Heinäkuun alusta alkaen OP:n indeksirahastojen vastuullisuuskriteerit muuttuivat, kun rahastot siirtyivät käyttämään MSCI ESG Screened –indeksejä. Jatkossa rahastot huomioivat laajemmin esimerkiksi kiistanalaiset toimialat, ilmastonäkökulman sekä negatiiviset vaikutukset luonnonvaroihin ja biologiseen monimuotoisuuteen.

Teksti Kristiina Ruuska, ESG-asiantuntija
Julkaistu 3.8.2023

Suurin syy näiden rahastojen indeksivaihdokselle oli saada indeksirahastomme entistä paremmin linjaan yleisten vastuullisen sijoittamisen periaatteidemme ja poissulkujen kanssa, sekä paremmin tukemaan meidän reilu vuosi sitten asetettuja ilmastotavoitteita.

Tämän lisäksi varsinkin instituutioasiakkaidemme keskuudessa on toivottu, että indeksirahastot ottaisivat ilmastonäkökulman paremmin huomioon ja, että indeksirahastoihin sijoittamalla ei altistuisi tupakkayhtiöille.

Indeksivaihdoksen kohteena on viisi indeksirahastoamme: OP-Maailma Indeksi, OP-Eurooppa Indeksi, OP-Amerikka Indeksi, OP-Aasia Indeksi ja OP-Pohjoismaat Indeksi, jotka ovat suosittuja sijoituskohteita.

Asiakkaamme kokevat nämä rahastot houkutteleviksi, sillä niissä on matalat kulut. Tänä vuonna henkilöasiakkaamme ovat ostaneet eniten  OP-Maailma Indeksiä, joka sijoittaa osakemarkkinoille ympäri maailmaa.

OP:n indeksirahastot ovat seuranneet ESG-indeksiä jo useita vuosia. Vuonna 2020 rahastot alkoivat seuraamaan ESG-luokitukseen sekä kiistanalaisten aseiden ja normirikkeiden poissulkuun keskittyvää MSCI ESG Universal indeksiä.

Nyt heinäkuun alussa voimaan tulleen indeksivaihdoksen yhteydessä ESG-luokitukseen pohjautuva painottaminen poistui ja lähestymistapa keskittyy jatkossa laajemmin kiistanalaisten toimialojen poissulkuihin sekä ilmastonäkökulman painottamiseen.

Konkreettisella tasolla indeksirahastot eivät jatkossa sisällä esimerkiksi yhtiöitä, joiden liiketoiminta liittyy kiistanalaisiin-, ydin- tai siviiliaseisiin, tupakkaan, palmuöljyyn ja arktiseen öljyyn ja kaasuun. Ne eivät myöskään sisällä yhtiöitä, joiden katsotaan rikkovan kansainvälisiä normeja, kuten YK:n Global Compact - periaatteita 

Yllä mainittujen poissulkujen lisäksi, MSCI ESG Screened –indeksi sitoutuu pitämään indeksin hiili-intensiteetin 30 prosenttia alhaisempana verrattuna vastaavaan yleisindeksiin. Jatkossa indeksirahastot sopivat entistä paremmin myös sellaisille sijoittajille, jotka haluavat huomioida ilmastonäkökulman sekä rajata sijoittamista vastuullisuusnäkökulmasta ongelmallisiin toimialoihin.

Indeksien yksityiskohtaisempaan metodologiaan voi tutustua täällä

Sijoittamisessa kannattaa muistaa myös siihen liittyvät riskit. Sijoituksen arvo voi joko nousta tai laskea, eikä ole takeita, että saat koko sijoittamasi pääoman takaisin. OP ei takaa, että saat sijoituksellesi tuottoa, eikä historiallinen tuotto ole tae tulevasta. OP-rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy, jonka asiamiehenä osuuspankki toimii.

Kristiina Ruuska toimii OP:lla ESG-asiantuntijana.