Osakesalkunhoitajan tehtävänä on löytää ja valita sijoituskohteita, joissa yhtiön potentiaalia ei vielä täysin hinnoitella markkinoilla.

Teksti Antti Karessuo
Julkaistu 20.6.2018

Viime vuosien aikana yritysten sijoittajasivuillaan tarjoaman tiedon määrä ja laatu on kehittynyt huimasti. Markkinadatat aikasarjoineen, webcast-lähetykset tulosinfoista ja pääomamarkkinapäiviltä sekä somekanavissa käytävä keskustelu ovat entisestään lisänneet informaation tasapuolisuutta. Tänä päivänä yksityissijoittajalla onkin mahdollisuus tehdä sijoituspäätöksiään samoilla lähtötiedoilla kuin instituutiosijoittajilla.

Tehokkaiden markkinoiden hypoteesin mukaan kaikki tarjolla oleva tieto on aina oikein hinnoiteltu markkinoilla, eikä ilmaisia lounaita sijoittajille ole tarjolla. Tätä taustaa vasten herää kysymys, onko aktiiviselle osakevalinnalle enää tilaa?

Nähdäkseni osakepoimija voi parantaa onnistumisen todennäköisyyksiään ainakin kahdella tapaa: keskittymällä sijoituskohteisiin, missä markkinoiden tehokkuus ei ole parhaimmillaan ja osaamalla yhdistää ja jalostaa saatavilla olevaa tietoa muita sijoittajia paremmin sijoituspäätöksiksi.

Kotimaiset pienyhtiöt ovat mielestäni hyvä esimerkki markkinasta jossa tehokkuus ei ole korkeimmillaan. Noin puolet Helsingin päälistalla ja First Northissa listatuista 128 yhtiöstä kuuluu pörssin jaottelussa ”Small Cap” kategoriaan, eli alle 150 miljoonan euron markkina-arvon yhtiöiden joukkoon.

Näistä 74 pienyhtiöstä 27 yhtiötä on kokonaan vailla analyytikkoseurantaa, 36 yhtiötä seuraa yksi analyytikko ja loppuja seuraa kaksi tai kolme analyytikkoa. Tätä voi verrata suuryhtiöiden kuten Nokian, Koneen ja Sammon 25-30 analyytikon seurantaan. Kummastakohan yhtiöjoukosta sijoittajan on omalla työllä parempi mahdollisuus löytää vielä hinnoittelematonta tuottopotentiaalia?

Harvalukuisen analyytikkoseurannan lisäksi heikko likviditeetti on syy miksi tämä yhtiöjoukko jää vailla huomioita useilta instituutiosijoittajilta. Resurssien käyttö sijoituskohteiden omaan tutkimiseen ei ole mielekästä, jos osakkeen likviditeetti ei mahdollista riittävän kokoista sijoitusta sijoittajan salkun kokoon nähden.

Paikallisena toimijana meillä OPlla on hyvät edellytykset ja resurssit omaan analyysiin, pitkäjänteisyyteen ja sijoituskohteiden tuntemiseen kotimaisissa pienyhtiöissä. Lanseerasimme toukokuussa OP Suomi Mikroyhtiöt -erikoissijoitusrahaston, johon tästä vähän seuratusta mutta mielenkiintoisesta yhtiöjoukosta pyrimme löytämään yhtiöt, joilla on edellytykset kasvaa niin liiketoiminnaltaan kuin arvoltaan selvästi suuremmiksi ja joissa tätä potentiaalia ei vielä mielestämme hinnoitella. Rahaston merkintöjä rajataan, jotta koko ei muodostuisi meille ongelmaksi.

Antti Karessuo toimii salkunhoitajana OP-Suomi Mikroyhtiöt rahastossa.