Osa suomalaisista ajattelee sijoittamisen kuuluvan vain tietynlaisille ihmisille, ja sana ”sijoittaminen” tuntuu vieraalta. Totuus on, että moni ajattelee sijoittamista ennemmin säästämisenä. Olisiko meidän aika päivittää käsitystämme siitä, millaisia ovat suomalaiset sijoittajat?

Teksti Hanna Porkka, OP Ryhmän Varallisuudenhoidon johtaja
Julkaistu 22.4.2024

Yle kirjoitti taannoin jutun siitä, miksi suomalaiset eivät ole yhtä innokkaita sijoittamaan kuin ruotsalaiset. Jutun haastateltava, joka ei sijoita, kertoo sijoittamisen aloittamisen näyttäytyvän mielikuvissa vaikealta. Sijoittaminen kuulostaa haastateltavan mukaan ”eri kieleltä”.

Nämä ovat yleisiä sijoittamiseen liittyviä ajatuksia, joita sijoittamista epäröivillä on. Aloittamisen esteenä pidetään usein omaa tiedon puutetta: sijoitustuotteita ei ymmärretä tarpeeksi hyvin tai ei tiedetä, mistä aloittaisi. Lisäksi omat rahat koetaan riittämättömiksi.

Osalle nämä voivat olla tietysti aitoja esteitä, mutta pitkä kokemukseni varallisuudenhoidon parissa on osoittanut, että moni näistä kumpuaa ennakkoluuloista. Esimerkiksi meillä pankeilla onkin vielä paljon tehtävää ennakkoasenteiden purkamisessa.

Rahaan ja omaan talouteen liittyvät asenteet periytyvät yli sukupolvien. Suomalaisten mielissä parhaita vaurastumisen keinoja ovat yhä työnteko, tilisäästäminen ja lottoaminen.

Monet rahaan liittyvät asenteet ovat periytyneet meille ajalta, jolloin sijoittaminen ja säästäminen olivat vain harvojen etuoikeus. Ajat ovat kuitenkin muuttuneet.

Joka kolmas suomalainen omistaa sijoituksia

Tilastokeskuksen mukaan sijoitusrahastoja, pörssiosakkeita tai molempia omisti 1,89 miljoonaa henkilöä vuoden 2022 lopussa eli joka kolmas suomalainen.

Finanssiala ry puolestaan kertoo Säästäminen ja Luotonkäyttö (2023) -tutkimuksessaan, että 45 prosenttia eli suurin osa rahastosäästäjistä on alempia toimihenkilöitä, työväestöä. Lisäksi suurin osa rahastosäästäjistä on naisia, minkä koen ilahduttavana.

Tämä osoittaa, että sijoittajat eivät ole vain pieni joukko varakkaita suomalaisia miehiä, jollaisina sijoittajat osan mielikuvissa piirtyy. On kuitenkin totta, että suurin osa sijoitusvarallisuudesta on yhä iäkkäämmillä miehillä. Esimerkiksi osakesijoittajista vain kolmannes on naisia.

Meidän mielikuvamme kuitenkin ruokkivat toimintaa. Jos sijoittamisen ajatellaan mielikuvissa sopivan vain tietynlaisille ihmisille, mielikuvan ulottumattomissa olevan ihmisen on helppo ajatella, että sijoittaminen on täysin minulle kuulumaton asia.

On hyvä myös muistaa, että sijoittamisen ei tarvitse olla kokopäiväinen identiteetti. Monet rahastoja tai osakkeita omistavat mieltävät itsensä ennemmin säästäjiksi. Valtaosalle säästämisen motiivina on varautuminen elämän yllättäviin tilanteisiin – ei miljoonasalkun kasvattaminen.

Vaurastuminen ei perustu pikavoittojen tavoitteluun vaan tapahtuu vähitellen, mutta kuitenkin tietoisesti ja tavoitteellisesti. Vaurastumisen tavoittelussa sijoittaminen on erinomainen keino.

Esimerkiksi OP:n asiakkaille kertyy kuukausittain säästöjä yli 500 000 säännöllisen rahastosäästämisen sopimuksen kautta. Säännöllisellä rahastosäästämisellä sijoittamisen voi automatisoida yhtä lailla kuin laskujen maksamisenkin. Tiesitkö, että kuukausisäästämisen voi aloittaa jo 10 eurolla kuukaudessa?

Taloudellisesti tasa-arvoisemmasta yhteiskunnasta hyötyvät pidemmän päälle kaikki

Sijoittamiseen liittyvän ymmärryksen ja haitallisten ennakkoasenteiden karistaminen on tärkeää, sillä Tilastokeskuksen mukaan suomalaisten varallisuuserot ovat viime vuosina kasvaneet.

Taloudellisesti tasa-arvoisemmasta yhteiskunnasta hyötyvät pidemmän päälle kaikki. Hyvinvointiyhteiskunnan kannalta on tärkeää, että yhä useammat suomalaiset pystyisivät vaurastumaan. 

Lisäksi nuorille tulee siirtymään tulevina vuosina merkittävästi varallisuutta vanhemmilta sukupolvilta, sillä väestömme ikääntyy. Sen vuoksi on tärkeää, että puhumme avoimesti oman talouden hallinnasta ja vaurastumisen mahdollisuuksista erityisesti nuorten kanssa. Tämä on myös OP:n tänä vuonna perustetun nuorten ryhmän yksi tavoite.

Me haluamme 120 vuoden asiantuntemuksellamme olla suomalaisten parempien taloudellisten valintojen valmentaja ja puhua sijoittamisesta tavalla, joka on ymmärrettävää.

Hallinnoimme 103 miljardin euron asiakasvarallisuutta ja ymmärrämme eri elämäntilanteissa olevien sijoitusasiakkaiden tarpeet. Tarjoamme laajan, laadukkaan ja aina ajankohtaisen valikoiman sijoitustuotteita ja -palveluita, jotka kattavat kaikki keskeiset omaisuusluokat.

Uskon, että nykyistä avoimemman raha- ja sijoituspuheen tuominen kahvipöytäkeskusteluihin karistaisi sijoittamisen ympärillä yhä leijuvaa elitistä tähtipölyä. Sijoittaminen ei ole vain pienen joukon etuoikeus vaan keino, jolla varaudut tulevaan ja tavoittelet unelmiasi.

Hanna Porkka on OP Ryhmän Varallisuudenhoidon johtaja. Hannalla on pitkä työkokemus varallisuudenhoidosta niin kotimaassa kuin pohjoismaisissa ja kansainvälisissä yrityksissä.