Osakemarkkinat

Osakemarkkinat ovat viimeisen viiden vuoden aika tuottaneet päämarkkina-alueilla erittäin hyvin. Tämä johtunee ainakin kolmesta syystä. Finanssikriisi ja sen jälkeen Eurokriisi koettelivat sijoitusmarkkinoita ja niiden jälkimainingeissa

1) globaali talouskasvu on lähtenyt viriämään,

2) keskuspankit ovat tukeneet sijoitusmarkkinoita ohjauskoron laskuilla ja jopa suorilla arvopaperiostoilla ja

3) laskenut korkotaso on myös ohjannut rahavirtoja pois alhaisen tuoton sijoituksista riskipitoisimmille osakemarkkinoilla.

Osakemarkkinat ovat perinteisillä mittareilla kuten P/E-luvuilla mitattuna historiaansa nähden kalliita ainakin Suomessa ja Yhdysvalloissa. Eurooppa sen sijaan laajemmin ei ole arvostukseltaan vielä yhtä kallis. Tällä laajalti käytetyllä mittarilla on toki monta tulkintaa, mutta perinteisesti se kuitenkin liikkuu kohti keskiarvoaan ja sen se voi saavuttaa kahta kautta:

1) Yritykset parantavat tuloskuntoaan tuottavalla yritystoiminnallaan tai

2) näemme korjausliikkeen yhtiön pörssikurssissa

Aika näyttää miten käy, mutta omat ajatukseni liikkuvat näiden kahden vaihtoehdon puolessa välissä. Pidempikestoiselle laskulle en näe perusteita, vaan pikemminkin normaali korjausliike alaspäin voi olla todennäköisempi, samalla kun yhtiöt jatkavat tuloskuntonsa parantamista talouskasvun siivittämänä. Mikäli siis näemme väliaikaista osakekurssien laskua, tulee ne mielestäni sijoittajan hyödyntää oston paikkoina.

Korkomarkkinat

Kuten jo edellä mainitsinkin, on keskuspankkien toteuttama korkopolitiikka painanut korkosijoitusten tuotot historian alhaisimmille tasoille. Nämä alhaiset tuottotasot eivät juurikaan kestä lyhytaikaisia koronnousuja, joten korkosijoittajan tilanne on vähintäänkin haastava. Inflaatiosuojankin saamiseen joudutaan sietämään arvonheiluntaa keskimääräistä enemmän ja sitä myöten myös sijoitusperiodin tulee olla useampi vuosi.

Toki kehittyvien markkinoiden korkosijoituksilla päästään tavoittelemaan huomattavaa jo lähes osakemarkkinoiden tuottoa, mutta arvonheilunta näissä sijoituksissa on myös osakemarkkinoiden tasoa.

Vaihtoehtoiset sijoitukset

Tämä omaisuuslaji on mielestäni vallitsevan erittäin alhaisen korkotason ja matalan inflaatiokuvan takia erittäin mielenkiintoinen. Erityisesti kiinteistösijoitukset, tasaista kassavirtaa tuottavina ja suhteellisen vakaan arvonkehityksen omaavina, ovat tuotto-riski suhteeltaan houkuttelevia. Tässä omaisuuslajissa on kuitenkin huomioitava sijoituksen hidas rahaksi muutettavuus, joka käytännössä tarkoittaa sijoitukseen sitoutumista viidestä vuodesta ylöspäin. Näinpä ollen vaihtoehtoisten sijoitusten omaisuuslajin tulee olla vain osa sijoittajan kokonaissalkusta.

Ajoitus

Ostaminen kurssilaskuissa ja myyminen kurssihuipuissa lienee meidän kaikkien sijoittajien tavoitteena. Kyseessä on kuitenkin yksi haastavimmista sijoittamiseen liittyvistä asioista - edes ammattilaiset harvoin osuvat näihin toistuvasti. Itse uskon enemmän sijoituskohteiden analysointiin ja valintaan sekä ostojen ajalliseen hajauttamiseen. Ajallisessa hajauttamisessa tulen ostaneeksi sekä halvalla, että kalliilla ja näin keskihintani muodostuu kohtuulliseksi. Vuoden 2009 kevään tapaisia kurssipohjia meidän tuskin kannattaa jäädä odottamaan, sillä mikäli historia toistaa itseään, seuraava vastaavan suuruinen lasku tapahtuu jo vuonna 2109.

Kirjoittaja: Juho Lappi

Private sijoitusjohtaja

OP Pohjois-Savo