon ja hinnoitella asiakkaidensa mahdollinen altistuminen ympäristöllisten, sosiaalisten ja hyvän hallinnon riskeille. EKP:n suunnittelemat pankkien pääomavaateiden kiristämiset sekä ESG:n integrointi tulevat olemaan pankkitoimintaan, pankkitoiminnan kannattavuuteen sekä pankkien asiakkaisiin vaikuttavia huomattavia tekijöitä tulevina vuosina. Tavoitteemme on koko OP Ryhmänä olla kestävän rahoittamisen ja sijoittamisen edelläkävijä Suomessa.

Perustehtävämme on luoda taloudellista menestystä, turvaa ja hyvinvointia omistaja-asiakkaillemme. Jotta kykenemme tähän, on meidän oltava taloudellisesti vahva ja vakavaraisuudeltaan toimintakykyinen myös tulevaisuudessa.

Kiitos kuluneesta vuodesta asiakkaillemme, henkilöstöllemme ja yhteistyökumppaneillemme.

Hyvää joulunaikaa kaikille.