Verkottuneessa maailmassa tarvitaan luottamusta. Sen katoamisen vaikutukset ovat dramaattisia ja moniulotteisia. Energiaan, raaka-aineiden saatavuuteen sekä näiden hinnoitteluun liittyvät haasteet tulevat vaikuttamaan meidän elämäämme ja elinkustannuksiimme. Kriisitilanteissa taloudellinen kestokykymme testataan niin valtioiden kuin yksityistalouksienkin osalta. Taloudellisen toiminta- ja kestokyvyn jatkuva riittävä varmistaminen on osa meidän kaikkien kokonaisturvallisuutta.

Tutkimusten mukaan melko harvat ihmiset suunnittelevat pidemmällä aikavälillä omaa henkilökohtaista talouttaan, vaikka tämä olisi ilman kriisejäkin suositeltavaa. Esimerkiksi omien vakuutusten, turvallisten rahoitusratkaisujen, maksamisen sekä säästämisen palveluiden arviointi kannattaa tehdä viimeistään nyt. Myös taloyhtiöiden hallituksissa on tärkeää käydä läpi olemassa olevan luottokannan suojaamisvaihtoehdot korkoriskin osalta.

On myös hyvä tiedostaa, että Suomessakin mahdollisten kyberuhkien todennäköisyys sähkö- ja tietoverkkoja kohtaan on kasvanut. Finanssialalla valmiustasoja on nostettu ja myös lainsäädäntö on jo pitkään velvoittanut toimijoita varautumaan ja valmistautumaan erilaisiin poikkeustilanteisiin. Turvallisuusriskien vuoksi käteisen rahan ja suurten summien kuljettamista sekä varastoimista kotona ei suositella. Kotivara voisi olla noin viikon välttämättömiä kulutusmenoja vastaava määrä. Suomessa pankkitileillä olevat varat kuuluvat talletussuojan piiriin 100 000 euroon saakka.

OP Ryhmä täyttää tänä vuonna 120 vuotta. Noihin vuosiin mahtuu niin rauhan kuin rauhattomuudenkin jaksoja. Perustehtävämme mukaisesti haluamme kaikkina aikoina luoda omalta osaltamme taloudellista menestystä, turvaa ja hyvinvointia omistaja-asiakkaillemme sekä toimintaympäristöllemme. Suomi on ollut turvallinen maa asunnon hankintaan, yrittämiseen, sijoittamiseen sekä investointien tekemiseen. Sellaisena meidän tulee Suomi pitää myös tulevaisuudessa.

Lue lisää luoton takaisinmaksuturvasta  ja asuntolainan korkokatosta

Lue lisää taloyhtiön korkosuojauksesta

OP Keski-Suomen muut kirjoitukset OP Mediassa

OP Keski-Suomen op.fi-etusivulle