Varmasti meillä kaikilla on oma ja perusteltukin näkemyksemme siitä, mitä vastuullisuus tarkoittaa juuri minulle itselleni. Täysin yksiselitteisen ja jokaiselle yksilölle sopivan määritelmän muodostaminen onkin varmasti vaikeaa. Työ- ja elinkeinoministeriön tulkinta yritysten yhteiskuntavastuusta on, että sen toiminta on luotettavaa, taloudellista, yhteiskunnallisesti hyväksyttävää ja ympäristöä kunnioittavaa.

Finanssialalla kestävän kehityksen periaatteisiin edellisten lisäksi sisältyvät esimerkiksi kestävä rahoitus, rahanpesun torjunta sekä talousosaamisen vahvistaminen. Kestävää rahoittamista ja sijoittamista ohjaa kiristynyt sääntelykehys, eli ESG-taksonomia. Kirjaimet ESG muodostuvat sanoista environmental, social ja governance. Sääntely velvoittaa pankkeja huomioimaan oman toimintansa lisäksi myös rahoitettavien asiakkaiden ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen, sekä hyviin hallinnointikäytäntöihin liittyviä tekijöitä.

Viime viikkoina keskusteluun on noussut pankkien toiminta, sekä koko rahoitusjärjestelmän luotettavuus. Mielestäni olemme siis palanneet finanssialan vastuullisuuden ytimeen. Jotta pankki kykenee turvaamaan perustehtävänsä, eli rahoitustoimintansa kyvykkyyden ja vakauden, tulisi sen toiminnan olla aina ja suhdanteesta riippumatta riittävän kannattavaa, tehokasta sekä riskeiltään hallittua. Mikäli asiakkaiden ja pääomamarkkinoiden luottamus näihin peruselementteihin horjuu, pankki luultavasti kaatuu nopeasti vakavaraisuus- ja likviditeettiongelmiin. Tällä hetkellä julkisuudessa olleiden yksittäisten pankkien liiketoimintamalleissa, kannattavuudessa, tehokkuudessa tai riskienhallinnassa on ollut tiettyjä haasteita havaittavissa jo pidemmän aikaa.

Vastuullisuus on moniulotteinen asia. Finanssitoimialalla vastuullisuuden ydin mielestäni kulminoituu taloudellisen toimintakyvyn jatkuvaan ylläpitoon rahoitusvakauden turvaamiseksi. Tähän myös kattava ja kiristynyt sääntely Euroopassa pyrkii. Mikäli tässä ydinvastuullisuudessa merkittävästi epäonnistutaan useiden vuosien ajan, pankin koko olemassaolo ja sen asiakastoiminnot ovat uhattuina.

OP Keski-Suomen 120-vuotiseen historiaan sisältyy erilaisia toimintaympäristön haasteita ja muutoksia. Historia tiedostaen, nykyhetken haasteet huomioiden ja tulevaisuuteen ennakoivasti varautuen jatkamme myös tästä eteenpäin.

OP Keski-Suomen muut kirjoitukset OP Mediassa

OP Keski-Suomen op.fi-etusivulle