Avauspuheenvuorossaan OP Ryhmän pääjohtaja Reijo Karhinen korosti sitä, että uudistuminen ei ole yrityksille vaihtoehto vaan elinehto. Ansaintamallit, joihin olemme tottuneet, eivät jatkossa välttämättä toimi riittävän hyvin. Useiden asiantuntijoiden arviona on esitetty, että esimerkiksi vähittäispankkien nykyliiketoiminnasta voi rapautua tulevina vuosina pois jopa 30-40 prosenttia. Jokaisen vastuullisen yrityksen on luonnollisesti varauduttava omassa toiminnassaan jo hyvissä ajoin tällaiseen muutokseen sekä tehostamalla nykyistä toimintaansa että kehittämällä uutta liiketoimintaa.

Jyväskylän yliopiston uuden rehtorin, Keijo Hämäläisen, puheenvuoro oli mielenkiintoinen, jopa pysäyttävä. Hänen mukaansa organisaatio voi ajautua ongelmiin, vaikka se tekeekin aivan oikeita asioita, mutta jatkaa sitä liian pitkään. Hänen toinen pääviestinsä oli, että toimintaympäristön muutos koskettaa kaikkia. Vain riittävän rohkealla uudistumisella säilytetään hyvä suoritustaso ja organisaation kilpailukyky.

Ilmarisen toimitusjohtajan Timo Ritakallion puheenvuoro liittyi työn ja johtamisen muutokseen. Työyhteisössä luottamuksen rakentaminen ja merkityksen luominen ovat avaimia hyvään asiakas- ja henkilöstökokemukseen. Ritakallion mukaan jatkuvan muutoksen sijaan tulisikin puhua paremmin tekemisestä. Kun johtaminen, toimintatavat, työympäristö sekä -välineet ovat kunnossa, ihmisten motivaatio ja muutosten sietokyky ovat parempia.

Päivän lopuksi sosiaalisen myynnin asiantuntija Sani Leino ravisteli kuulijoitaan tekoälyn ja teknologioiden kehityksen mahdollistamasta asiakaskäyttäytymisen muutoksesta. Vaikka robotisaatio tuleekin vähentämään, ja jopa korvaamaan nykyisiä työtehtäviä, syntyy niiden tilalle uutta tekemistä. Nämä uudet tehtävät haastavat meidän nykyosaamisemme ja vuorovaikutustaitomme. Myös Leino toi vahvasti esille brändi- ja työpäiväkokemuksen sekä jatkuvan parantamisen mallin. Hänen mukaansa yksittäisten ylipitkien harppausten tavoittelemisen sijaan tulisi edetä nopeasti oppien ja pienemmillä askelilla.

Toimintaympäristön muutos on todellisuutta kaikille organisaatioille. Muutoksiin vastaaminen haastaa myös johtamisen. Uudistumisen toteuttaminen vaatii vahvan ja realistisen näkemyksen tulevaisuudesta, luottamusta herättävän viestinnän, hyvän vuorovaikutuksen sekä rohkean toteutuksen.