Autoalalla on käynnissä historiallinen, useamman samanaikaisen muutoksen aiheuttama murroshetki, mikä tulee näkymään kaikkien autoilijoiden arjessa. Jo lähivuosina verkkoon kytkeytyneiden autojen tekniikka ottaa merkittävän automaatiohyppäyksen, ja se tarjoaa hyvin erilaisen liikkumisen kokemuksen ihmisille.

Teksti Kristian Hiljander, Pohjola Vakuutuksen ajoneuvovakuuttamisesta vastaava johtaja @k_hiljander
Julkaistu 25.4.2023

Autoteollisuudessa tapahtuvien muutosten vauhti on viime aikoina kiihtynyt merkittävästi ja se näkyy Suomessakin. Vuoteen 2035 mennessä kaikkien Euroopan unionin alueella myytävien uusien henkilö- ja pakettiautojen tulee olla päästöttömiä. Samalla johtavat autovalmistajat sähköistävät nopeasti mallistojaan ja tekevät suuria yhteishankkeita akku- ja ajoneuvotuotannon vauhdittamiseksi. Vuoteen 2030 mennessä, melkein kaikki Suomen suosituimmista automerkistä ovat sitoutuneet sähköistämään 50 prosenttia mallistostaan ja viisi kolmestatoista on sitoutunut sähköistämään jopa 100 prosenttia mallistostaan.

Yhteisiä panostuksia tehdään myös autoilun turvallisuutta merkittävästi nostavien, kuljettajaa avustavien järjestelmien eli ADAS (Advanced Driver Assistance Systems)-järjestelmien kehitykseen. Jo nyt yli puolella Suomen suosituimmista automerkeistä on tuotannossa autoja, jotka ovat varustettu vähintään sen tason automaatiolla, että auto ajaa automaattisesti määritellyillä alueilla. Kuljettajan pitää kuitenkin vielä olla valmiina reagoimaan tai ajamaan itse määriteltyjen alueiden ulkopuolella.

Viisi valmistajaa kolmestatoista on ilmoittanut, että vuoteen 2026 mennessä heillä on tuotannossa vähintään ADAS 4 tason autoja eli entistä automatisoidumpia ajoneuvoja. Vertailukohtana voi pitää sitä, että ADAS tasolla 5 järjestelmä ajaa täysin automaattisesti kaikilla alueilla ja kuljettajasta tulee matkustaja – edes ajokorttia ei vaadittaisi. Autojen kytkeytyminen verkkoon on ratkaisevan tärkeää autonomian kasvattamisessa.

Yhä useammin ostamme auton verkosta – tai käytämme autoa palveluna

Koko autoala kohahti vuonna 2022 kun Fordin toimitusjohtaja Jim Farley ilmoitti Fordin pyrkivän siihen, että sata prosenttia heidän sähköautoistaan ostetaan suoraan verkosta kiinteähintaisesti. Sama malli on jo tunnetusti käytössä autovalmistaja Teslalla.

Suomen markkinan johtavat autovalmistajat ovat myös määrätietoisesti menossa tähän suuntaan. Luonnollinen syy kiinteähintaiseen verkkomyyntiin löytyy ajoneuvovalmistajien taloudellisista intresseistä ja katteen parantamisesta. Siirtyminen kohti suoramyynti- ja agenttimalleja tarkoittaa sitä, että tämänhetkisille jälleenmyyjille jää nykyistä enemmän tavarantoimittajan ja asiakaspalvelijan rooli. Myyntimallin muutoksessa sähköautoja käytetään pilotointialustana.

Samaan aikaan, kun autovalmistajat ottavat vahvemmin haltuunsa uusien autojen myyntiä, on yhä useampi asiakas kiinnostunut vaihtoehtoisista tavoista käyttää autoa palveluna. Erilaisia joustavia ratkaisuja tarjotaan ja otetaan käyttöön kiihtyvällä tahdilla. Halukkuus kokeilla uudenlaisia liikkumisen ratkaisuja on korkeampaa nuorten keskuudessa, jotka ovat kiin-nostuneita maksamaan yksinkertaisista ja toimivista liikkumisen palveluista ja vähemmän kiinnostuneita omistamaan autoa.

Jatkossa myös vahinkojen hoitaminen on helpompaa

Yhä älykkäämmäksi kehittyvät autot ja jakelukanavien murros ovat erityisen kiinnostavia ilmiöitä myös vakuutusliiketoiminnan kannalta. Usein asiakas on perinteisesti ostanut vakuutuksen auton jälleenmyyjältä. Tulevaisuudessa asiakas ei ole vain vakuutustuotteen ostava arvoketjun päätepiste vaan vakuutuksen myynti sekä muut lisäpalvelut ja vahinkojen hoitaminen tulevat jatkossa olemaan kuluttajan näkökulmasta osa ajoneuvoa ja sen jatkuvaa käyttökokemusta.

Tämä näkyy esimerkiksi niin, että erilaiset autoon integroituvat palvelut mahdollistavat kuluttajalle uudenlaisen kokemuksen esimerkiksi onnettomuustilanteessa. Auto tunnistaa potentiaalisen onnettomuuden itse ja asiakasta auttava vakuutusyhtiön korvausneuvoja soittaa asiakkaalle, tilaa hinauksen sekä sijausauton hoitaen samalla asiakkaan asian kuntoon. Autovalmistaja, vakuutusyhtiö, hinaus- ja sijaisautoyritys sekä autokorjaamo toimivat parhaimmillaan saumattomasti yhteen ja hyödyntävät auton kehittynyttä teknologiaa auttaen asiakasta.

Myös uudet hinnoitteluratkaisut, esimerkiksi joustavahintaiset, ajomääriin tai ajotapoihin perustuvat, kuten myös yksilöidyt hinnoittelumallit valtavirtaistuvat. Tässä uuden sukupolven älykkäät ja sensoreita sisältävät autot toimivat mahdollistajana. Kilpailu käydäänkin pääsystä dataan, datan määrästä ja sen hyödyntämiskyvykkyyksistä.

Itseohjautuvat autot ja uudet käyttötavat ovat lähitulevaisuutta

Tänä päivänä moni ajaja hyödyntää kuljettajaa avustavia, lähinnä perustason järjestelmiä ja on tunnistanut niiden lisäävän ajomukavuutta sekä ennaltaehkäisevän onnettomuuksia. Tulevaisuudessa pisimmälle kehittyneet kuljettajaa avustavat järjestelmät voivat merkittävällä tavalla muuttaa tapaamme liikkua, mikäli korkeimman tason autonomiset autot yleistyvät.

Tämä mahdollistaisi kuljettajan siirtymisten matkustajaksi. Toteutuessaan se tarkoittaisi myös autojen merkittävästi nykyistä tehokkaamman käytön, koska autot pystyisivät itsenäisesti hakemaan kulloinkin kyytiä vailla olevan matkustajan. Se on iso muutos verrattuna nykytilanteeseen, jossa auto on keskimäärin ajossa noin viisi prosenttia ajasta.

Autojen automaatiokehityksen vauhtia ja osittain myös sen suuntaa, tulee autojen teknologisen kehityksen, kehittyvien liiketoimintamallien ja ihmisten yleisen hyväksynnän lisäksi määrittelemään eri puolilla maailmaan eri tahtiin kehittyvä lainsäädäntö. Mistään utopiasta ei kuitenkaan ole kyse, sillä tällaisia ratkaisuja on jo käytössä isoissa kaupungeissa muun muassa Kiinassa ja Yhdysvalloissa.

Kestävyysnäkökulmien korostuessa paine nostaa autojen käyttöastetta todennäköisesti kasvaa, ja tämä voi olla seuraava murroshetki siirtyessämme 2030-luvulle. Se tulee muuttamaan hyvin merkittävällä tavalla myös ajoneuvovakuuttamista.

Puheenvuoron ovat kirjoittaneet Pohjola Vakuutuksen johtaja Kristian Hiljander ja varatoimitusjohtaja Pekka Puustinen.

Kirjoittaja Kristian Hiljander vastaa ajoneuvovakuuttamisesta Pohjola Vakuutuksessa. Historian harrastamisen lisäksi hän on kiinnostunut myös tulevaisuuden mukanaan tuomista mahdollisuuksista. Kristian on työskennellyt Pohjola Vakuutuksessa 20 vuotta, ja sinä aikana hän on kehittänyt useita vallinneita toimintatapoja muuttaneita uusia ratkaisuita ja palveluita.