Maatilojen taloustilanne on haastava, ja maatalous tulee kohtaamaan rakennemuutoksen. Maatilojen talousvaikeuksissa tärkeintä on olla ennakoivasti yhteydessä omaan pankkiin, jotta tilanne voidaan lähteä ratkaisemaan mahdollisimman hyvissä ajoin.

Teksti Teppo Pöllänen, maa- ja metsätalouspalveluiden johtaja, OP Ryhmä
Julkaistu 25.2.2022

Elämme maataloudessa haastavia aikoja. Esimerkiksi polttoaineiden, lannoitteiden ja energian tuotantopanosten hintojen nousu on vaikuttanut välittömästi maatilojen talouteen, eikä tuottajahintojen nousu ole vastannut kustannusten nousua.

Pitkään jatkunut kustannuskriisi on aiheuttanut käytännössä monelle tilalle ylipääsemättömän tilanteen. Arvioiden mukaan jopa yli 2 000 maatilan talous on vaakalaudalla ja tila pahoissa maksuvalmiusongelmissa. Samanaikaisesti on kuitenkin huomioitava, että Suomen noin 40 000 maatilasta suuri osa on taloudellisesti kohtuullisessa tai varsin hyvässä tilanteessa, myös tulevaisuutta ajatellen.  

Yksittäisen tilan haastavan taloustilanteen taustalla on usein tilan nykyiseen kannattavuustasoon verrattuna ylisuuria tai liian nopealla aikataululla toteutettuja investointeja, esimerkiksi tuotantorakennusten laajennuksia ja peltojen ostoja. Liian usein onnistuneen investoinnin perusedellytystä eli tuotantotason nostamista suunnitelmien mukaiseen tavoitetasoon ei myöskään ole onnistuttu toteuttamaan riittävällä aikataululla.  
   
Tilannetta tarkasteltaessa havaitsemme kuitenkin, että varsin monen, nyt taloudellisissa vaikeuksissa kamppailevan tilan haasteet ovat olleet osa tilan arkea jo muutamien vuosien ajan. Tilanteesta poispääsyyn emme ole kuitenkaan pystyneet riittävällä aikataululla löytämään lääkkeitä. Ongelmia on siis - ikävä kyllä - siirretty eteenpäin.  

Niin kotimainen kuin globaalikin markkinatilanne on iskenyt voimakkaasti useimpiin tuotantosuuntiin. Eurooppalaisen sianlihan vienti Kiinaan on vähentynyt ja kotimarkkinoiden kulutus on laskussa. Samalla tuotantokustannukset ovat nousseet rajusti. Lypsykarja- ja nautatiloja kuormittaa viime vuosien voimakas investointitahti, nyt iskenyt kustannuskriisi, osittain myös kulutustottumusten ja toimintaympäristön muutokset.  

 On siis ilmeistä, että maatalous tulee kokemaan Suomessa laajan rakennemuutoksen. Suomalaisen maatalouden nykyinen rakenne, maataloudelle ja koko ruokaketjulle kohdistuvat vastuullisuusvaatimukset, maatalouden uusi tukipolitiikka (CAP27), maatalouden tulevat taksonomiakriteerit ja muut vastaavat muutokset tulevat vääjäämättä muuttaman toimialan toimintaa ja sen rakenteita.

Rahoitusratkaisut kokonaistilanne huomioiden  

Usealla tilalla tulevaisuus, ja jo tämä kevät, näyttävät synkältä. Tuotantopanosten kustannusten nousu ja heikentynyt kannattavuus ilmenevät kasvaneina maksurästeinä ja käyttöpääoman jatkuva puutteena.  

Osuuspankkien asiantuntijat kartoittavat aktiivisesti yhdessä maatila-asiakkaidensa kanssa keinoja tilanteesta ulospääsemiseksi. Muodostamme yhdessä realistisen tilannekuvan ja pohdimme siihen sopivat toimintamallit. Luottojen maksuohjelmajärjestelyt ja kausirahoitus ovat yleisimmät ja käytetyimmät keinot pyrkiä selviytymään väliaikaisesta rahoituskriisistä.

On tärkeää, että asiakkaamme on yhteydessä osuuspankkiinsa riittävän ajoissa. Vaihtoehtoja tulee tarkastella avoimen kriittisesti ja pyrkiä toteuttamaan toimenpiteet mahdollisimman varhaisessa vaiheessa – ilman, että tilan maksuvalmius ajautuu korjaamattomaan tilanteeseen.   

Luottojen maksujärjestelyjä olemme toteuttannet ja tulemme toteuttamaan aktiivisesti jatkossakin. Ratkaisut tehdään aina asiakkaan kokonaistilanteen mukaisesti. Samalla on muistettava, että haastavaa taloustilannetta ei pääsääntöisesti ratkaista yhden luoton maksuerän siirtämisellä jonnekin tulevaisuuteen. 

Tilanteessa, joissa tilan tulevaisuuden näkymät puuttuvat, tai ovat heikkoja ja tilanne on kriisiytynyt, saattaa olla tarpeen puuttua lisärahoitusta rajoittamalla. Mahdollista on myös, ja joissain tilanteissa välttämätöntäkin, keventää tilan velkataakkaa tuotantoon kuulumattoman tai siihen vähäisesti vaikuttavan omaisuuden realisoinnilla. Jokainen tapaus ja ratkaisut ovat ainutlaatuisia, eikä päätöksiä tule tehdä kevyin perustein.   Olennaista on jokaisen luottoihin liittyvän järjestelyn kohdalla tarkastella asiakkaan tuotannon -ja taloudellisen tilanteen kokonaiskuvaa ja etsiä yhteistyössä tilanteeseen paras tapa toimia.   

Osuuspankit tuottavat maatila-asiakkailleen OP Maatilan talousanalyysin, jonka avulla asiakkaamme voi verrata tilan talouden vuosittaista kehittymistä sekä verrata oman tilansa kokonaistilannetta muihin saman tuotantosuunnan maatiloihin. Jokainen maatalousasiakkaamme voi tehdä tämän talousanalyysin op.fi:n verkkosivuilla kirjautuneena. Talousanalyysin teettäminen ennen rahoitusneuvottelua onkin suositeltava toimenpide lähes kaikkien tilan hankkeiden ja rahoitusjärjestelyjen kohdalla. 
 
Mikäli taloudellista osaamista on tarpeen lisätä, tarjoamme yhdessä Pro Agrian kanssa maatalousyrittäjille talousvalmennusta.  

Kotimaista maataloutta tarvitaan nyt sekä myös tulevaisuudessa. Suomalainen maatalous selviää kyllä murroksen yli, kunhan muutokseen reagoidaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tässä osuuspankkimme ovat tiiviisti maatilojen tukena. 

Lisätietoja valmennuksesta on op.fi- verkkosivuilla.  

Kirjoittaja Teppo Pöllänen työskentelee maa- ja metsätalouspalveluiden johtajana OP Ryhmässä. Kokemusta hänelle on kertynyt lukuisista OP Ryhmän eri työtehtävistä ja liiketoiminnoista. Hän kerää virtaa ja energiaa arkeen musiikista, luonnosta, liikkumisesta ja metsästyksestä.