Pankkien toimintaan vaikuttavat useat pidemmän ja lyhyen aikavälin kehityssuunnat. Toimialallamme maksamisen ja päivittäisasioinnin muutos on jatkunut koko 2000-luvun. Tutkimusten mukaan korona-aika voimisti maksukorttien käyttöä päivittäisostosten maksuvälineenä ja vähensi käteisen käyttöä tämän vuoden kahta kysyntäpiikkiä lukuun ottamatta. Meidän on hyvä tiedostaa, että käteisen käyttö maksuvälineenä voi tulevaisuudessa vähentyä yhä edelleen. Maksukortin käyttöönotto on siis keskeinen ja tärkeä osa jokaisen peruspankkipalvelua. OP Keski-Suomessa olemme lisäksi noin vuoden ajan tarjonneet uusiin maksupalvelu- ja tiliviestisopimuksiin yli 70-vuotiaille ilmaisen maksupalvelun ja OP-Tiliviestipalvelun laskujen maksamisen sekä tilitietojen seurannan helpottamiseksi.

Tarve toimipisteessä käyntiin on vähäinen

Toinen merkittävä kehityssuunta on ollut etäneuvotteluiden ja -tapaamisten määrän kasvaminen. Viimeisen kolmen vuoden aikana henkilökohtaisen rahoitus- ja sijoitusneuvonnan pääsääntöiseksi malliksi ovat muodostuneet etätapaamiset. Neuvotteluissa tehtävät sopimukset puolestaan allekirjoitetaan pitkälti sähköisesti. OP Keski-Suomessakin yli 80 prosenttia kaikista kohtaamisista on jo etätapaamisia. Näiden avulla voimme varmistaa asiakkaalle vahvan asiantuntemuksen, kilpailukykyiset hinnat sekä kiristyneiden sääntelyvelvoitteiden noudattamisen riippumatta asiakkaan asuinpaikkakunnasta. Pankkipalveluiden nykyistä valikoimaa hyödyntämällä yksittäisen asiakkaan tarve toimipisteessä käynnille koko hänen elinkaarensa aikana on hyvin vähäinen.

Perustehtävän äärellä elinvoima varmistaen ja sitä luoden

Perustehtävämme mukaisesti haluamme kaikkina aikoina luoda omalta osaltamme taloudellista menestystä, turvaa ja hyvinvointia omistaja-asiakkaillemme sekä toimintaympäristöllemme. Jotta voimme tätä perustehtävää pankkina toteuttaa, meidän tulee ensin luonnollisesti huolehtia omasta elinvoimaisuudestamme kaikissa tilanteissa. Maakunnalliselle pankille tämä tarkoittaa vahvaa vakavaraisuutta ylläpitävää kannattavuutta sekä kustannustehokkaita operatiivisia toimintoja. Perustehtävämme mukaisesti olemme jo pitkään opastaneet ja tukeneet asiakkaitamme nykyaikaisten palveluiden piiriin mahdollisimman laajasti. Toimintaympäristön väistämättömän muutoksen pysäyttämiseen emme valitettavasti kykene.

Epävarmuutta ja huolia on nyt talouden suhteen paljon ilmassa, mutta laulun sanojen mukaisesti on hyvä myös muistaa, että myrskynkin jälkeen tulee vielä poutasäitä.

Omistaja-asiakkuus - elämääsi varten

OP Keski-Suomen muut kirjoitukset OP Mediassa

OP Keski-Suomi op.fi-etusivulle